โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ

รูปภาพของ plubplung

ดิน ประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของพื้นผิวโลกเป็นพื้นทวีป ที่เหลืออีก 3 ใน 4 ส่วนเป็นพื้นที่มหาสมุทรพื้นทวีปส่วนใหญ่มีดินปกคลุมอยู่เป็นชั้นบาง ๆ ดินเป็นสิ่งสำหรับการยังชีพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์ เพราะปัจจัยหลักในการยังชีพของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ล้วนได้มาจากดิน ทั้งสิ้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับดิน นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป การกำเนิด การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กำเนิดของดิน
ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน ผสมกับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพัง โดยอาศัยเวลาและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ อินทรียวัตถุเกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสิ่งมีชีวิตในดิน รวมทั้งเกิดจากการกระทำของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดิน เช่น ไส้เดือน แมลง และแบคทีเรีย ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดิน อินทรีวัตถุเหล่านี้ เรียกว่า ฮิวมัส (humus) ที่มีสีดำหรือสีน้ำตาล ซึ่งปกคลุมอยู่ที่ผิวโลกลึกประมาณ 6-12 นิ้ว เป็นชั้นของดินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินเป็นเวลานานแล้ว จะผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุ ดินชั้นบนๆ จึงมีความอุดมสมบูรณ์กว่าชั้นล่างๆ

สร้างโดย: 
พลึบพลึง
รูปภาพของ ahc8835

สวดยอดดดดดดดดดค่ะ55555555

อยากเก่งวิทยาศาสตร์จังCoolSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 122 คน กำลังออนไลน์