โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ

รูปภาพของ plubplung

การจำแนกแร่
แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายหลายชนิด มีลักษณะการเกิดและสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ถ้าเราจำแนกประเภทของแร่โดยใช้เกณฑ์การนำไปใช้ประโยชน์จะสามารถจำแนกแร่ออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. แร่โลหะและแร่อโลหะ จัดเป็นแร่ที่พบอยู่ในหินทั่วๆไป
แร่โลหะ เป็นแร่ที่อยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์ของโลหะ ซึ่งประกอบด้วยโลหะกับออกซิเจน การนำแร่โลหะมาใช้ประโยชน์จะต้องทำการถลุงแร่ให้ได้โลหะบริสุทธิ์เสียก่อน แร่โลหะที่ยังไม่ผ่านการถลุงเรียกว่า
สินแร่ การถลุงแร่เป็นกระบวนการแยกเอาโลหะออกจากสินแร่โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและความร้อนสูง สินแร่ชนิดหนึ่งอาจมีโลหะอยู่เพียงชนิดเดียวหรือสองชนิดก็ได้ เช่น สินแร่ดีบุกถลุงแล้วจะให้ดีบุกเพียงชนิดเดียว สินแร่ทองแดงถลุงแล้วอาจให้โลหะทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และทองคำ สินแร่กาลีนาถลุงแล้วจะได้ตะกั่ว สินแร่
บอกไซด์เมื่อถลุงแล้วจะได้อลูมิเนียม เป็นต้น
ตัวอย่างแร่โลหะที่สำคัญ เช่น ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทองแดง แมงกานีส พลวง โครเมียม เป็นต้น
แร่อโลหะ เป็นแร่ที่มีสารอโลหะเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ แร่อโลหะไม่ต้องมีการถลุง สามารถขุดแล้วนำมาใช้ได้เลย ตัวอย่างแร่อโลหะที่สำคัญมีดังนี้
1. กำมะถัน ทำดินปืน ไม้ขีดไฟ ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
2. ใยหิน ทำวัสดุทนไฟ
3. ยิปซัม ทำปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ แป้ง ชอล์ก ปุ๋ย
4. ฟลูออไรต์ ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
5. โพแทสเซียม ทำปุ๋ย
6. ฟอสเฟต ทำปุ๋ย อาหารสัตว์
7. แกรไฟต์ ทำไส้ดินสอ ขั้วไฟฟ้า
8. ไมก้า ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า
9. ควอร์ตซ์ ทำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วัสดุขัดสี อุตสาหกรรมแก้ว
10. เฟลด์สปาร์ ทำเครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรมแก้ว
2. แร่รัตนชาติ เป็นแร่อโลหะที่มีรูปผลึกที่สามารถนำมาเจียระไนหรือขัดมันให้เกิดความสวยงาม แร่รัตนชาติมีสมบัติเฉพาะตัวที่เด่นชัดในเรื่องของสี ความวาว การให้แสงผ่านและการกระทบแสง นิยมนำมาทำเครื่องประดับโดยทำการซื้อขายกันเป็นกะรัต ( 1 กะรัต เท่ากับ 200 มิลลิกรัม ) ตัวอย่างแร่รัตนชาติ เช่น เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เพทาย มรกต โกเมน ไพทูรย์ หยก เป็นต้น
3. แร่กัมมันตรังสี เป็นแร่ที่มีสภาพของนิวเคลียสไม่เสถียรจะมีการปล่อยรังสีออกจากอะตอมอยู่ตลอดเวลาและเมื่อสิ้นสุดการสลายตัวจะได้ธาตุใหม่เกิดขึ้น แร่กัมมันตรังสีจัดเป็นแร่ที่ให้พลังงานอย่างมหาศาล ซึ่งปัจจุบันสามารถนำรังสีที่ปลดปล่อยออกจากแร่กัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า รักษาโรคมะเร็ง ถนอมผลผลิตจากการเกษตร คำนวณหาอายุของโลก ทำระเบิดนิวเคลียร์ เป็นต้น ตัวอย่างแร่กัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม โคบอลต์-60 เป็นต้น
4.แร่เชื้อเพลิง เป็นแร่ที่จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีทั้งชนิดที่สามารถขุดนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย และชนิดที่ต้องนำมาผ่านกระบวนการกลั่นก่อน เช่น
ถ่านหิน เป็นแร่เชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตว์ ถ่านหินมีหลายชนิด ได้แก่ ลิกไนต์ บิทูมินัส และแอนทราไซต์ ถ่านหินที่นำมาใช้ประโยชน์โดยตรง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ถ้านำมาอบจะได้ก๊าซเชื้อเพลิงและน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ เป็นแร่เชื้อเพลิงที่มักพบว่าเกิดร่วมกับน้ำมันดิบ เรานำก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และใช้หุงต้มในอาคารบ้านเรือน
เป็นแร่เชื้อเพลิงที่เป็นหินชั้น ลักษณะ หินน้ำมันเม็ดหินจะละเอียด มีสีดำหรือสีเทา ถ้านำไปอบด้วยความร้อนสูงจะให้น้ำมันดิบที่สามารถนำไปกลั่นให้เกิดน้ำมันได้เช่นกัน
น้ำมันดิบหรือปิโตรเลียม เป็นแร่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตว์ จนกระทั่งแปรสภาพกลายเป็นของเหลวจำพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอนเป็นธาตุหลัก น้ำมันดิบจะต้องนำไปผ่านกระบวนการกลั่นลำดับส่วนก่อนจึงจะได้น้ำมันที่ใช้กับยานพาหนะต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เป็นต้น
ประเทศไทยมีทรัพยากรหินและแร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาค ทรัพยากรหินประเภทหินอัคนี หินตะกอน และหินแปรนั้นมีพบเป็นแหล่งๆ โดยที่หินอัคนีจะเป็นหินที่ดันแทรกตัวขึ้นมา มีปะปนอยู่กับหินตะกอน ซึ่งมีอยู่ทั่วไป ในส่วนของแร่นั้นประเทศไทยมีแหล่งแร่อยู่ในบางจังหวัด
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพลังงานความร้อนใต้พิภพจำพวกบ่อน้ำร้อนหรือน้ำพุร้อนกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งพบมากทางภาคเหนือ อย่างไรก็ตามแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพยังเป็นแหล่งขนาดเล็ก จึงใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก

สร้างโดย: 
พลึบพลึง
รูปภาพของ ahc8835

สวดยอดดดดดดดดดค่ะ55555555

อยากเก่งวิทยาศาสตร์จังCoolSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์