รับนักเรียนจ่าทหารเรือ ปี 52

          กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2552ดังต่อไปนี้
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
          2.เป็นชายโสด อายุ 17-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2532 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2535) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่  30 เมษายน2552 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 18-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2528 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2534)
          3.มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
         
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร
          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่-ย่า–ตา-ยาย)
          2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
          3.รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 12 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 3 เดือน)
       
   การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
          1.ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80 บาท ดังนี้
          -กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          -สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          -กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
          -โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
          -โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          -ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
          -ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
          -ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
          -หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
          -ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
          -ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ
          -ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
          -สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา ส.ทร.3 ภูเก็ต ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.14 พังงา)
          2.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่  17 มกราคม 2552 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 110 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือธนาณัติด่วนพิเศษไม่รับธนาณัติ Online)
         
การรับสมัคร
          1.สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
          2.สมัครด้วยตนเอง
          2.1 ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 17-19 มกราคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ตามสถานที่ ดังนี้
          -จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)
          -จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6)
          -จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน
          -จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล
          2.2 ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้
          -กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่ วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-15.00 น.
          -จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น.
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0-2889-3922, 0-2475-3643, 0-2475-3663, 0-2475- 3664  ในวันและเวลาราชการ หรือ 
www.navy.mi.th/navedu
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105627 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 401 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์