รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย

ปีพุทธศักราช                                         ชื่อผู้แต่ง                                           อ้างอิง

พ.ศ. 2522                                           คำพูน บุญทวี                                     ลูกอีสาน

พ.ศ. 2523                                           เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์                           เพียงความเคลื่อนไหว

พ.ศ. 2524                                           อัศศิริ ธรรมโชติ                                   ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง

พ.ศ. 2525                                           ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 1)                        คำพิพากษา (ปกแข็ง)

พ.ศ. 2526                                           คมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสศิลป์ธร)        นาฏกรรมบนลานกว้าง

พ.ศ. 2527                                           วาณิช จรุงกิจอนันต์                               ซอยเดียวกัน

 พ.ศ. 2528                                          กฤษณา อโศกสิน (สุกัญญา ชลศึกษ์)          ปูนปิดทอง

พ.ศ. 2529                                            อังคาร กัลยาณพงศ์                                ปณิธานกวี

พ.ศ. 2530                                            ไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์)       ก่อกองทราย

พ.ศ. 2531                                            นิคม รายยวา                                       ตลิ่งสูง ซุงหนัก

พ.ศ. 2532                                            จิระนันท์ พิตรปรีชา                               ใบไม้ที่หายไป:กวีนิพนธ์แห่งชีวิต

พ.ศ. 2533                                            อัญชัน (อัญชลี วิวัธนชัย)                       อัญมณีแห่งชีวิต

พ.ศ. 2534                                            มาลา คำจันทร์ (เจริญ มาลาโรจน์)            เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระอินทร์แขวน

พ.ศ. 2535                                            ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ)           มือนั้นสีขาว

พ.ศ. 2536                                            ศิลา โคมฉาย (วินัย บุญช่วย)                  ครอบครัวกลางถนน

พ.ศ. 2537                                            ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 2)                        เวลา (ปกแข็ง)

พ.ศ. 2538                                            ไพวรินทร์ ขาวงาม                                ม้าก้านกล้วย

พ.ศ. 2539                                            กนกพงศ์ สงสมพันธุ์                               แผ่นดินอื่น (ปกแข็ง)

พ.ศ. 2540                                           วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 1)                     ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

พ.ศ. 2541                                           แรคำ ประโดยคำ (สุพรรณ ทองคล้อย)         ในเวลา

พ.ศ. 2542                                           วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 2)                     สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

พ.ศ. 2543                                           วิมล ไทรนิ่มนวล                                   อมตะ

พ.ศ. 2544                                           โชคชัย บัณฑิต' (โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์)  บ้านเก่า

พ.ศ. 2545                                           ปราบดา หยุ่น                                     ความน่าจะเป็น

พ.ศ. 2546                                           เดือนวาด พิมวนา                                 ช่างสำราญ

พ.ศ. 2547                                           เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์                                 แม่น้ำรำลึก

พ.ศ. 2548                                           บินหลา สันกาลาคีรี (วุฒิชาติ ชุ่มสนิท)       เจ้าหงิญ พ.20

พ.ศ. 2549                                           งามพรรณ เวชชาชีวะ                            ความสุขของกะทิ

พ.ศ. 2550                                           มนตรี ศรียงค์                                      โลกในดวง

พ.ศ. 2551                                           นายวัชระ สัจจะสารสิน                            เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

 

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

แหล่งอ้างอิง:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8C

สร้างโดย: 
น.ส.จิราภรณ์ กลัดป้อม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์