สสวท. อบรมครูวิทย์-คณิต

          โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเรื่อง การใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ (Handheld) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยในปี 2552 นี้ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
 
          หลักสูตรที่ 1 : Handheld กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
(2,400 บาท)    รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 27 มีนาคม 2552 (รับจำนวน 36 คน)   
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 (รับจำนวน 36 คน)
 
          หลักสูตรที่ 2 : Handheld กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
(1,800 บาท)  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2552 (รับจำนวน 20 คน)
 
          ค่าลงทะเบียนในการอบรมนี้เป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม (หนังสือพร้อมซีดี),
อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม   ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด   
          หากสมัครภายในเดือนมกราคม คิดค่าสมัคร ลดลง 10% ในทุกหลักสูตร
 
          ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.ipst.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ อาจารย์นิตยาพร  บุญญาศิริ โทร.0-2392-4021 ต่อ 1245

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์