สสวท. อบรมครูวิทย์-คณิต

          โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเรื่อง การใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ (Handheld) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยในปี 2552 นี้ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
 
          หลักสูตรที่ 1 : Handheld กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
(2,400 บาท)    รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 27 มีนาคม 2552 (รับจำนวน 36 คน)   
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 (รับจำนวน 36 คน)
 
          หลักสูตรที่ 2 : Handheld กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
(1,800 บาท)  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2552 (รับจำนวน 20 คน)
 
          ค่าลงทะเบียนในการอบรมนี้เป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม (หนังสือพร้อมซีดี),
อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม   ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด   
          หากสมัครภายในเดือนมกราคม คิดค่าสมัคร ลดลง 10% ในทุกหลักสูตร
 
          ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.ipst.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ อาจารย์นิตยาพร  บุญญาศิริ โทร.0-2392-4021 ต่อ 1245

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 220 คน กำลังออนไลน์