มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

 

สวัสดีค่ะ นักเรียน นักเรียนต้องส่ง โครงการพระราชดำริคนละ 1 โครงการนะคะ  ทำไม่ควรเกิน 3 หน้ากระดาษ 

ให้ส่งในช่องแสดงความคิดเห็น  

http://www.thaigoodview.com/blog/109376

 

 


ด.ช.พชรพล ตั้งสุวรรณวงศ์ เลขที่ 18 ม2/7


 


พระราชดำริ :


 


                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


 


ความเป็นมาของโครงการ :


 


                เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำห้วยป่าชม, ห้วยผาลั้ง, ห้วยหินขาว, ห้วยยาดี และต้นน้ำลําน้ำแม่กรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 – 1,600 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำที่ ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจํานวนนับพันไร่ บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติด จากนอกประเทศ เข้ามายังตัวเมืองเชียงราย ผ่านหมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้า 200 หลังคาเรือน) บ้านปางขอน (ชาวเขาเผ่าอาข่า, เย้า, มูเซอ 100 หลังคาเรือน) และบ้านแม่มอญ (ชาวเขาเผ่าลีซอ และอีก้อ 100 หลังคาเรือน) ราษฎร ทั้ง 3 กลุ่มบ้าน ได้ทําการบุกรุกแผ้วถางป่าทําไร่เลื่อนลอย ทําให้แหล่งต้นน้ำลําธารถูกทําลายลงทําให้เกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ลําน้ำต่างๆ เกิดการตื้นเขิน ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงลําน้ำสาว ซึ่งเป็นแม่น้ำ สายหลัก ของจังหวัดเชียงราย มีปริมาณน้ำลดลง และนอกจากนั้น น้ำตกแม่กรณ์ ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีระดับความสูงประมาณ 70 เมตร กําลังจะเกิดสภาวะปริมาณน้ำลดลง ซึ่งจะทําให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ถูกทําลายลงไปด้วย


 


ในการแก้ปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่า ลําพังเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรได้ จึงสมควรให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลําธาร โดยจัดทําเป็น “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ขึ้นที่บริเวณดอยเกี๊ยะ ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพ และปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน โดยคนเป็น ผู้พิทักษ์รักษาป่า ป่าให้ความร่มเย็น และเป็นแหล่งผลิตอาหารของคน นอกจากนั้น ยังจะช่วยอนุรักษ์ แหล่งน้ำตกธรรมชาติให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


 


ที่ตั้งของโครงการ :


 


1. หน่วยรับผิดชอบโครงการฯ มีที่ตั้ง ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 67000


 


2. กองอํานวยการโครงการฯ มีที่ตั้ง ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 67000


 


3. สํานักงานโครงการฯ มีที่ตั้ง พื้นที่โครงการฯ หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 67000 พิกัด NC 628007


 


4. ที่ตั้งสนาม ฮ. สามารถรองรับอากาศยานได้ 11 เครื่อง มีที่ตั้งบริเวณ พิกัด


 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์