มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

น.ส บุษกร อ่วมสน 

http://www.thaigoodview.com/node/195232

 

http://www.thaigoodview.com/node/195229 บุษกร อ่วมสน

ส่งงานครับ นาย ภาณุพงศ์ พราหมณ์น้อย ม.3/7 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/190670

ส่งงานค่ะ ด.ญ. พริกา เมืองแมน เลขที่ 32 ม.3/7

http://www.thaigoodview.com/node/190607

ส่งงานค่ะ ด.ญ. พริกา เมืองแมน เลขที่ 32 ม.3/7

http://www.thaigoodview.com/node/190599

ส่งงาน ธนบรม  วงษ์ครุธ ม.3/7 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/190602

ส่งงาน ธนบรม  วงษ์ครุธ ม.3/7 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/190587

น.ส บุษกร อ่วมสน  http://www.thaigoodview.com/node/190110

ดอกไม้ในอาเซียน นาย สหัสวรรษ ยาคล้าย ม.3/7 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/190026

 

นาย จิระศักดิ์ พรมสอน ชั้นม.3/7  เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/189958

น.ส ภัคธิมา ศิริวิโจน์สกุล ชั้น ม 3/7 เลขที่29 

อาหารอาเซียน ประเทศ สิงคโปร์http://www.thaigoodview.com/node/189926

ด.ญ.จิตตาภา ตุ๋ยเจริญ ม.3/7 เลขที่ 22

 

http://www.thaigoodview.com/node/189924

ด.ช.ไทแทน   ยินดี ม.3/7 เลขที่ 9

อาหารประเทศ มาเลเซีย

http://www.thaigoodview.com/node/189921

ด.ช กันตพล  โพธิ์งาม ม.3/7 เลชที่ 5

อาหารอาเซียน ประเทส บรูไน

http://www.thaigoodview.com/node/189917

 

รูปภาพของ nbrnutpannika

แก้ไขเป็นบล็อกอาเซียน

ส่งงานคะ นส.เบญจทิพย์ นาคอิ่ม ม.3/7 เลขที่ 21 Foot in Mouth


http://www.thaigoodview.com/node/189760

ส่งงานคะ นส.เบญจทิพย์ นาคอิ่ม ม.3/7 เลขที่ 21 Foot in Mouth


http://www.thaigoodview.com/node/189760

ส่งงานค่ะ นส.ธิดารัตน์ นุ่นนุ้ย ม.3/7 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/189733

 ส่งงานคะ  จิรัชญา บุญส่ง เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/189736

ส่งงานคะ นาง สาวพรพรรณ ชินหวาน ม.3/7 เลขที่ 27 Foot in Mouth

http://www.thaigoodview.com/node/189728

 

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

ภัคธิมา ศิริวิโรจน์สกุล ชั้น ม3/7http://www.thaigoodview.com/node/189013

 นางสาวภัคธิมา ศิริวิโรจน์สกุล เลขที่ 29   http://www.thaigoodview.com/mycontent

ส่งงานคะ ด.ญ.ธัญญลักษณ์ มีโนนทอง ม.3/7 เลขที่ 24 ชื่อมาย Tongue Out

http://www.thaigoodview.com/node/189598

น.ส บุษกร  อ่วมสน  http://www.thaigoodview.com/node/189475

ส่งงาน หะ  ค.ช กันตพล     โพธิ์งาม ม3/7 เลขที่ 5

 http://www.thaigoodview.com/node/189597

 

Sealed

 

 ส่งงานครับ  จิระศักดิ์  พรมสอน  เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/189569

ปวด ขี้ จุงงง

 

นาย สหัสวรรษ ยาคล้าย ม.3/7 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/189587          Yell

ส่งงานคะ ด.ญ.เพ็ญนภา ภู่ดิษฐ์ ม.3/7 เลขที่28 Kiss


http://www.thaigoodview.com/node/189567

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์