มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ค่านิยม12ประการ

นายภาสกร สันต์จิต ม.4/1เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/191153

ค่านิยม12ประการ

นายกรวิชญ์ สิงห์ทอง ม.4/1 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/190854

ค่านิยม12ประการ

นางสาวนภสร จันทะศิลา ม.4/1 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/189564

 

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

แนะนำโปรแกรม Excel


Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ โดยจะเก็บข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า เซล (Cell)ที่สามารถนำเอาเซลมาอ้างอิงใส่ในสูตร เพื่อให้โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้


แนะนำหน้าต่างของวินโดว์ Excel


 


- ปุ่ม เรียกว่า “Office Button” แสดงเมนูที่ใช้จัดการไฟล์ทั่วไป เช่น New, Open, Save as, Print และ Publish เป็นต้น
- Quick Access Toolbar แสดงปุ่มคาสั่งที่ใช้บ่อยๆ โดยค่าเริ่มต้นจะแสดงเครื่องมือ Save,
Undo ,และ Redo ซึ่งเราสามารถกาหนดเครื่องมือในส่วนนี้เองได้
- Title bar แสดงชื่อเวิร์กบุ๊คที่ใช้งานอยู่และชื่อโปรแกรม ในที่นี้คือ Microsoft Excel
- Ribbon เป็นกลุ่มคาสั่งที่เก็บเครื่องมือออกเป็นหมวดหมู่ โดยแสดงเป็นแท็บ แทนที่การเรียกใช้เมนูคาสั่งต่างๆในเวอร์ชั่นก่อนๆ
- Contextual tabs เป็นแท็บพิเศษที่จะแสดงเมื่อใส่ออบเจ็คลงในเวิร์กชีต เช่น เมื่อแทรก WordArt โปรแกรมจะแสดง Drawing Tool ด้านบนและมีแท็บ Format ที่ใช้สาหรับตั้งค่า WordArt แสดงอยู่ด้านล่าง
- Worksheet เป็นแผ่นงานมีลักษณะเป็นตาราง สาหรับพิมพ์ข้อความ หรือตัวเลข โดยค่าที่ตั้งไว้เมื่อเข้าใช้โปรแกรมจะมี 3 sheet คือ sheet1,sheet2 และsheet3สามารถ
เพิ่มจำนวนเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊คได้ตามต้องการ
- View Shortcuts ใช้ดูมุมมองเอกสาร โดยจะแสดงมุมมองของเอกสารในลักษณะต่างๆ
- Zoom และ Zoom Slider เป็นเครื่องมือย่อ-ขยายหน้าจอ โดยเลือกขนาดตามเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการย่อ-ขยาย หรือเลื่อนสไลเดอร์ที่เครื่องมือ Zoom Slider ตามความต้องการ


การสร้างเวิร์กบุ๊คใหม่


 


เวิร์กชีต ( Worksheet ) หรือถ้าเป็นโปรแกรมExcelภาษาไทยจะเรีนกว่า แผ่นงาน ในแผ่นงานจะประกอบด้วยช่องตารางสี่เหลี่ยมจำนวนมากซึ่งมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้


Row ( แถว ) คือพื้นที่แถวแนวนอนจากบนลงล่าง ตั้งแต่แถวที่ 1 ไปจนถึง
แถวที่ 65536 ชื่อของเถวคือหมายเลขที่แสดงที่หัวแถว
Column ( คอลัมน์ ) คือพื้นที่คอลัมน์แนวตั้งจากซ้ายไปขวา จากคอลัมน์ A ไปจนถึง
คอลัมน์ IV จะมัทั้งหมด 256 คอลัมน์ ชื่อของคอลัมน์คือ ชื่อตัวอักษรที่อยู่บนหัวคอลัมน์ เช่น A, B, C,...
Cell ( เซล )อยู่ตรงคอลัมน์ B แถวที่ 3 ก็จะเรียกว่าเซล B3 เซลที่กำลังเลือกหรือกำลังทำงาน เราเรียกเซลนั้นว่า Active cel


เริ่มใส่ข้อมูลเมื่อเข้าสู่ Excel โปรแกรมจะสร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ให้โดยอัติโนมัติพร้อมตั้งชื่อว่า Book1 l


จัดรูปแบบให้เวิร์กชีต เราสามารถตกแต่งข้อมูลให้น่าสนใจ เช่น เน้นข้อความหัวเรื่องด้วยตัวหนา สีแดง เพื่อแยกข้อมูลให้ดูแตกต่างกัน


 


การเก็บบันทึกเวิรก์บุ๊ค
1.คลิกปุ่ม ( บันทึก ) หรือกด Ctrl+S จากแป้นพิมพ์


2.เลือกไดรว์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บบันทึก


3.ตั้งชือที่ช่อง File Name ตั้งชื่อได้ยาว 256 ตัวอักษร ยกเว้น\ / * < >!


4.คลิกที่ปุ่มคำสั่ง บันทึก


 


 


การใช้แถบเครื่องมือ


เครื่องมือใน Excel 2003 ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Office ตัวอื่นๆ ตามปกติจะแสดงเพียง 2 ชุดคือ แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) และ Formatting ( จัดรูปแบบ )


 


แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) มีปุ่มเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆ หรือเป็นการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม เช่น ปุ่ม New , Open


 


มีปุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลในเซล เช่น เลือกฟอนต์ ขนาด หรือลักษณะ, จัดข้อมูลชิดขวา ซ้าย และการใส่สีข้อความหรือพื้น ฯลฯ


 


การเปิดงานเก่ามาใช้งาน
1. คลิกปุ่ม Open ( เปิด ) หรือกดคีย์ Ctrl+O


2. คลิกที่ลูกศรซ้ายช่อง Look in ( มองหาใน ) แล้วเลือกไดรว์และดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ที่เก็บเวิร์กบุ๊กไว้


3. คลิกที่ชื่อไฟล์เวิร์กบุ๊ค


4. คลิกที่ปุ่ม ( เปิด )


 


การแก้ไขข้อมูลในเซล
1. คลิกตรงที่เซลที่จะแก้ไข แล้วพิมพ์ข้อมูลใหม่ลงไป


2. คลิกที่เซลที่จะแก้ไข แล้วกดปุ่ม F2 ที่คีย์บอร์ด จะเป็นการแก้ไขในโหมด Edit


3. ดับเบิ้ลคลิกตรงที่เซลที่จะแก้ไข แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปแก้ไขข้อมูลภายในเซลได้


4. คลิกตรงที่เซลที่จะแก้ไขแล้วดูที่แถบสูตรคำนวณ ( formula bar ) แล้วคลิกเมาส์ที่แถบสูตรเลยเพื่อแก้ไข
ข้อมูล


 


ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการแก้ไข แล้วสามารถพิมพ์ข้อมูลใหม่ลงไปได้


http://www.skr.ac.th/link/web_education/web_teacher/com/ben/web_30201/we...


ภาสกร  สันต์จิต  ม.4/1 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/189309

นางสาว พรทิวา เขียวแก้ว ม.4/1 เลขที่ 11

ค่านิยม 12 ประการ 

นายกันตพัฒน์ โรหิตเสถียร เลขที่ 2 ม.4/1 

http://www.thaigoodview.com/node/189308

 

ค่านิยม 12 ประการ

http://www.thaigoodview.com/node/189204

นาย กันตภณ แจ้งเกษตร ม.4/1 เลขที่ 3 

http://www.thaigoodview.com/node/189186

นายเตชิต จันทร์ส่งแสง ม.4/1 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/189185

http://www.thaigoodview.com/node/189185

น.ส เสาวณี ขุมดินพิทักษ์ ม.4/1 เลขที่ 13

ค่านิยม 12 ประการ นางสาวภัคจิรา โคตรน้ำเนาว์

http://www.thaigoodview.com/node/189183

http://www.thaigoodview.com/node/189038


นายกรวิชญ์ สิงห์ทอง ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/189051


 


นายภาสกร  สันต์จิตม.4/1เลขที่8


 

http://www.thaigoodview.com/node/189050


น.ส เสาวณี ขุมดินพิทักษ์ ม.4/1 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/189048


น.ส.พรทิวา เขียวแก้ว ม.4/1 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/189041


 


นายพลภัทร แสงอุทัย  ม. 4/1 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/189045


 


ใหม่ ยศวรุตม์ พวงมณี ม.4/1 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/189046


นางสาวภัคิจา โคตรน้ำนเาว์ เลขที่ 12

น.ส.นภสร จันทะศิลา ม.4/1 เลขที่10


http://www.thaigoodview.com/node/189044


 

http://www.thaigoodview.com/node/189042


นายกันตภณ แจ้งเกษตร ม.4/1 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/189039


นายเตชิต จันทร์ส่งแสง ม.4/1 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/189037 นายกันตพัฒน์ โรหิตเสถียร เลขที่2 ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/189036

http://www.thaigoodview.com/node/189035


เดชาพล ราชชารี ม.4/1 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/189035


เดชาพล ราชชารี ม.4/1 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/188675


นายกรวิชญ์ สิงห์ทอง

http://www.thaigoodview.com/node/188679

http://www.thaigoodview.com/node/188678

http://www.thaigoodview.com/node/188677

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 106 คน กำลังออนไลน์