มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

www.thaigoodview.com/node/189991

ประวัตส่วนตัว น.ส.สุราลัย  เสถียรกิจอำไพ 

www.thaigoodview.com/node/189966

ประวัติส่วนตัว นางสาว พรรณาภัทร์ เวชวนา

www.thaigoodview.com/node/189891

เรืองเล่าเร้าพลัง น.ส.พรรณาภัทร์ เวชวนา

www.thaigoodview.com/node/189959
ประวัติส่วนตัว

http://www.thaigoodview.com/node/189957

ประวัติส่วนตัวของนางสาวกุลปริยา ตนักษรานนท์ ม.4/8เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/189951

เรื่องเล่าเร้าพลัง กุลปริยา ตนักษรานนท์ ม4/8 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/189952

ประวัติส่วนตัว นางสาวสุภาวดี เพชรศรีงาม ม.4/8 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/189931

เรื่องเล่าเร้าพลัง นางสาวสุภาวดี เพชรศรีงาม ม.4/8 เลขที่ 13

www.thaigoodview.com/node/189925

                                                     เรื่องเร้าพลังของฉัน


ชื่อผู้เล่า นายฤทธิเกียรติ พาลีวัน   ชั้น ม.4/8 เลขที่ 7


ชื่อเรื่อง : ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต (สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 4 เรื่องใฝ่หาความรู้ หมั่นเรียนศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม)


            ก็เรื่องของผมมีอยู่ว่า ตอนเด็กผมอยากเป็นตำรวจมากพอผมได้เห็นลุงใส่ชุด ผมก็ชอบมาก มีปืนมีกุญแจมือ แต่พอโตมาอายุได้ 10 ขวบผมก็ไดเอยากเป็นแล้วเพราะผมอยากทำงานแบบพ่อ พอผมอายุได้ 13 ขวบ ผมก็ได้ขึ้น ม.1 ผมก็อยากเป็นทหาร เพราะทหาร เท่ แข็งแรง รักษาบ้านเมือง พออายุ 15 ผมก็ได้ลองสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร พอผมติดได้เรียนก็ชอบมาก แต่ที่ผมมาเรียนสายสามัญ อังกฤษ-จีน ก็เพราะอยากเข้ามหาลัยที่ดีมีคณะที่ผมชอบ ผมอยากเรียนคณะสื่อสารมวลชนมากจะได้เรียนแบบพี่ จะได้ทำงานกับพี่ พอจบผมก็ทำงานเป็นตากล้องได้ ได้เรียนรู้กับกล้องแต่ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนก็มีความฝัน การตั้งใจ ในการเรียนรู้วิชาที่เรียนวิชาที่ตัวเองชอบ จนวันนี้ผมอายุ 16 ปี ผมก็อยากเรียนคณะนี้อยู่ ผมตั้งความหวังไว้กับการเรียนมาก เพื่อพ่อแม่ คนทุกคนในครอบครัว ความฝันนั้นอยู่ไม่ไกล ถ้าเราตั้งใจทำมัน ผมก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรมาก แต่ผมก็ตั้งใจเรียน ส่งการบ้าน ส่งงานที่ค้างคา เด็กบ้างคน อาจะติดเกม แต่ถ้าหันมาทำการบ้านอาจจะมีประโยชน์กว่าอย่างมาก การมีความรู้คุณธรรม จะทำให้นำสู่อนาคตได้ครับ


            บทเรียนที่ได้รับ ข้อคิดได้ : อนาคตเด็กในสมัยนี้อาจจะติดเกมดื้อกับพ่อแม่ แต่ถ้าตั้งใจเรียนเลิกเล่นเกมอาจจะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ และผมก็ได้ข้อคิดว่าควรจะให้เด็กที่ติดเกมแบ่งเวลาหาว่างเป็นประโยชน์นั้นแหล่ะครับ ถึงจะเป็นเด็กดีของชาติ


            แนวทางแก้ไข การพัฒนาเพื่อการต่อยอด : อยากให้เด็กๆทุกคนอย่าพึ่งท้อกับความฝันของตัวเองเราเองเท่านั้น ที่จะผ่านทุกอย่างถ้าเราตั้งใจทำมัน เหมือนผมเหมือนผู้ชนะใจตัวเอง อยากจะพัฒนาเด็กสมัยนี้ มากครับเพื่อจะได้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ แต่ละชาติ ตามหลักฐานค่านิยม ที่เด็กไทยเราควรทำให้ได้ครับ

อธิบายได้เข้าใจมากๆครับ

http://www.thaigoodview.com/node/189886

www.thaigoodview.com/node/189739

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

http://www.thaigoodview.com/node/189560

http://www.thaigoodview.com/node/189561

นส. กรกนก ตันติพิทักษ์วงศ์ ม.4/8 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/189556

 

ประวัติส่วนตัว นางสาวชญานี สารรัตน์ ชั้นม.4/8 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/189551

 

ประวัติส่วนตัวนางสาวลักษิกา เศรษฐานุพนธ์ ชั้นม.4/8 เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/189532


ประวัติส่วนตัว นางสาววิจิตรา พึ่งยาง ม.4/8 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/189531

http://www.thaigoodview.com/node/189530


 


 


ประวัติส่วนตัวนางสาวสรารัตน์ ช่วงโชติ เลขที่21 ม.4/8

http://www.thaigoodview.com/node/189528

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว นายฤทธิเกียรติ พาลีวัน ม.4/8 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/189527


บล็อคประวัติส่วนตัว นางสาวนิภาภัทร ประพัทธาคิณี ม.4/8 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/189526

http://www.thaigoodview.com/node/189525


นายฤทธิเกียรติ พาลีวัน

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

 


.


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์