มรดกทางอารยธรรมของโรมัน

มรดกทางอารยธรรมของโรมัน

             1.กฎหมาย (Law)

             เป็นมรดกสำคัญที่ทิ้งไว้ให้แก่โลก ระบบกฎหมายโรมันเป็นผลจากวิวัฒนาการกฎหมายสิบสองโต๊ะ การตัดสินใจความของผู้พิพากษา โดยเฉพาะกฤษฎีกา ของพวกพรีเตอร์ และหน่วยงานปกครองซึ่งมีหน้าที่กำหนดและตีความกฎหมายในคำร้องและออกคำสั่งเสนอต่อผู้พิพากษา กฎหมายโรมันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ             1.1.Civil law กฎหมายของกรุงโรมและพลเมืองชาวโรมันเป็นกฎหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและภาษาพูด

            1.2. Law of peoples กฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องจำกัดเชื้อชาติ กฎหมายนี้ให้สิทธิแก่ทาสและเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติและกำหนดหลักการซื้อและการขายหุ้นส่วนและสัญญาเป็นกฎหมายซึ่งใช้กับชาวต่างชาติในอาณาจักร

            1.3.Natural law มาจากปรัชญาสโตอิค ซึ่งด้านพัฒนามาจากความคิดของระเบียบธรรมชาติที่มีเหตุผล เป็นการรวบรวมความยุติธรรมและสิทธิ กฎหมายนี้ได้รับรองว่ามนุษย์ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามธรรมชาติและพวกเขามีสิทธิพื้นฐานบางอย่างที่รัฐบาลไม่สามารถละเมิดได้

            2.วรรณคดี

               วรรณคดีกรีกมีอิทธิพลต่อวรรณคดีละตินมาก โดยโรมันถือเป็นแบบอย่างในการแต่งกาพย์บทละครและนิพนธ์ลิริก วรรณคดีละตินจะเน้นที่การสั่งสอนศีลธรรมจรรยามากกว่าวรรณคดีกรีก วรรณคดีละตินได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีที่งามมีคุณค่าและทิ้งไว้เป็นมรดกสำคัญของชาวโลก วรรณคดีของจักรวรรดิแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ

           1.ยุคทอง เขียนในสมัย ออกัสทัส

           2.ยุคเงิน เขียนในคริสต์ศตวรรษที่ 1

               ยุคทอง กวีที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงยุคนี้ จูเลียส ซีซาร์ ได้แต่งประวัติศาสตร์เรื่อง Commentaries on the Gallic War

           3.วิศวกรรมและบริการสาธารณะ

              โรมันประสบผลสำเร็จมากในการสร้างถนนและสะพานที่แข็งแรงและทนทานมาก ปัจจุบันยังใช้อยู่

          4.วิทยาศาสตร์

              นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโรมัน คือ พลีนี

          5.ศิลปะ

              แม้ว่าชาวกรีกจะแพ้สงครามแก่โรมัน แต่กลับชนะทางวัฒนธรรม ด้วยโรมันได้นำศิลปวัฒนธรรมกรีกมาปฏิบัติ แต่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างไปจากกรีก คือ โรมันเน้นประโยช์ใช้สอย ความหรูหราโอ่อ่าและความแข็งแรง เพื่อให้รับกับความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ

สถาปัตยกรรมและประติมากรรม

                  เมื่ออาณาจักรมีชื่อเสียงมากขึ้น มีการกระตุ้นทำให้ศิลปะมีการเจริญเติบโตทั้งอาคารก่อสร้างที่ใหญ่โตและรูปภาพประดับกำแพง สถาปัตยกรรม ชาวโรมันใช้หลังคารูปโดม ใช้บัวหัวเสาแบบคอรินเธียน การก่อสร้างโรงละครอัฒจันทร์ ซุ้มประตูโค้ง ห้องน้ำสาธารณะ สนามแข่งขันกีฬา อาคารสาธารณะจะสร้างใหญ่โตและเข้มแข็ง

            6. การละคร โรมันได้รับการถ่ายทอดจากกรีกเกือบทุกอย่าง ทั้งละครโศกนาฏกรรมและหัสนาฏกรรม แต่เพิ่มความหรูหราในโรงละครและไม่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าของกรีก 7. ศาสนา ได้รับอิทธิพลจากชาวอีทรัสคันส์และชาวกรีก ศาสนาของโรมันจึงเน้นการทำพิธีเพื่อจะได้ทำให้องค์เทพเจ้าพอใจและไดรับผลประโยชน์ที่ชาวโรมันต้องการ เทพเจ้าของโรมันมีหลายองค์ เช่น จูปิเตอร์ เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า นิเนอวา เทพเจ้าแห่งความรักและเนปจูน เทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นต้น ศาสนาของโรมันคล้ายของกรีก ไม่มีกฎหรือไม่เชื่อในรางวัลตอบแทนและลงโทษชีวิตหลังการตาย กงสุลมีหน้าที่ประกอบพิธีศาสนา สร้างปฏิทินและกำหนดพิธีฉลองต่างๆ

สร้างโดย: 
น.ส.หทัยรัตน์ วาจาจริง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
รูปภาพของ silavacharee

 

ตรวจแล้ว

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 4 คน และ ผู้เยี่ยมชม 554 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr11326
  • nbr14062
  • nbr12466
  • นส.นันทชพร อินท...