มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

http://www.thaigoodview.com/node/190072

ประวัติส่วนตัว

นางสาว ดุสิตา สีตาชัย ม6/3 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/190070


นาย กฤตวัฒน์ ปฏิทัศน์ ชั้น ม.6/3 เลขที่12 ชื่อเล่นบอส


(ประวัติส่วนตัว)

รูปภาพของ mutunnn

http://www.thaigoodview.com/node/189979 

นางสาว นภัสวรรณ โพนหินกลาง ม.6/3 เลขที่ 33 

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

http://www.thaigoodview.com/node/189496


สุขภาพกายสุขภาพจิต


นางสาวเกษสุรางค์ คำแปร เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/189461


กัลยรัตน์   งามสมทรง  ม.6/3  เลขที 43

http://www.thaigoodview.com/node/189168

นายธนาวิ ประสพสุข ม.6/3 เลขที่ 3

บทความ สุขภาพกาย สุขภาพจิต

http://www.thaigoodview.com/node/189169

นายรัฐพงศ์ บุญวงค์ ม.6/3 เลขที่ 20
ลูกอ้วนเพราะใคร 7 พฤติกรรมที่พ่อแม่ต้องสำรวจตัวเอง

http://www.thaigoodview.com/node/189160

นาย ศรัณย์  แก้วนาง  ม.6/3 เลขที่ 8

รูปภาพของ vaerit094

โครงงานเรื่อง สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

http://www.thaigoodview.com/node/189163

นายวริทธิ์ วิรุฬห์ขวัฒน์ ม.6/3 เลขที่ 15

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม
รูปภาพของ digotop

http://www.thaigoodview.com/node/186545

นาย ชาญณรงค์ ใจมั่น เลขที่2 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/186507

วัชรีภรณ์   ศรีมารัตน์   เลขที่ 37 

http://www.thaigoodview.com/node/186544


 


น.ส.นฤมล กาญจนะดี ชั้น ม.6/3 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/186543


นางสาวปัทมา ธุพันธ์ ม.6/3  เลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/186537


นางสาวบุณรดา  เจริญธรรม ม.6/3 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/186542


นาย กิตติ พิบูลย์วัฒนวงษ์  ม6/3  เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/186541


นางสาวภูริพัฒน์ เพ่งพิศ ม.6/3 เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/186538 


น.ส.พิมพ์ประไพ  ตองติดรัมย์ ม.6/3 เลขที่ 38


 

http://www.thaigoodview.com/node/186540

 

นางสาวชลธิชา พูนพลับ ม6/3 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/186539

ชื่อ กัลยรัตน์  งามสทรง ม.6/3  เลขที่ 42

รูปภาพของ นุจรี จันทร์พิทักษ์

http://www.thaigoodview.com/node/186535


นุจรี จันทร์พิทักษ์ เลขที่26

ไฟช็อตตตตตตตตต

http://www.thaigoodview.com/node/186532

ปภัสศุภา เศรษฐสกุลศิริ ม.6/3 เลขที่ 28

รูปภาพของ mutunnn

น่าร้ากกกก

http://www.thaigoodview.com/node/186534

ศุภโชค เวทย์บูชา 6/3 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/186526


นาย ปัณณวิชญ์ สุขีเกตุ ม.6/3 เลขที่4

http://www.thaigoodview.com/node/186533


 


เรมิตา ภาคลักษณ์ ม6/3 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/186527

นายเจษตุพล  โคตรสวรรค์  ม.6/3  เลขที่13

รักนะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์