มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

http://www.thaigoodview.com/node/190340 เนติพงษ์  สุระเสียง เลขที่ 5 6/5

http://www.thaigoodview.com/node/190014 ธิดารัตน์ คงเดชา 6/5 เลขที่ 39 คะ

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

http://www.thaigoodview.com/node/189484  กมลเกียรติ แซ่เลี้ยว เลขที่ 1

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/189484 นิจารีย์ โฉมสอาด 

http://www.thaigoodview.com/node/189481 จิรารัตน์ สารรัตน์ เลขที่36

 http://www.thaigoodview.com/node/189478


นางสาว จารุวรรณ ปรัญชากุล ม.6/5 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/189469


นางสาว เจนจิรา ดวงจันทร์ ม.6/5 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/189454 สุขภาพกายสุขภาพจิต (ชาลิณี กอพูกลาง เลขที่18)

รูปภาพของ nattakritta

http://www.thaigoodview.com/node/189455 สุขภาพกายสุขภาพจิต ณัฐกฤตาเมาะราษี 6/5

http://www.thaigoodview.com/node/189468 สุขภาพกายสุขภาพจิต ( เพชรวลัย รักสัจจา เลขที่24)

รูปภาพของ nbr10104

http://www.thaigoodview.com/node/189464

นางสาว ณัฐธิดา พิมพา ม.6/5 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/blog/109800

http://www.thaigoodview.com/node/189450

น.ส.ฐิตินันท์ ไชยวงศ์ ม.6/5 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/189439  (นางสาวอรยา ชะเอม เลขที่ 38 )

 

 

( นางสาว ชาลิณี กอพูกลาง เลขที่18 ม.6/5 )  

http://www.thaigoodview.com/node/189291
สุขภาพกายสุขภาพจิต ( น.ส. ชนากานต์ กัลยาพินิจ ม.6/5 เลขที่16 )

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

http://www.thaigoodview.com/node/189209

สุขภาพจิตสุขภาพใจ (นางสาว มินตรา ดอมไธสง ม.6/5 เลขที่26)

http://www.thaigoodview.com/node/186186

http://www.thaigoodview.com/node/185979 โทษทีคับ กับมาก็นอนเลยส่งช้า

http://www.thaigoodview.com/node/185979 โทษทีคับ กับมาก็นอนเลยส่งช้า

http://www.thaigoodview.com/node/185990

 

http://www.thaigoodview.com/node/185963

http://www.thaigoodview.com/node/185951     เลขที่1 ส่งใหม่อันเก่าเปิดไม่ได้

http://www.thaigoodview.com/node/185964

http://www.thaigoodview.com/node/185964

http://www.thaigoodview.com/node/185931

ปิยธิดา 6/5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์