ม.มหาสารคามคัดเรียนพยาบาล

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโครงการสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 คน โครงการแววผู้นำ จำนวน 20 คน โควตาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. อบท.)  จำนวน 20 คน และโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2551
        
  คุณสมบัติผู้สมัคร โครงการสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล
          1.มีสัญชาติไทย
          2.อายุไม่เกิน 35 ปี
          3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          4.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
          5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ
          6.สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์
          7.เป็นผู้มีความประพฤติดี
          8.ไม่จำกัดสถานภาพการสมรส
          หมายเหตุ : คุณสมบัติเฉพาะโครงการแววผู้นำ และโควตาฯ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nu.msu.ac.th


          สำหรับโควตาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. อบท.) มีทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถ่อนเป็นเวลา 4 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วอบต. อบจ. อบท. ตั้งอัตราและให้ทำงานในเขตพื้นที่
         
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
          1.รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป
          2.ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
          4.สำเนาใบปริญญาบัตร
          5.ใบรับรองแพทย์
         
การสมัครสอบ
          -สมัครด้วยตนเองที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ค่าสมัครสอบ 200 บาท
          -สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ค่าสมัคร 250 บาท โอนเงินเข้าบัญชีชื่อโควตาคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งใบสมัครและเอกสารพร้อมสำเนาการโอนเงินไปที่ นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nu.msu.ac.th
         

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105673  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.012 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 177 คน กำลังออนไลน์