มัธยมศึกษาปีที่1/12

http://www.thaigoodview.com/node/190122

เด็กหญิง กุลณชา เสาร์เรือน ชั้น ม.1/12 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/190054


ชื่อ ด.ช.พิพัฒน์ ศรีบุญโฮม ชั้น ม.1/12 เลขที่22

http://www.thaigoodview.com/node/190051


เด็กหญิงสุวนันท์ ขุนเม่น ชั้นม.1/12 เลขที่43

http://www.thaigoodview.com/node/190053


ด.ญ. ลลิตา แสงแก้ว เลขที่ 35 ม.1/12

http://www.thaigoodview.com/node/190050
เด็กหญิงสุกัญญา ชาเคน ชั้นม.1/12 เลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/190046
ด.ญ.ศิริรัตน์ ตะมะชาติ

http://www.thaigoodview.com/node/190045

ด.ญ.อิงตะวัน มุ่งเฝ้ากลาง ม.1/12 เลขที่ 45

http://www.thaigoodview.com/node/190040
ด.ญ.อารียา ผ่านสำแดง เลขที่44 ม.1/12

http://www.thaigoodview.com/blog/113034
ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม. 1/12 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/189954

ด.ช.กฤตณัฐ คำคม ม.1/12 เลขที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์