มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

เทคโนโลยีเครื่องกล

เครื่องจักร, เครื่องกล หรือ เครื่องจักรกล (หรืออาจเรียกเพียง เครื่อง) หมายถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อนซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น และบ่อยครั้งก็ถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องจักรอยู่ 

เครื่องกลอย่างง่าย เป็นอุปกรณ์ที่แปลงทิศทางหรือขนาดของแรงได้โดยง่าย เช่น รอก คาน พื้นเอียง ในขณะที่เครื่องจักรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็มีมากมายเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ยานพาหนะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรโมเลกุล เป็นอาทิ

 

เครื่องกล (Machines)

          เครื่องกล ได้แก่อุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นหรือง่ายขึ้น เช่นงานในการยกของหนัก เครื่องกลจะช่วยให้ยกได้โดยใช้แรงที่น้อยลง  เป็นต้น  เครื่องกลพื้นฐานที่จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่าย    (simple machines)  มี 6 อย่างได้แก่ คาน ลิ่ม รอก พื้นเอียง สกรู และ ล้อกับเพลา การอธิบายว่าเครื่องกลต่างๆ ช่วยให้ใช้แรงน้อยลงหรือทำงานได้สะดวดขึ้นนั้น อาจอาศัยหลักการของงาน เนื่องจากงานและพลังงานเป็นปริมาณที่คงตัว เครื่องกลจะไม่ช่วยให้เราทำงานได้มากกว่าที่เราทำงานให้กับเครื่องกล แต่อาจสูญเสียงานไปเล็กน้อย

 

หุ่นยนต์และเครื่องกลไฟฟ้า                                                                                                                                       เครื่องกลไฟฟ้าเป็นศาสตร์ผสมระหว่างวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งพิจารณาได้ว่าการผสมผสานความรู้ทางไฟฟ้าและเครื่องกลนั้นเป็นระบบผสม (Hybrid system) ดังนั้นเครื่องยนต์จะสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองจากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากลไกเซอร์โว หรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่นๆภายใต้การควบคุมของโปรแกรมพิเศษ ตัวอย่างง่ายๆของเครื่องกลไฟฟ้าคือเครื่องอ่านซีดีรอม โดยระบบเชิงกลนั้นคือระบบชักถาดซีดีเข้า/ออก, การหมุนแผ่นซีดี และกลไกขยับหัวอ่านเลเซอร์ โดยที่ระบบทางไฟฟ้าจะทำการอ่านข้อมูลและแปลงสัญญาณ ส่วนซอฟต์แวร์ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการและสื่อสารระหว่างซีดีกับคอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์นั้นเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องกลไฟฟ้าเพื่อการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งส่วนมากจะใช้ปฏิบัติงานที่อันตราย, ไม่พึงประสงค์ หรืองานซ้ำซากสำหรับมนุษย์ หุ่นยนต์เหล่านี้จะมีรูปร่างหรือขนาดอย่างไรก็ได้ แต่พวกมันล้วนถูกโปรแกรมและสามารถตอบสนองทางกายภาพต่อสิ่งเร้าได้ เพื่อการสร้างหุ่นยนต์ วิศวกรจะใช้คิเนมาติกส์เพื่อออกแบบขอบเขตการเคลื่อนไหว และกลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเค้นในหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ถูกใช้มากในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ต้นทุนแรงงานต่ำลง สามารถทำให้ผู้ประกอบการทำงานที่อันตรายเกินไป หรือซ้ำซากเกินไปสำหรับมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่าและสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ หลายๆบรรษัทอาจจะใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนและบางโรงงานใช้หุ่นยนต์ในการทำงานทั้งหมดจนไม่ต้องใช้มนุษย์ในการทำงาน และนอกจากในโรงงานแล้ว หุ่นยนต์อาจจะถูกใช้ในการกู้ระเบิด, การสำรวจอวกาศ หรืองานอื่นๆ นอกจากนี้หุ่นยนต์ก็สามารถทำงานบ้านได้

ที่มา

http://th.m.wikipedia.org/wiki/เครื่องจักร

http://www.vcharkarn.com/lesson/1142

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมเครื่องกล

น.ส.ธิติมา ไชยทิพย์ 5/2 เลขที่ 38

 

 

ตรวจแล้วCool


เครื่องกล ได้แก่อุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น งานในการยกของหนัก เครื่องกลจะช่วยให้ยกได้โดยใช้แรงที่น้อยลง เป็นต้น เครื่องกลพื้นฐานที่จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่าย มี 6 อย่างได้แก่ คาน ลิ่ม รอก พื้นเอียง สกรู และล้อกับเพลา การอธิบายว่าเครื่องกลต่างๆ ช่วยให้ใช้แรงน้อยลงหรือทำงานได้สะดวกขึ้นนั้น อาจอาศัยหลักการของงาน เนื่องจากงานและพลังงานเป็นปริมาณที่คงตัว เครื่องกลจะไม่ช่วยให้เราทำงานได้มากกว่าที่เราทำงานให้กับเครื่องกล แต่อาจสูญเสียงานไปเล็กน้อย


สำหรับระบบเครื่องกลที่ดี งานของแรงเสียดทานจะมีความน้อยเมื่อเทียบกับงานที่เครื่องกลกระทำ จึงอาจประมาณว่า


ประสิทธิภาพของเครื่องกลหาได้จาก


ในทางปฏิบัติ ระบบจะมีการสูญเสียพลังงานไปบ้างกับความเสียดทานภายในระบบของเครื่องกล โดยงานที่เอาชนะความเสียดทานไม่สามารถนำคืนกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ประสิทธิภาพจึงมีค่าน้อยกว่า 1 หรือน้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=75725

นางสาวจารุวรรณ ชมชายผล ม.5/2 เลขที่25

 

ตรวจแล้วCool

เทคโนโลยีเครื่องกล
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ทั้งหมดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นสร้างโดย "เครื่องจักรแม่" ที่ผลิตส่วนประกอบเครื่องจักร ไม่ว่าจะซับซ้อนและละเอียดหรือใหญ่โตและหนักมากแค่ไหน ความแม่นยำของส่วนประกอบต่างๆ ที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นยังคงเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นของ THK ช่วยทำให้ความแม่นยำและความเร็วนี้เป็นไปได้
Machining Center แนวนอน
ในจำนวนเครื่องจักรสำหรับการตัด "Machining Center" คือบทบาทหลัก ด้วยความแม่นยำและทนทานสูงของ ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลมและบอลสกรูจึงถูกนำมาใช้สำหรับโต๊ะที่ต้องวางตำแหน่งชิ้นงานให้แม่นยำและรวดเร็ว และช่วยในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนของเครื่องมือตัด นอกจากนี้ ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring จึงถูกนำมาใช้สำหรับโต๊ะหมุนที่จำเป็นต้องหมุนอย่างราบรื่น
เครื่องกัด
แม้ว่า Machining Center และเครื่องกลึง CNC อื่นจะเป็นเครื่องจักรหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนมาก แต่เครื่องกัดก็ยังคงถูกพัฒนาในรูปแบบการผลิตแบบใหม่ เครื่องจักรส่วนใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษ ถูกสร้างภายใต้การควบคุมที่ละเอียดของผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมือ ดังนั้นตลับลูกปืน LM Guide และบอลสกรูจึงถูกนำมาใช้ในการวางระบบแนวเดินเครื่องกัด
เครื่องกลึง NC
เครื่องกลึง NC ซึ่งทำงานร่วมกับ Machining Center ยังมีบทบาทหลักในเครื่องจักรกล ด้วยความแข็งแรงและความแม่นยำสูง ตลับลูกปืน LM Guide และบอลสกรูจึงเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนที่ของ Tool Post ของเครื่องกลึง นอกจากนี้ เนื่องจากตลับลูกปืน LM Guide รวมความแข็งแรงสูงนี้กับรูปแบบที่กะทัดรัดมาก จึงช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
Plano Miller
Plano Miller คือเครื่องจักรบดขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดว่าชิ้่นส่วนของเครื่องจักรนี้มีขนาดใหญ่และหนักด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากตลับลูกปืน LM Guide มีความทนทานสูงสำหรับใช้ในการเคลื่อนงาน งานจะสามารถเคลื่อนที่ได้ราบรื่นและชิ้นส่วนขนาดใหญ่สามารถประกอบกับเครื่องจักรได้ด้วยความแม่นยำสูง
เครื่อง Hobbing CNC
แนวเลื่อนถูกนำมาใช้ตั้งแต่อดีตสำหรับเครื่องจักร Hobbing ที่ผลิตเฟืองสำหรับการส่งกำลังและการเคลื่อนที่ แต่การออกแบบแนวท่อและการจัดการความหล่อลื่นเป็นเรื่องที่ยาก การใช้ตลับลูกปืน LM Guide และบอลสกรูร่วมกับการหล่อเลื่อน คุณสามารถลดการทำงานออกแบบของระบบ และขั้นตอนในการประกอบ ขณะเดียวกันก็ยืดรอบการบำรุงรักษาระบบออกไป
เครื่องขัดผิว
กว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้ เครื่องขัดผิวใช้กระบอกไฮโดรลิกในการลำเลียงแผ่นไม้ แต่ปัจจุบันนี้บอลสกรูและระบบ Servo ถูกนำมาใช้ในการลำเลียง ซึ่งมีความแม่นยำมากขึ้นที่ความเร็วที่สูงขึ้น เป็นการเพิ่มการผลิต เครื่องจักรที่ทำงานกับบอลสกรูไม่ต้องใช้ระบบไฮโดรลิก ทำให้เครื่องจักรสะอาดขึ้น และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ
อ้างอิง : http://www.thk.com/?q=th/node/5668

นายรัฐบุรุษ รอสูงเนิน เลขที่14

สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เครื่องล้างถังขยะ
ชื่อผลงาน เครื่องล้างถังขยะ
1. รายละเอียดของเทคโนโลยี
เครื่องล้างถังติดรถบรรทุกเป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการล้างถังขยะ โดยเครื่องล้างถังขยะนี้
สามารถเคลื่อนที่ได้และมีระบบบ าบัดน้ าในตัว พลังงานที่ใช้ได้มาจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อ
จ่ายให้กับระบบปั๊มแรงดันสูง จ านวน 3 ชุด พร้อมหัวฉีดพิเศษในการท าความสะอาดด้วยแรงดันน้ าและการหมุน
ของหัวฉีด เครื่องล้างถังขยะนี้สามารถล้างถังขยะได้ 2 ขนาด (120 ลิตร และ 240 ลิตร แบบมีล้อ)อีกทั้งยังสามารถ
ล้างท าความสะอาดได้ทั้งภายนอกและภายในพร้อมมีระบบเป่าลมให้ถังขยะแห้งก่อนที่จะน าไปใช้งาน เวลาที่ใช้ใน
การล้างท าความสะอาดประมาณ2-3 นาทีต่อถังขยะ 1 ใบเครื่องล้างถังขยะนี้จึงเหมาะส าหรับใช้ล้างถังขยะที่อยู่ตาม
ริมถนน ในเขตเทศบาล หรือใช้ล้างท าความสะอาดถังขยะมีความสกปรกมากและไม่เคยได้ผ่านการล้างท าความ
สะอาดมาก่อนอย่างในเขตชุมชน เป็นต้น การล้างท าความสะอาดถังขยะ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความ
สกปรกของถังขยะที่มีในปัจจุบันแล้ว ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมสาธารณะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
2. ลักษณะบ่งชี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
2.1 เครื่องล้างถังขยะนี้ออกแบบให้สามารถปรับระยะของชุดแขนยกถังขยะและชุดล๊อกล้อเพื่อให้สามารถล้างถัง
ขยะแบบเหลี่ยมได้ทั้งขนาด 120 ลิตรและ 240 ลิตร รวมทั้งสามารถล้างได้ทั้งภายในและภายนอก ในตัว
เดียวกันซึ่งต่างประเทศล้างได้แต่เพียงภายในเท่านั้น
2.2 ระบบควบคุมการท างานสามารถเลือกสั่งการให้เครื่องท างานอัตโนมัติทุกขั้นตอนหรือแบบเลือกสั่งการ
ท างานทีละขั้นตอนเป็นแบบ Programmable Logic Control (PLC) ผ่านหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch
Screen)
2.3 ระบบการล๊อกล้อเพื่อยกขึ้นสู่หัวฉีดล้างใช้การล๊อคที่ล้อของถังขยะไม่ใช้การจับคีบที่ปากถังขยะเพราะการ
จับคีบที่บริเวณปากถังขยะจะมีโอกาสท าให้ถังขยะเสียหายได้มากกว่า
2.4 ส่วนประกอบหลักท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เช่นโครงสร้าง ฝาครอบภายนอก เพลาและ
แขนยกถังขยะ เป็นต้น
2.5 เมื่อเครื่องท าการยกถังขยะเข้าสู่ภายในแล้วประตูเครื่องล้างถังจะปิดเพื่อควบคุมน้ าขณะท าการล้างไม่ให้
กระเด็นออกสู่ภายนอกตัวเครื่องและสัมผัสผู้ปฏิบัติงาน
2.6 การล้างท าความสะอาดภายในถังจะมีหัวฉีดพิเศษในการท าความสะอาดด้วยแรงดันน้ าและการหมุนของ
หัวฉีด
2.7 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดภายนอกถังจะมีจ านวนถึง 4 หัวติดตั้งอยู่บนแขนรับสามารถเลื่อนขึ้นและ
ลงขณะท าการล้างขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านเฟืองทดรอบและบอลสกรูเพื่อให้การล้างได้อย่างทั่วถึง
ทุกด้านรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2554
2.8 ระบบปั๊มฉีดน้ าที่เป็นแบบแรงดันสูงสามารถสร้างความดันสูงสุดได้ถึง 130 Bar ขนาด 2.3 kW จ านวน 3
ชุดเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการฉีดล้างถังขยะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกทั้งภายในและภายนอกถังขยะสะอาดอย่าง
แน่นอน
2.9 มีความแม่นย าส าหรับการยกถังขยะขึ้นล้างและวางลงสู่พื้น โดยจะใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลังผ่านเฟืองทด
รอบและจะมีลิมิตสวิทช์เป็นตัวก าหนดต าแหน่ง
2.10 น้ าเสียที่ผ่านการล้างถังขยะแล้วจะมีชุดกรองหยาบและชุดกรองละเอียดเพื่อดักเศษขยะที่ติดหลงเหลืออยู่
กับถังไว้ไม่ให้ปะปนไปกับน้ าที่ผ่านการล้างถังจากนั้นจะมีถาดรองรับพร้อมส่งต่อเข้าสู่ระบบท่อส่งออกไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นหรือส่งผ่านเข้าเผาในเตาเผาขยะต่อไป
2.11 มีระบบเป่าแห้งและไล่น้ าภายในถังขยะหลังจากการล้างท าความสะอาดด้วยน้ าหรือน้ าผสมน้ ายา่่าเชื้อแล้ว
ก่อนที่จะน าไปใช้งานต่อหลังจากการล้างแล้วเพราะในกรณีที่ไม่มีระบบการเป่าแห้งและไล่น้ าออกจากถังขยะ
ก่อน เมื่อน าขยะใส่ในเข้าไปในถังหลังการล้างจะท าให้ขยะที่แห้งกลายเป็นขยะเปียกหรือเพิ่มปริมาณขยะ
เปียกให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของขยะ
2.12 กระบวนการท างานของเครื่องล้างถังขยะนั้นจะประหยัดเวลาง่ายต่อการควบคุมและบ ารุงรักษาโดยจะ
สามารถท าความสะอาดได้อย่างรวดเร็วโดยมีช่วงเวลาในการล้างไม่เกิน 2 นาทีต่อถัง
2.13 มีชุดปืนหัวฉีดส ารอง 1 หัว ส าหรับไว้ท าหารฉีดล้างซ้ ากรณีที่เครื่องล้างฯ ท างานบางจุดไม่เรียบร้อย
2.14 เครื่องล้างถังขยะนี้สามารถน าไปใช้ได้ทั้งล้างถังขยะชุมชน ถังขยะอุตสาหกรรม และถังขยะติดเชื้อ และ
สามารถผสมน้ ายา่่าเชื้อหรือน้ ายาล้างท าความสะอาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการล้างได้อีกด้วย
2.15 เครื่องล้างถังขยะยังสามารถน าไปประยุกต์ติดกับรถเก็บขยะหรือรถกระบะบรรทุกได้เพื่อสะดวกในการใช้
งานและประหยัดต้นทุน
3. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
3.1 ผู้ปฏิบัติงานน าถังขยะเข้าสู่ชุดล๊อกล้อพร้อมกับใช้โซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ระบบ
การล๊อกล้อเพื่อยกใช้การล๊อคที่ล้อของถังขยะ
3.2 ผู้ปฏิบัติงานสั่งการท างานผ่านหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch Screen)
3.3 เครื่องจะท าการยกถังขยะขึ้นเพื่อพลิกคว่ าครอบวางบนหัวฉีดล้างภายในถังขยะ
3.4 ประตูเครื่องล้างถังจะปิดเพื่อควบคุมน้ าขณะท าการล้างไม่ให้กระเด็นออกสู่ภายนอกตัวเครื่องและสัมผัส
ผู้ปฏิบัติงาน
3.5 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดจะท าการฉีดล้างพร้อมทั้งหมุนเพื่อท าการล้างภายในถังขยะอย่างทั่วถึง
3.6 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดภายนอกถังขยะทั้ง 4 หัวที่ติดตั้งอยู่บนแขนรับท าการฉีดล้างท าความ
สะอาดภายนอกถัง แขนรับหัวฉีดเลื่อนขึ้นและลงเพื่อให้การล้างได้อย่างทั่วถึงและครบทุกด้าน
3.7 หลังจากท าการฉีดน้ าล้างถังขยะทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้ว พัดลมของระบบเป่าแห้งและไล่น้ า
ภายในถังขยะจะท าการเป่าไล่น้ าออกจากภายในถังขยะเพื่อไล่น้ าออกจากถังขยะ
3.8 ประตูเครื่องล้างถังขยะจะเปิดออก
3.9 แขนยกถังขยะจะหมุนเพื่อยกถังขยะที่ผ่านการล้างและเป่าไล่น้ าภายในแล้วลงสู่พื้น
3.10 ผู้ปฏิบัติงานท าการปลดโซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะออกท าการเข็นถังขยะออกจากชุดล๊อกล้อเพื่อน าไปตั้งไว้ ณ ต าแหน่งที่ใช้งาน
3.11 ผู้ปฏิบัติงานน าถังขยะที่ต้องการล้างใบต่อไปเข้าสู่ชุดล๊อกล้อพร้อมกับใช้โซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะ และเครื่อง
จะท าตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 9 และผู้ปฏิบัติงานท าขั้นตอนที่ 10 ต่อไป

ที่มาhttp://www.nia.or.th/techaward/winner54.pdf

นาย ชานน ชนวัฒนะกูล ม.5/2 เลขที่ 13

สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เครื่องล้างถังขยะ
ชื่อผลงาน เครื่องล้างถังขยะ
1. รายละเอียดของเทคโนโลยี
เครื่องล้างถังติดรถบรรทุกเป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการล้างถังขยะ โดยเครื่องล้างถังขยะนี้
สามารถเคลื่อนที่ได้และมีระบบบ าบัดน้ าในตัว พลังงานที่ใช้ได้มาจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อ
จ่ายให้กับระบบปั๊มแรงดันสูง จ านวน 3 ชุด พร้อมหัวฉีดพิเศษในการท าความสะอาดด้วยแรงดันน้ าและการหมุน
ของหัวฉีด เครื่องล้างถังขยะนี้สามารถล้างถังขยะได้ 2 ขนาด (120 ลิตร และ 240 ลิตร แบบมีล้อ)อีกทั้งยังสามารถ
ล้างท าความสะอาดได้ทั้งภายนอกและภายในพร้อมมีระบบเป่าลมให้ถังขยะแห้งก่อนที่จะน าไปใช้งาน เวลาที่ใช้ใน
การล้างท าความสะอาดประมาณ2-3 นาทีต่อถังขยะ 1 ใบเครื่องล้างถังขยะนี้จึงเหมาะส าหรับใช้ล้างถังขยะที่อยู่ตาม
ริมถนน ในเขตเทศบาล หรือใช้ล้างท าความสะอาดถังขยะมีความสกปรกมากและไม่เคยได้ผ่านการล้างท าความ
สะอาดมาก่อนอย่างในเขตชุมชน เป็นต้น การล้างท าความสะอาดถังขยะ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความ
สกปรกของถังขยะที่มีในปัจจุบันแล้ว ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมสาธารณะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
2. ลักษณะบ่งชี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
2.1 เครื่องล้างถังขยะนี้ออกแบบให้สามารถปรับระยะของชุดแขนยกถังขยะและชุดล๊อกล้อเพื่อให้สามารถล้างถัง
ขยะแบบเหลี่ยมได้ทั้งขนาด 120 ลิตรและ 240 ลิตร รวมทั้งสามารถล้างได้ทั้งภายในและภายนอก ในตัว
เดียวกันซึ่งต่างประเทศล้างได้แต่เพียงภายในเท่านั้น
2.2 ระบบควบคุมการท างานสามารถเลือกสั่งการให้เครื่องท างานอัตโนมัติทุกขั้นตอนหรือแบบเลือกสั่งการ
ท างานทีละขั้นตอนเป็นแบบ Programmable Logic Control (PLC) ผ่านหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch
Screen)
2.3 ระบบการล๊อกล้อเพื่อยกขึ้นสู่หัวฉีดล้างใช้การล๊อคที่ล้อของถังขยะไม่ใช้การจับคีบที่ปากถังขยะเพราะการ
จับคีบที่บริเวณปากถังขยะจะมีโอกาสท าให้ถังขยะเสียหายได้มากกว่า
2.4 ส่วนประกอบหลักท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เช่นโครงสร้าง ฝาครอบภายนอก เพลาและ
แขนยกถังขยะ เป็นต้น
2.5 เมื่อเครื่องท าการยกถังขยะเข้าสู่ภายในแล้วประตูเครื่องล้างถังจะปิดเพื่อควบคุมน้ าขณะท าการล้างไม่ให้
กระเด็นออกสู่ภายนอกตัวเครื่องและสัมผัสผู้ปฏิบัติงาน
2.6 การล้างท าความสะอาดภายในถังจะมีหัวฉีดพิเศษในการท าความสะอาดด้วยแรงดันน้ าและการหมุนของ
หัวฉีด
2.7 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดภายนอกถังจะมีจ านวนถึง 4 หัวติดตั้งอยู่บนแขนรับสามารถเลื่อนขึ้นและ
ลงขณะท าการล้างขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านเฟืองทดรอบและบอลสกรูเพื่อให้การล้างได้อย่างทั่วถึง
ทุกด้านรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2554
2.8 ระบบปั๊มฉีดน้ าที่เป็นแบบแรงดันสูงสามารถสร้างความดันสูงสุดได้ถึง 130 Bar ขนาด 2.3 kW จ านวน 3
ชุดเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการฉีดล้างถังขยะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกทั้งภายในและภายนอกถังขยะสะอาดอย่าง
แน่นอน
2.9 มีความแม่นย าส าหรับการยกถังขยะขึ้นล้างและวางลงสู่พื้น โดยจะใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลังผ่านเฟืองทด
รอบและจะมีลิมิตสวิทช์เป็นตัวก าหนดต าแหน่ง
2.10 น้ าเสียที่ผ่านการล้างถังขยะแล้วจะมีชุดกรองหยาบและชุดกรองละเอียดเพื่อดักเศษขยะที่ติดหลงเหลืออยู่
กับถังไว้ไม่ให้ปะปนไปกับน้ าที่ผ่านการล้างถังจากนั้นจะมีถาดรองรับพร้อมส่งต่อเข้าสู่ระบบท่อส่งออกไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นหรือส่งผ่านเข้าเผาในเตาเผาขยะต่อไป
2.11 มีระบบเป่าแห้งและไล่น้ าภายในถังขยะหลังจากการล้างท าความสะอาดด้วยน้ าหรือน้ าผสมน้ ายา่่าเชื้อแล้ว
ก่อนที่จะน าไปใช้งานต่อหลังจากการล้างแล้วเพราะในกรณีที่ไม่มีระบบการเป่าแห้งและไล่น้ าออกจากถังขยะ
ก่อน เมื่อน าขยะใส่ในเข้าไปในถังหลังการล้างจะท าให้ขยะที่แห้งกลายเป็นขยะเปียกหรือเพิ่มปริมาณขยะ
เปียกให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของขยะ
2.12 กระบวนการท างานของเครื่องล้างถังขยะนั้นจะประหยัดเวลาง่ายต่อการควบคุมและบ ารุงรักษาโดยจะ
สามารถท าความสะอาดได้อย่างรวดเร็วโดยมีช่วงเวลาในการล้างไม่เกิน 2 นาทีต่อถัง
2.13 มีชุดปืนหัวฉีดส ารอง 1 หัว ส าหรับไว้ท าหารฉีดล้างซ้ ากรณีที่เครื่องล้างฯ ท างานบางจุดไม่เรียบร้อย
2.14 เครื่องล้างถังขยะนี้สามารถน าไปใช้ได้ทั้งล้างถังขยะชุมชน ถังขยะอุตสาหกรรม และถังขยะติดเชื้อ และ
สามารถผสมน้ ายา่่าเชื้อหรือน้ ายาล้างท าความสะอาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการล้างได้อีกด้วย
2.15 เครื่องล้างถังขยะยังสามารถน าไปประยุกต์ติดกับรถเก็บขยะหรือรถกระบะบรรทุกได้เพื่อสะดวกในการใช้
งานและประหยัดต้นทุน
3. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
3.1 ผู้ปฏิบัติงานน าถังขยะเข้าสู่ชุดล๊อกล้อพร้อมกับใช้โซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ระบบ
การล๊อกล้อเพื่อยกใช้การล๊อคที่ล้อของถังขยะ
3.2 ผู้ปฏิบัติงานสั่งการท างานผ่านหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch Screen)
3.3 เครื่องจะท าการยกถังขยะขึ้นเพื่อพลิกคว่ าครอบวางบนหัวฉีดล้างภายในถังขยะ
3.4 ประตูเครื่องล้างถังจะปิดเพื่อควบคุมน้ าขณะท าการล้างไม่ให้กระเด็นออกสู่ภายนอกตัวเครื่องและสัมผัส
ผู้ปฏิบัติงาน
3.5 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดจะท าการฉีดล้างพร้อมทั้งหมุนเพื่อท าการล้างภายในถังขยะอย่างทั่วถึง
3.6 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดภายนอกถังขยะทั้ง 4 หัวที่ติดตั้งอยู่บนแขนรับท าการฉีดล้างท าความ
สะอาดภายนอกถัง แขนรับหัวฉีดเลื่อนขึ้นและลงเพื่อให้การล้างได้อย่างทั่วถึงและครบทุกด้าน
3.7 หลังจากท าการฉีดน้ าล้างถังขยะทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้ว พัดลมของระบบเป่าแห้งและไล่น้ า
ภายในถังขยะจะท าการเป่าไล่น้ าออกจากภายในถังขยะเพื่อไล่น้ าออกจากถังขยะ
3.8 ประตูเครื่องล้างถังขยะจะเปิดออก
3.9 แขนยกถังขยะจะหมุนเพื่อยกถังขยะที่ผ่านการล้างและเป่าไล่น้ าภายในแล้วลงสู่พื้น
3.10 ผู้ปฏิบัติงานท าการปลดโซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะออกท าการเข็นถังขยะออกจากชุดล๊อกล้อเพื่อน าไปตั้งไว้ ณ ต าแหน่งที่ใช้งาน
3.11 ผู้ปฏิบัติงานน าถังขยะที่ต้องการล้างใบต่อไปเข้าสู่ชุดล๊อกล้อพร้อมกับใช้โซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะ และเครื่อง
จะท าตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 9 และผู้ปฏิบัติงานท าขั้นตอนที่ 10 ต่อไป

ที่มาhttp://www.nia.or.th/techaward/winner54.pdf

นาย ชานน ชนวัฒนะกูล ม.5/2 เลขที่ 13

สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เครื่องล้างถังขยะ
ชื่อผลงาน เครื่องล้างถังขยะ
1. รายละเอียดของเทคโนโลยี
เครื่องล้างถังติดรถบรรทุกเป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการล้างถังขยะ โดยเครื่องล้างถังขยะนี้
สามารถเคลื่อนที่ได้และมีระบบบ าบัดน้ าในตัว พลังงานที่ใช้ได้มาจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อ
จ่ายให้กับระบบปั๊มแรงดันสูง จ านวน 3 ชุด พร้อมหัวฉีดพิเศษในการท าความสะอาดด้วยแรงดันน้ าและการหมุน
ของหัวฉีด เครื่องล้างถังขยะนี้สามารถล้างถังขยะได้ 2 ขนาด (120 ลิตร และ 240 ลิตร แบบมีล้อ)อีกทั้งยังสามารถ
ล้างท าความสะอาดได้ทั้งภายนอกและภายในพร้อมมีระบบเป่าลมให้ถังขยะแห้งก่อนที่จะน าไปใช้งาน เวลาที่ใช้ใน
การล้างท าความสะอาดประมาณ2-3 นาทีต่อถังขยะ 1 ใบเครื่องล้างถังขยะนี้จึงเหมาะส าหรับใช้ล้างถังขยะที่อยู่ตาม
ริมถนน ในเขตเทศบาล หรือใช้ล้างท าความสะอาดถังขยะมีความสกปรกมากและไม่เคยได้ผ่านการล้างท าความ
สะอาดมาก่อนอย่างในเขตชุมชน เป็นต้น การล้างท าความสะอาดถังขยะ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความ
สกปรกของถังขยะที่มีในปัจจุบันแล้ว ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมสาธารณะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
2. ลักษณะบ่งชี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
2.1 เครื่องล้างถังขยะนี้ออกแบบให้สามารถปรับระยะของชุดแขนยกถังขยะและชุดล๊อกล้อเพื่อให้สามารถล้างถัง
ขยะแบบเหลี่ยมได้ทั้งขนาด 120 ลิตรและ 240 ลิตร รวมทั้งสามารถล้างได้ทั้งภายในและภายนอก ในตัว
เดียวกันซึ่งต่างประเทศล้างได้แต่เพียงภายในเท่านั้น
2.2 ระบบควบคุมการท างานสามารถเลือกสั่งการให้เครื่องท างานอัตโนมัติทุกขั้นตอนหรือแบบเลือกสั่งการ
ท างานทีละขั้นตอนเป็นแบบ Programmable Logic Control (PLC) ผ่านหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch
Screen)
2.3 ระบบการล๊อกล้อเพื่อยกขึ้นสู่หัวฉีดล้างใช้การล๊อคที่ล้อของถังขยะไม่ใช้การจับคีบที่ปากถังขยะเพราะการ
จับคีบที่บริเวณปากถังขยะจะมีโอกาสท าให้ถังขยะเสียหายได้มากกว่า
2.4 ส่วนประกอบหลักท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เช่นโครงสร้าง ฝาครอบภายนอก เพลาและ
แขนยกถังขยะ เป็นต้น
2.5 เมื่อเครื่องท าการยกถังขยะเข้าสู่ภายในแล้วประตูเครื่องล้างถังจะปิดเพื่อควบคุมน้ าขณะท าการล้างไม่ให้
กระเด็นออกสู่ภายนอกตัวเครื่องและสัมผัสผู้ปฏิบัติงาน
2.6 การล้างท าความสะอาดภายในถังจะมีหัวฉีดพิเศษในการท าความสะอาดด้วยแรงดันน้ าและการหมุนของ
หัวฉีด
2.7 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดภายนอกถังจะมีจ านวนถึง 4 หัวติดตั้งอยู่บนแขนรับสามารถเลื่อนขึ้นและ
ลงขณะท าการล้างขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านเฟืองทดรอบและบอลสกรูเพื่อให้การล้างได้อย่างทั่วถึง
ทุกด้านรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2554
2.8 ระบบปั๊มฉีดน้ าที่เป็นแบบแรงดันสูงสามารถสร้างความดันสูงสุดได้ถึง 130 Bar ขนาด 2.3 kW จ านวน 3
ชุดเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการฉีดล้างถังขยะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกทั้งภายในและภายนอกถังขยะสะอาดอย่าง
แน่นอน
2.9 มีความแม่นย าส าหรับการยกถังขยะขึ้นล้างและวางลงสู่พื้น โดยจะใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลังผ่านเฟืองทด
รอบและจะมีลิมิตสวิทช์เป็นตัวก าหนดต าแหน่ง
2.10 น้ าเสียที่ผ่านการล้างถังขยะแล้วจะมีชุดกรองหยาบและชุดกรองละเอียดเพื่อดักเศษขยะที่ติดหลงเหลืออยู่
กับถังไว้ไม่ให้ปะปนไปกับน้ าที่ผ่านการล้างถังจากนั้นจะมีถาดรองรับพร้อมส่งต่อเข้าสู่ระบบท่อส่งออกไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นหรือส่งผ่านเข้าเผาในเตาเผาขยะต่อไป
2.11 มีระบบเป่าแห้งและไล่น้ าภายในถังขยะหลังจากการล้างท าความสะอาดด้วยน้ าหรือน้ าผสมน้ ายา่่าเชื้อแล้ว
ก่อนที่จะน าไปใช้งานต่อหลังจากการล้างแล้วเพราะในกรณีที่ไม่มีระบบการเป่าแห้งและไล่น้ าออกจากถังขยะ
ก่อน เมื่อน าขยะใส่ในเข้าไปในถังหลังการล้างจะท าให้ขยะที่แห้งกลายเป็นขยะเปียกหรือเพิ่มปริมาณขยะ
เปียกให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของขยะ
2.12 กระบวนการท างานของเครื่องล้างถังขยะนั้นจะประหยัดเวลาง่ายต่อการควบคุมและบ ารุงรักษาโดยจะ
สามารถท าความสะอาดได้อย่างรวดเร็วโดยมีช่วงเวลาในการล้างไม่เกิน 2 นาทีต่อถัง
2.13 มีชุดปืนหัวฉีดส ารอง 1 หัว ส าหรับไว้ท าหารฉีดล้างซ้ ากรณีที่เครื่องล้างฯ ท างานบางจุดไม่เรียบร้อย
2.14 เครื่องล้างถังขยะนี้สามารถน าไปใช้ได้ทั้งล้างถังขยะชุมชน ถังขยะอุตสาหกรรม และถังขยะติดเชื้อ และ
สามารถผสมน้ ายา่่าเชื้อหรือน้ ายาล้างท าความสะอาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการล้างได้อีกด้วย
2.15 เครื่องล้างถังขยะยังสามารถน าไปประยุกต์ติดกับรถเก็บขยะหรือรถกระบะบรรทุกได้เพื่อสะดวกในการใช้
งานและประหยัดต้นทุน
3. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
3.1 ผู้ปฏิบัติงานน าถังขยะเข้าสู่ชุดล๊อกล้อพร้อมกับใช้โซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ระบบ
การล๊อกล้อเพื่อยกใช้การล๊อคที่ล้อของถังขยะ
3.2 ผู้ปฏิบัติงานสั่งการท างานผ่านหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch Screen)
3.3 เครื่องจะท าการยกถังขยะขึ้นเพื่อพลิกคว่ าครอบวางบนหัวฉีดล้างภายในถังขยะ
3.4 ประตูเครื่องล้างถังจะปิดเพื่อควบคุมน้ าขณะท าการล้างไม่ให้กระเด็นออกสู่ภายนอกตัวเครื่องและสัมผัส
ผู้ปฏิบัติงาน
3.5 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดจะท าการฉีดล้างพร้อมทั้งหมุนเพื่อท าการล้างภายในถังขยะอย่างทั่วถึง
3.6 หัวฉีดส าหรับล้างท าความสะอาดภายนอกถังขยะทั้ง 4 หัวที่ติดตั้งอยู่บนแขนรับท าการฉีดล้างท าความ
สะอาดภายนอกถัง แขนรับหัวฉีดเลื่อนขึ้นและลงเพื่อให้การล้างได้อย่างทั่วถึงและครบทุกด้าน
3.7 หลังจากท าการฉีดน้ าล้างถังขยะทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้ว พัดลมของระบบเป่าแห้งและไล่น้ า
ภายในถังขยะจะท าการเป่าไล่น้ าออกจากภายในถังขยะเพื่อไล่น้ าออกจากถังขยะ
3.8 ประตูเครื่องล้างถังขยะจะเปิดออก
3.9 แขนยกถังขยะจะหมุนเพื่อยกถังขยะที่ผ่านการล้างและเป่าไล่น้ าภายในแล้วลงสู่พื้น
3.10 ผู้ปฏิบัติงานท าการปลดโซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะออกท าการเข็นถังขยะออกจากชุดล๊อกล้อเพื่อน าไปตั้งไว้ ณ ต าแหน่งที่ใช้งาน
3.11 ผู้ปฏิบัติงานน าถังขยะที่ต้องการล้างใบต่อไปเข้าสู่ชุดล๊อกล้อพร้อมกับใช้โซ่คล้องล๊อกตัวถังขยะ และเครื่อง
จะท าตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 9 และผู้ปฏิบัติงานท าขั้นตอนที่ 10 ต่อไป

ที่มาhttp://www.nia.or.th/techaward/winner54.pdf

นาย ชานน ชนวัฒนะกูล ม.5/2 เลขที่ 13

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้แก๊สชีวภาพ
ชื่อผลงาน เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้แก๊สชีวภาพ
1. รายละเอียดของเทคโนโลยี
เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้แก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า JE เป็น
เครื่องยนต์ดีเซลที่ถูกน ามาดัดแปลงโดยการเปลี่ยนระบบจุดระเบิดและปรับอัตราส่วนการเผาไหม้อัตโนมัติรวมถึง
เพิ่มเติมระบบจัดการแก๊ส เพื่อน ามาใช้กับเชื้อเพลิง แก๊สชีวภาพ โดยเครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้า (Alternator) ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมโดยระบบ Synchronization control panel และขนานไฟเข้ากับ
Grid เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า หรือ สามารถน าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในกิจการของตนเอง โดยเชื้อเพลิงแก๊ส
ชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนอันเกิดจากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ าเสียของกิจการเอง จะเป็นการลด
มลภาวะและประหยัดเชื้อเพลิงจ าพวกถ่านหินและน้ ามันได้อีกด้วย
2. ลักษณะบ่งชี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้แก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า JE เป็น เครื่องยนต์ดีเซลที่ถูก
ดัดแปลงและปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้กับแก๊สชีวภาพจากทุกแหล่ง
ไม่ว่าจะเป็นแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน อุตสาหกรรมแป้ง ฯลฯ โดยมีระบบการ
จัดการแก๊สและไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้สะดวก และท าให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนรวมถึงแก้ปัญหาเรื่องน้ าเสียได้เป็น
อย่างดี โดยเครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมอัตราส่วนระหว่างแก๊สชีวภาพกับอากาศอัตโนมัติระบบจุดระเบิดแบบ
Direct ignition และระบบควบคุมเครื่องยนต์อัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องยนต์สะดวกต่อการใช้งาน
3. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้แก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า JE ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยสามารถใช้ได้ดีกับแก๊สชีวภาพที่ผลิตออกจากระบบผลิตแก๊สชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็น ระบบหมักแบบ
ตัวกลางกรอง (Anaerobic Filter, AF) ระบบหมักแบบคอนแทค (Anaerobic Contact, AC) ระบบหมักแบบยูเอเอสบี
(Anaerobic Upflow Sludge Blanket, UASB) ระบบหมักแบบฟลูอิไดซ์ (Anaerobic Fluidized Bed, AFB) ระบบ
หมักแบบผสม หรือระบบ Cover lagoon ซึ่งในแก๊สชีวภาพไม่ว่าจะเป็นแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากระบบใดจะมีก๊าซ
มีเทน (CH4
) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในแก๊ส โดยปกติจะมีก๊าซมีเทนประมาณ 60%-70% ซึ่งสามารถใช้กับ
เครื่องยนต์นี้ได้เป็นอย่างดี และเครื่องยนต์ยังสามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง หยุดทุก 1,000 ชั่วโมงเพื่อ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานถึง 43,500 ชั่วโมง

ที่มาhttp://www.nia.or.th/techaward/winner54.pdf

นางสาว  ปาณิสรา   น้อยผา  เลขที่ 43 ม.5/2

เทคโนโลยีเเครื่องจักรกลการผลิต
เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติส้าหรับสินค้าประเภท ผง แป้งและ เคมี
ชื่อผลงาน เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติส าหรับสินค้าประเภท ผง แป้งและ เคมี
1. รายละเอียดของเทคโนโลยี
การท างาน : บรรจุสินค้าแบบผง แป้ง และเคมี ด้วยการหมุนของเกลียว ดันสินค้าออกมาที่ปลายหัวบรรจุ
สามารถตั้งปริมาตรของสินค้าที่ต้องการบรรจุให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันได้ทุกครั้ง ด้วยการนับจ านวนรอบของการหมุน
ของเกลียว ด้วยการใช้ชุดขับเกลียวบรรจุด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ท าให้การนับรอบแต่ละครั้งมีความแม่นย ามากขึ้น และ
ยังมีใบกวนและชุดคุมระดับสินค้าในถังพักสินค้า เพื่อเกลี่ยและคุมระดับของสินค้าระหว่างการท างานอยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกันตลอดเวลา (กรณีติดตั้งชุดล าเลียงสินค้าให้หัวบรรจุ) สามารถเปลี่ยนขนาดของเกลียวบรรจุให้เหมาะสมกับ
ปริมาตรที่ต้องการการสั่งงาน : สามารถปรับตั้งผ่านหน้าจอสีแบบสัมผัส (COLOR TOUCH SCREEN) ควบคุมการ
ท างานผ่าน พีแอลซี (PLC) ประกอบด้วย
 การปรับความเร็วเซอร์โวมอเตอร์ ให้เหมาะกับลักษณะของสินค้า และปริมาตรบรรจุ
 การปรับตั้งจ านวนรอบของเกลียวบรรจุ ด้วยตัวเลข 6 หลัก ท าให้ปรับได้ละเอียด
 สามารถเลือกวิธีการบรรจุ ด้วยการสั่งท างานทีละครั้ง หรือ ให้ท างานแบบต่อเนื่อง โดยมีไทเม่อร์ส าหรบ
ตั้งเวลาในการหยุด (PAUSE) ในแต่ะละครั้งเพื่อใช้เวลาในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
 วิธีการคุมระดับสินค้าในถังพักสินค้า เป็นการใช้ระดับสูงสุดในถัง จากนั้นเริ่มจับเวลาในการสั่งชุดล าเลียง
ให้เติมสินค้าเข้ามา โดยมีไทม์เมอร์แยกส าหรับการปรับตั้งเวลา
 มีมิเตอร์แสดงจ านวนครั้งที่ท างาน ปรับค่าเป็น “0” ได้
 มีสวิชแบบสัมผัสส าหรับ เปิด/ปิด การท างานในแต่ละส่วน
 มีการสั่งงานให้เกลียวบรรจุหมุนตลอด ใช้ในกรณีสิ้นสุดการท างานของวัน เพื่อระบายสินค้าที่ค้างอยู่ออก
ให้หมดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2554
2. ลักษณะบ่งชี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
 การน าเซอร์โวมอเตอร์มาใช้ในการหมุนเกลียวบรรจุ ท าให้สามารถปรับตั้งจ านวนรอบได้อย่างละเอียด
ท าให้ปริมาตรบรรจุแม่นย ายิ่งขึ้น
 การน าจอสีแบบสัมผัสและ พีแอลซีท าให้การปรับตั้งค่า สะดวก รวดเร็ว
 การออกแบบการท างาน (FUNCTION) ให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
3. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
เหมาะส าหรับสินค้าที่เป็นผงละเอียด เช่น แป้งข้าว แป้งมัน แป้งท าขนม เคมีเกษตร สามารถบรรจุได้ 5 ถึง
100 กรัม โดยการเปลี่ยนขนาดของเกลียวบรรจุให้เหมาะสมกับปริมาตรทีต้องการ การก าหนดเป็นน้ าหนักบรรจุต้องน า
ปริมาตรมาชั่งเทียบ ตามน้ าหนักที่ต้องการ กรณีต้องการบรรจุมากกว่า 100 กรัม จะมีรุ่นใหญ่กว่า เป็นรุ่น 512
สามารถบรรจุได้ถึง 1500 กรัม โดยมีวิธีการท างานที่เหมือนกันรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2554

ที่มา 

http://www.nia.or.th/techaward/winner54.pdf

นาย รฐนนท์   สังข์ทอง ม.5/2 เลขที่ 18

น้อตและสกรูว์ (Fasteners) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นตัวทำหน้าที่ยึดกับโครงสร้างเหล็กของสิ่งปลูกสร้าง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้กรรมวิธีการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanize) เพื่อป้องกันสนิม ปัจจุบันผู้ใช้ต้องการความสามารถในการกันสนิมมากขึ้นจึงเพิ่มความหนาของชั้นสังกะสี แต่เนื่องด้วยชิ้นงาน น้อตและสกรูว์ มีส่วนของเกลียว การชุบที่มีความหนามากเกินไป จะทำให้ชิ้นงานเกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ GN Coating สามารถช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้น้อตและสกรูว์ ได้ด้วยเทคโนโลยีการชุบที่เพิ่มความสามารถในการป้องกันโดยไม่ทำให้ชั้นเคลือบมีความหนามากเกินไป

 

 น.ส.พัฒน์ภสรณ์ แซวหยวกม.5/2 เลขที่27

เทคโนโลยีเครื่องกล
เครื่องจักร, เครื่องกล หรือ เครื่องจักรกล (หรืออาจเรียกเพียง เครื่อง) หมายถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น และบ่อยครั้งก็ถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องจักรอยู่

เครื่องกลอย่างง่าย เป็นอุปกรณ์ที่แปลงทิศทางหรือขนาดของแรงได้โดยง่าย เช่น รอก คาน พื้นเอียง ในขณะที่เครื่องจักรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็มีมากมายเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ยานพาหนะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรโมเลกุล เป็นอาทิ

เครื่องกล ได้แก่อุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นหรือง่ายขึ้น เช่นงานในการยกของหนัก เครื่องกลจะช่วยให้ยกได้โดยใช้แรงที่น้อยลง เป็นต้น เครื่องกลพื้นฐานที่จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่าย (simple machines) มี 6 อย่างได้แก่ คาน ลิ่ม รอก พื้นเอียง สกรู และ ล้อกับเพลา การอธิบายว่าเครื่องกลต่างๆ ช่วยให้ใช้แรงน้อยลงหรือทำงานได้สะดวดขึ้นนั้น อาจอาศัยหลักการของงาน เนื่องจากงานและพลังงานเป็นปริมาณที่คงตัว เครื่องกลจะไม่ช่วยให้เราทำงานได้มากกว่าที่เราทำงานให้กับเครื่องกล แต่อาจสูญเสียงานไปเล็กน้อย

เทคโนโลยีการควบคุมจักรกลในอุตสาหกรรมหลายสาขามีการพัฒนาที่เปลี่ยนไปมาก เช่น จากเครื่องจักรกลไอน้ำมาสู่เครื่องจักรกลไฟฟ้า จากระบบควบคุมแบบแอนะล็อกมาสู่ระบบควบคุมแบบดิจิทัล เป็นต้น โดยน่าจะมีสาเหตุแบ่งได้จากสองมุมมอง คือ ด้านอุปสงค์ทางอุตสาหกรรม (Industrial Demand) และด้านอุปทานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T supply)

สรุป:ในด้านหลักสูตรของวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลได้มีการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางด้านงานอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรม การออกแบบ เขียนแบบคอมพิวเตอร์ในงานเครื่องกล ระบบทำความเย็น ปรับอากาศ การถ่ายเทความร้อน ต้นกำลังโรงจักร การควบคุมอัตโนมัติ ไฮดรอลิกส์ นิวแมติกส์ วิศวกรรมยานยนต์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลและอุปกรณ์เครื่องมือกลด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆได้อีกด้วยในส่วนของวัตถุประสงค์นั้นเน้นในเรื่องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเพื่อไปพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา:http://www.vcharkarn.com/lesson/1142

http://th.m.wikipedia.org/wiki/เครื่องจักร

นางสาว กฤติมา ล้อมหทัย ม.5/2 เลขที่ 32

 

เทคโนโลยีเครื่องกล

 เทคโนโลยีหรือ เทคนิควิทยา มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์นำความรู้จากธรรมชาติวิทยามาคิดค้นและดัดแปลงธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิต

 เครื่องจักรกล หมายถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น และบ่อยครั้งก็ถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องจักรอยู่

วิทยาการและความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นที่สนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา เทคโนโลยีจึงเป็นที่แพร่หลายและนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การเรียนการศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปัจจุบันนี้อุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ อินเทอร์เน็ต PDA GPS ดาวเทียม และไม่นานมานี้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการบ่งบอกว่าสังคมให้ความสำคัญแก่คอมพิวเตอร์

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

สรุป เทคโนโลยีเครื่องกลคือการที่มนุษย์นำความรู้ทางธรรมชาติและทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆนำมาผลิตเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากวัสดุต่างๆซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการผลิตประเภทเครื่องไฟฟ้า พลังงานเชิงกล แต่ในการผลิตเทคโนโลยีเครื่องกลก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมาก และชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้มาตฐานก็อาจจะกลายเป็นมลถาวะของโลกได้

ที่มา : -http://th.wikipedia.org/wiki

-http://www.mech-ksc.org

 

 

        

 

น.ส.วิชญารัตน์  บุญกัน  ม.5/2  เลขที่  39

นาย ธนภัทร ภักดีศุภผล เลขที่ 12 เครื่องกลึง (Lathe) เป็นเครื่องจักรกลที่มีความสำคัญมาก มีใช้กันอย่างตั้งแต่ยุคต้น ๆ เป็นเครื่องมือกลประเภทแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก สำหรับกลึง เจาะ คว้านรูได้มากมาย เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ สำหรับงานผลิตและงานซ่อม งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต้องมีเครื่องกลึงเป็นหลัก เครื่องกลึงจึงได้ชื่อว่า ราชาเครื่องกล (The King of all Machines ) งานกลึง ส่วนประกอบของเครื่องกลึงยันศูนย์ เครื่องกลึงยันศูนย์มีส่วนประกอบที่สำคัญๆ อยู่หลายชิ้น สามารถแยกเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆ ได้เป็น 5 ส่วนสำคัญคือ 1. หัวเครื่องกลึง (Head Stock) 2. แท่นเลื่อน (Carriage) 3. ยันศูนย์ท้าย (Tail Stock) 4. ฐานเครื่องกลึง (Bed) 5. ระบบป้อน (Feed Mechanism) การกลึงเรียว 1. กลึงเรียวปรับองศาป้อมมีด 2. กลึงเรียวปรับเยื้องศูนย์ท้ายแท่น 3. กลึงเรียวโดยใช้ชุดอุปกรณ์พิเศษ ชนิดของเครื่องกลึง เครื่องกลึงยันศูนย์ (Engine Lathe) เป็นเครื่องกลึงที่มีความเร็วรอบสูง ใช้กลึงงานได้หลายขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่เกินไป และกลึงงานได้หลาย ลักษณะ นิยมใช้ในโรงงานทั่ว ๆ ไป เครื่องกลึงเทอร์เรท (Turret Lathe) เป็นเครื่องกลึงที่มีหัวจับมีดตัดหลายหัว เช่น จับมีดกลึงปากหน้า มีดกลึงปอกมีดกลึงเกลียว จับดอกเจาะยันศูนย์ เป็นต้น ทำให้การกลึงงานที่มีรูปทรงเดียวกันและมีจำนวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกลึงเกลียว การบู๊ช เป็นต้น เครื่องกลึงตั้ง (Vertical Lathe) เป็นเครื่องกลึงที่ใช้ในงานกลึงปอก งานคว้านชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น เสื้อสูบ เป็นต้น เครื่องกลึงหน้าจาน (Facing Lathe) เป็นเครื่องกลึงที่ใช้ในการปาดหน้าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ล้อรถไฟ เป็นต้น ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึงยันศูนย์ ชุดหัวเครื่องกลึง (Head Stock) ชุดส่วนที่อยู่ซ้ายสุดของเครื่อง ใช้ในการขับหัวจับ หรือขับชิ้นงานให้หมุนด้วยความเร็วรอบต่าง ๆ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ ชุดส่งกำลัง (Transmission) เครื่องกลึงจะส่งกำลังขับงานกลึงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) โดยส่งกำลังผ่านสายพานลิ่ม (V-Belt) และผ่านชุดเฟือง (Gear) mสามารถปรับความเร็วรอบได้ระดับต่าง ๆ เพื่อไปขับเพลาหัวจับงาน (Spindle) ให้หมุน สำหรับเครื่องกลึงรุ่นเก่าจะปรับความเร็วรอบของเพลาหัวจับงานโดยใช้ล้อสายพาน (Pulley) ที่มีหลายขั้น ซึ่งแต่ละขั้นจะให้ความเร็วรอบแตกต่างกัน ชุดเฟืองทด (Gears) ใช้ทดความเร็วรอบในการกลึงมี 2 ชุด คือ ชุดที่อยู่ภายในหัวเครื่องและชุดที่อยู่ภายนอกหัวเครื่องกลึง การกำหนดขนาดของเครื่องกลึง ขนาดของเครื่องกลึงจะมีการกำหนดมาตรฐานจากความสามารถของเครื่องกลึงหลายส่วนแต่ที่นิยมบอกขนาดมาตรฐาน จะบอกที่ขนาดความสูงของศูนย์เหนือแท่นเครื่อง (Radius or One Half Swing) ขนาดที่นิยมใช้งานกัน คือ 125 มม. 150 มม. 240 มม. ขนาดมาตรฐานเครื่องกลึง ที่มา http://www.thaipurchasing.com/knowledge/lathe.html

**** นางสาว ภูริชญา คงสมจิตร ม.5/2 เลขที่ 34 ****

เครื่องกลไฟฟ้า
1.ความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) หมายถึงเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงาน
ไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
1.2ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดดังนี้
1.2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่าเอ.ซี มอเตอร์ (A.C. MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบ่งออกได้ดังนี้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น3 ชนิดได้แก่
1.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกว่าซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase)
- สปลิทเฟส มอเตอร์( Split-Phase motor)
- คาปาซิเตอร ์มอเตอร์ (Capacitor motor)
- รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor)
- ยูนิเวอร์แวซลมอเตอร์ (Universal motor)
- เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor)
2.มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor)
3.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor)
1.2.2.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor ) หรือเรียกว่าดี.ซี มอเอตร์ (D.C. MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกได้ดังนี้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่
1.มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)
2.มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
3.มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)
2.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
2.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนดังนี้
1 ส่วนที่อยู่กับที่หรือที่เรียกว่าสเตเตอร์ (Stator) ประกอบด้วย
เหนื้อไปขั้วใต้ให้ครบวงจรและยึดส่วนประกอบอื่นๆให้แข็งแรงทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นหนาม้วนเป็นรูปทรงกระบอก


ลักษณะของขั้วแม่เหล็ก
2 ตัวหมุน (Rotor) ตัวหมุนหรือเรียกว่าโรเตอร์ตัวหมุนนี้ทำให้เกิดกำลังงานมีแกนวางอยู่ในตลับลูกปืน (Ball Bearing) ซึ่งประกอบอยู่ในแผ่นปิดหัวท้าย (End Plate) ของมอเตอร์

ตัวโรเตอร์ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ
1.แกนเพลา (Shaft)
2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core)
3.คอมมิวเตอร์ (Commutator)
4. ขอลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Widing)

2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบางอาบฉนวน (Laminated Sheet Steel) เป็นที่สำหรับพันขดลวดอาร์มาเจอร์ซึ่งสร้างแรงบิด (Torque)
3. คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ทำด้วยทองแดงออกแบบเป็นซี่แต่ละซี่มีฉนวนไมก้า (mica) คั่นระหว่างซี่ของคอมมิวเตเตอร์ ส่วนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีร่องสำหรับใส่ปลายสาย ของขดลวดอาร์มาเจอร์ ตัวคอมมิวเตเตอร์นี้อัดแน่นติดกับแกนเพลา เป็นรูปกลมทรงกระบอก มีหน้าที่สัมผัสกับแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจากสายป้อนเข้าไปยัง ขดลวดอาร์มาเจอร์เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหนึ่งให้เกิดการหักล้างและเสริมกันกับเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วน ซึ่งเกิดจากขดลวดขั้วแม่เหล็ก ดังกล่าวมาแล้วเรียกว่าปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action)
4. ขดลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) เป็นขดลวดพันอยู่ในร่องสลอท (Slot) ของแกนอาร์มาเจอร์ ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญ่และจำนวนรอบจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวโรเตอร์ชนิดนั้นๆ เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ที่ต้องการ ควรศึกษาต่อไปในเรื่องการพันอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) ในโอกาสต่อไป

2.2 หลักการของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง (Motor Action)
หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Motor Action) เมื่อเป็นแรงดันกระแสไฟฟ้าตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่วนหนึ่งจะ แปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์เข้าไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึ้น และกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil) สร้างขั้วเหนือ-ใต้ขึ้น จะเกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติของเส้นแรง แม่เหล็ก จะไม่ตัดกันทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกัน และทิศทางเดียวจะเสริมแรงกัน ทำให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ ซึ่งวางแกนเพลาและแกนเพลานี้ สวมอยู่กับตลับลุกปืนของมอเตอร์ ทำให้อาร์มาเจอร์นี้หมุนได้ ขณะที่ตัวอาร์มาเจอร์ทำหน้าที่หมุนได้นี้เรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) ซึ่งหมายความว่าตัวหมุน การที่อำนาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกัน ทำให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ หรือโรเตอร์หมุนไปนั้นเป็นไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming’left hand rul

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานต่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆในงานอุตสาหกรรมมอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิดที่ใช้ให้เหมาะสมกับงานดังนั้นเราจึงต้องทราบถึงความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าตลอดคุณสมบัติการใช้งานของมอเตอร์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของมอเตอร์นั้นๆและสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานออกแบบระบบประปาหมู่บ้านหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ที่มา http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fblog.hongseng.co.th%2F2014%2F09%2Fblog-post_15.html&h=4AQEq_MHJ

จลนศาสตร์

จลนศาสตร์ (kinematics) เป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของวัตถุและระบบโดยไม่สนใจแรงที่ทำให้เกิดการ เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของเครนหรือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของลูกสูบเป็นตัวอย่าง หนึ่งของระบบทางจลนศาสตร์อย่างง่าย เครนเป็นตัวอย่างของระบบเปิดทางจลนศาสตร์ ส่วนลูกสูบเป็นระบบปิดแบบโฟร์บาร์ลิงเกจ

วิศวกรจะใช้จลนศาสตร์ในการออกแบบและวิเคราะห์กลไก ซึ่งจลนศาสตร์นี้สามารถใช้คำนวณหาขอบเขตการเคลื่อนที่ของกลไก หรือออกแบบกลไกที่มีเพื่อตอบสนองการเคลื่อนที่ของกลไก

หุ่นยนต์และเครื่องกลไฟฟ้า

เครื่องกลไฟฟ้าเป็นศาสตร์ผสมระหว่างวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งพิจารณาได้ว่าการผสมผสานความรู้ทางไฟฟ้าและเครื่องกลนั้นเป็นระบบผสม (Hybrid system) ดังนั้นเครื่องยนต์จะสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองจากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า, กลไกเซอร์โว หรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่นๆภายใต้การควบคุมของโปรแกรมพิเศษ ตัวอย่างง่ายๆของเครื่องกลไฟฟ้าคือเครื่องอ่านซีดีรอม โดยระบบเชิงกลนั้นคือระบบชักถาดซีดีเข้า/ออก, การหมุนแผ่นซีดี และกลไกขยับหัวอ่านเลเซอร์ โดยที่ระบบทางไฟฟ้าจะทำการอ่านข้อมูลและแปลงสัญญาณ ส่วนซอฟต์แวร์ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการและสื่อสารระหว่างซีดีกับคอมพิวเตอร์

สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์นั้นเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องกลไฟฟ้าเพื่อการ สร้างหุ่นยนต์ ซึ่งส่วนมากจะใช้ปฏิบัติงานที่อันตราย, ไม่พึงประสงค์ หรืองานซ้ำซากสำหรับมนุษย์ หุ่นยนต์เหล่านี้จะมีรูปร่างหรือขนาดอย่างไรก็ได้ แต่พวกมันล้วนถูกโปรแกรมและสามารถตอบสนองทางกายภาพต่อสิ่งเร้าได้ เพื่อการสร้างหุ่นยนต์ วิศวกรจะใช้คิเนมาติกส์เพื่อออกแบบขอบเขตการเคลื่อนไหว และกลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเค้นในหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ถูกใช้มากในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ต้นทุนแรงงานต่ำลง สามารถทำให้ผู้ประกอบการทำงานที่อันตรายเกินไป หรือซ้ำซากเกินไปสำหรับมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่าและสามารถรับประกันคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ได้ หลายๆบรรษัทอาจจะใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน และบางโรงงานใช้หุ่นยนต์ในการทำงานทั้งหมดจนไม่ต้องใช้มนุษย์ในการทำงาน และนอกจากในโรงงานแล้ว หุ่นยนต์อาจจะถูกใช้ในการกู้ระเบิด, การสำรวจอวกาศ หรืองานอื่นๆ นอกจากนี้หุ่นยนต์ก็สามารถทำงานบ้านได้

 

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%...

นางสาว จิรพร ล่ำฮวด ชั้น 5/2 เลขที่ 33

 

 

***** นายลัทธพล ผ่องใส ม.5/2 เลขที่ 10 !! *****

เครื่องจักร, เครื่องกล หรือ เครื่องจักรกล (หรืออาจเรียกเพียง เครื่อง) หมายถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น และบ่อยครั้งก็ถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องจักรอยู่
เครื่องกลอย่างง่าย เป็นอุปกรณ์ที่แปลงทิศทางหรือขนาดของแรงได้โดยง่าย เช่น รอก คาน พื้นเอียง ในขณะที่เครื่องจักรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็มีมากมายเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ยานพาหนะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรโมเลกุล

เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสำคัญ 3 ประการ คือ

1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว

2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด

3.ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

ความสำคัญของเทคโนโลยี

1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

ในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึงก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีทำให้สังคมโลกทีเ รียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีการดำรงชีวิตที สลับซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ ทีเข้ามาสู่ทุกประเทศอย่าง รวดเร็ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกันได้แก่ อิเล็อทรอ นิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics , Computer ,Telecomunication and Information หรือเรียกย่อๆ ว่า ECTI ) ทำให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื อนไหวต่างๆ ได้พร้อมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุนค้าขาย และธุรกรรมการเงินทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เทคโนโลยี กำลังทำให้โลกใบนี้ “เล็กลง” ทุกขณะ

วิวัฒนาการเทคโนโลยี (Evolution of Technolgy)

เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิวัฒนาการ (Evolution) ของระบบหรือเครื่องมือนั้นๆ ดังนั้นคำว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Evolution of Technology) จึงหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ

วิวัฒนาการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค

- ยุคหิน (Stone age)

- ยุคทองสัมฤทธิ์ ( Bronze age)

- ยุคเหล็ก (Iron age)

- ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)

- ยุคศตวรรษที่ 20 (The 20th Century)

ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี กับ นวัตกรรม

คำว่า นวัตกรรม เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับ เทคโนโลยี เสมอๆ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Innotech ความจริงแล้ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือการกระทำใหม่ ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นของการทดลองอยู่ก็ได้ ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของสังคม ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนำสิ่งต่าง ๆรวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าหากพิจารณาว่านวัตกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้น่าจะนำมาใช้ การนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้นี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และในการใช้เทคโนโลยีนี้ถ้าเราทำให้เกิดวิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ ขึ้น สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรม เราจึงมักเห็นคำ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี อยู่ควบคู่กันเสมอ

ฉนั้นลองสรุปเกี่ยวกับคำว่าเทคโนโลยีเครื่องกล จึงบอกได้ว่าคือการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่มนุษย์คิดค้นสร้าง มาใช่กับหลักการฟิสิกส์และเชิงคณิต ในการทำเครื่องกลออกมาเพื่อใช้ประยุกย์ในการทำ 1 ใน เครื่องจักรเทคโนโลยีชนิดใหม่ขึ้นมานั้นเอง

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องจักร

ที่มา http://www.com5dow.com/ไขปัญหาศัพท์-it/2223-เทคโนโลยี-คืออะไร.html

เครื่องจักร, เครื่องกล หรือ เครื่องจักรกล (หรืออาจเรียกเพียง เครื่อง) หมายถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น และบ่อยครั้งก็ถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องจักรอยู่
เครื่องกลอย่างง่าย เป็นอุปกรณ์ที่แปลงทิศทางหรือขนาดของแรงได้โดยง่าย เช่น รอก คาน พื้นเอียง ในขณะที่เครื่องจักรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็มีมากมายเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ยานพาหนะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรโมเลกุล

เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสำคัญ 3 ประการ คือ

1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว

2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด

3.ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

ความสำคัญของเทคโนโลยี

1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

ในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึงก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีทำให้สังคมโลกทีเ รียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีการดำรงชีวิตที สลับซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ ทีเข้ามาสู่ทุกประเทศอย่าง รวดเร็ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกันได้แก่ อิเล็อทรอ นิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics , Computer ,Telecomunication and Information หรือเรียกย่อๆ ว่า ECTI ) ทำให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื อนไหวต่างๆ ได้พร้อมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุนค้าขาย และธุรกรรมการเงินทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เทคโนโลยี กำลังทำให้โลกใบนี้ “เล็กลง” ทุกขณะ

วิวัฒนาการเทคโนโลยี (Evolution of Technolgy)

เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิวัฒนาการ (Evolution) ของระบบหรือเครื่องมือนั้นๆ ดังนั้นคำว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Evolution of Technology) จึงหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ

วิวัฒนาการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค

- ยุคหิน (Stone age)

- ยุคทองสัมฤทธิ์ ( Bronze age)

- ยุคเหล็ก (Iron age)

- ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)

- ยุคศตวรรษที่ 20 (The 20th Century)

ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี กับ นวัตกรรม

คำว่า นวัตกรรม เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับ เทคโนโลยี เสมอๆ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Innotech ความจริงแล้ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือการกระทำใหม่ ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นของการทดลองอยู่ก็ได้ ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของสังคม ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนำสิ่งต่าง ๆรวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าหากพิจารณาว่านวัตกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้น่าจะนำมาใช้ การนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้นี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และในการใช้เทคโนโลยีนี้ถ้าเราทำให้เกิดวิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ ขึ้น สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรม เราจึงมักเห็นคำ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี อยู่ควบคู่กันเสมอ

ฉนั้นลองสรุปเกี่ยวกับคำว่าเทคโนโลยีเครื่องกล จึงบอกได้ว่าคือการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่มนุษย์คิดค้นสร้าง มาใช่กับหลักการฟิสิกส์และเชิงคณิต ในการทำเครื่องกลออกมาเพื่อใช้ประยุกย์ในการทำ 1 ใน เครื่องจักรเทคโนโลยีชนิดใหม่ขึ้นมานั้นเอง

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องจักร

ที่มา http://www.com5dow.com/ไขปัญหาศัพท์-it/2223-เทคโนโลยี-คืออะไร.html

**นายลัทธพล ผ่องใส ม.5/2 เลขที่ 10**

รูปภาพของ ชฎาทิพย์

(Mechanical Technology) เทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทฤษฎี และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุมออกแบบ ซ่อมบำรุงและการบริหารงานเครื่องจักรกล ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรรม หลักสูตรมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลจากชุมชนสู่ชุมชนและประเทศชาติ ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สรุป 

เทคโนโลยีเครื่องกล มีการเปลี่ยนแปลงและพัตนาขึ้นเรื่อยๆ มีการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางด้านงานอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆได้ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนการการสอนในด้านการควบคุมออกแบบ ซ่อมบำรุงและการบริหารงานเครื่องจักรกล สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลจัดการศึกษาโดยยึดหลักมาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทฤษฎี และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุมออกแบบ ซ่อมบำรุงและการบริหารงานเครื่องจักรกล 


ที่มา

http://regis.nsru.ac.th/info/academic/course49/05_MechanicalTechnology.html#4._ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
http://regis.nsru.ac.th/info/academic/course49/05_MechanicalTechnology.html#1._ชื่อหลักสูตร

ัดทำโดย นางสาว ชฎาทิพย์ ภมรเรวดี ม.5/2 เลขที่20

เทคโนโลยีเครื่องกล

 

ขอบคุณรูปภาพ (credit : www.bigstart.in.th)

เครื่องล้างถังนํ้ามันดิบ
1. รายละเอียดของเทคโนโลยี
เป็นการน าเทคนิคทางวิศวกรรมมาพัฒนาสร้างเครื่องจักรพร้อมติดตั้งระบบป้อนน้ ายาล้างคราบน้ ามันมาร่วม
เป็นส่วนประกอบหนึ่งในระบบเครื่องจักรเรียกว่าระบบ “Hybrid System” ซึ่งเครื่องล้างคลังน้ ามันดิบนี้เป็นการพัฒนา
ระบบการล้างถังน้ ามันจากระบบที่ต้องใช้คนเข้าไปท างานภายในถัง มาเป็นระบบการล้างแบบใช้เครื่องและน้ ายาแบบ
ระบบปิด “Closed loop System “ ให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน มากกว่าระบบการล้างแบบเดิมซึ่งใช้คนเพียงอย่าง
เดียว (Manual Cleaning) อีกทั้งน้ ายาดังกล่าวไม่ได้ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อมท าให้เป็นการต่อยอดทั้งด้านเทนโลโลยี
ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology and Environmental friendly) นอกจากนี้การออกแบบได้ออกแบบให้มี
ความกว้างยาวมาตราฐานเป็นตู้ Container เพื่อสะดวกในการขนย้ายเพื่อน าไปใช้งานต่างพื้นที่ได้โดยสะดวก.
2. ลักษณะบ่งชี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เป็นการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักรให้มีความสามารถร่วมในการท าหน้าที่หลายด้าน (Multifunction purpose)
ของกระบวนการล้างถังน้ ามันเบาแบะน้ ามันหนัก หรือถังที่บรรจุสารประเภท Hydrocarbon Product โดยเครื่องจักร
ดังกล่าวนี้จะสามารถล้างโดยใช้กับน้ ายาร่วมเข้าในกระบวนการล้างซึ่งในการล้างจะมีระบบการหมุนเวียน (ReCirculate) ของน้ ายาที่เข้าไปล้างถังอย่างต่อเนื่อง และจากการหมุนเวียนและท าปฏิกิริยาดังกล่าวจะท าให้ค่าระดับความ
เข้มข้นของไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ (VOC Volatile Organic Compound) และจะมีผลท าให้ค่าของ LEL
(Lower Explosion Limit) ลดต่ าลงด้วย
ซึ่งค่าฃอง VOC ที่สูงนั้นจะเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยถ้าได้รับไอระเหยที่เป็นสารอินทรีย์
สูงนั้นจะเป็นมูลเหตุพื้นฐานของการก่อมะเร็งในร่างกาย เครื่องจักรดังกล่าวนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบก าจัดสิ่งเจือปน
และตะกอน (Sludge & Contaminate)ออกโดยมีระบบเครื่องแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Hydro-Cyclone) และ ชุดแยกตะกอน
แบบถัง (Skimmer) ร่วมอยู่ด้วยในเครื่องเดียวกัน
3. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
ในขั้นตอนแรก ระบบจะเริ่มวนวัตถุดิบที่ค้างในถังจากนั้นจึงเติมน้ ายาเข้าระบบแล้วท าการผสมกับ น้ ายาผ่าน
ระบบหัวฉีดเข้าท าความสะอาดในถังน้ ามันแล้วจะท าการเดินปั้มหมุนเวียนโดยระบบการดูดได้ออกแบบให้มีชุดถังพัก
และใช้ระบบ Vacuum ดูดสารให้เข้ามาโดยมีการใช้ Level Control เพื่อให้แน่ใจว่ามีสารผ่านมายังชุดปั้มในขณะที่ปั้ม
ท างาน
หลังจากนั้น ปั้มก็จะส่งแรงดันผ่านเข้าระบบ ในกรณีที่น้ ามันที่อยู่ในถังที่มีความหนืดสูงเช่น น้ ามันดิบ
น้ ามันเครื่อง ระบบก็จะมีชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) เพื่อลดความหนืด จากนั้นก็จะผ่านต่อไปยังชุด
ตกตะกอน (Cyclone)เพื่อแยกมวลสารเบาและมวลสารหนัก ที่ด้านล่างของ Cyclone จะสามารถน าสารที่ต้องการก าจัด
ออกทิ้งได้ ส่วน product ที่ออกด้านบนก็จะผ่านเข้าไปยังระบบกรอง Skimmer เพื่อแยกตะกอนอีกครั้ง ตะกอนก็จะตกรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2554
ลงที่ด้านล่างก็จะน าไปก าจัดต่อไป ขณะที่ระบบหมุนเวียน (Circulating)ก็จะสามารถวัดค่า VOC และ LEL ซึ่งจะมี
ปริมาณลดลงจนเข้าสู่ค่ามาตราฐาน ซึ่งระหว่างการวนระบบก็จะมีการเก็บตัวอย่างจากช่องเก็บตัวอย่างเพื่อน ามาวัด
ค่าที่ได้จากการล้างเพื่อจดบันทึกและประมวลผลจากการล้าง เมื่อค่า VOC และ LEL ตกลงจนเข้าค่ามาตราฐานเจ้าของ
ถังจะสามารถอนุญาตให้เปิดถังเพื่อส ารวจสภาพภายในถังต่อไป

##นาย เมธาวี แม้นศรีสม ชั้น ม.5/2 เลขที่ 9

 

เทคโนโลยีเครื่องกล

 

ขอบคุณรูปภาพ (credit : www.bigstart.in.th)

เครื่องล้างถังนํ้ามันดิบ
1. รายละเอียดของเทคโนโลยี
เป็นการน าเทคนิคทางวิศวกรรมมาพัฒนาสร้างเครื่องจักรพร้อมติดตั้งระบบป้อนน้ ายาล้างคราบน้ ามันมาร่วม
เป็นส่วนประกอบหนึ่งในระบบเครื่องจักรเรียกว่าระบบ “Hybrid System” ซึ่งเครื่องล้างคลังน้ ามันดิบนี้เป็นการพัฒนา
ระบบการล้างถังน้ ามันจากระบบที่ต้องใช้คนเข้าไปท างานภายในถัง มาเป็นระบบการล้างแบบใช้เครื่องและน้ ายาแบบ
ระบบปิด “Closed loop System “ ให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน มากกว่าระบบการล้างแบบเดิมซึ่งใช้คนเพียงอย่าง
เดียว (Manual Cleaning) อีกทั้งน้ ายาดังกล่าวไม่ได้ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อมท าให้เป็นการต่อยอดทั้งด้านเทนโลโลยี
ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology and Environmental friendly) นอกจากนี้การออกแบบได้ออกแบบให้มี
ความกว้างยาวมาตราฐานเป็นตู้ Container เพื่อสะดวกในการขนย้ายเพื่อน าไปใช้งานต่างพื้นที่ได้โดยสะดวก.
2. ลักษณะบ่งชี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เป็นการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักรให้มีความสามารถร่วมในการท าหน้าที่หลายด้าน (Multifunction purpose)
ของกระบวนการล้างถังน้ ามันเบาแบะน้ ามันหนัก หรือถังที่บรรจุสารประเภท Hydrocarbon Product โดยเครื่องจักร
ดังกล่าวนี้จะสามารถล้างโดยใช้กับน้ ายาร่วมเข้าในกระบวนการล้างซึ่งในการล้างจะมีระบบการหมุนเวียน (ReCirculate) ของน้ ายาที่เข้าไปล้างถังอย่างต่อเนื่อง และจากการหมุนเวียนและท าปฏิกิริยาดังกล่าวจะท าให้ค่าระดับความ
เข้มข้นของไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ (VOC Volatile Organic Compound) และจะมีผลท าให้ค่าของ LEL
(Lower Explosion Limit) ลดต่ าลงด้วย
ซึ่งค่าฃอง VOC ที่สูงนั้นจะเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยถ้าได้รับไอระเหยที่เป็นสารอินทรีย์
สูงนั้นจะเป็นมูลเหตุพื้นฐานของการก่อมะเร็งในร่างกาย เครื่องจักรดังกล่าวนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบก าจัดสิ่งเจือปน
และตะกอน (Sludge & Contaminate)ออกโดยมีระบบเครื่องแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Hydro-Cyclone) และ ชุดแยกตะกอน
แบบถัง (Skimmer) ร่วมอยู่ด้วยในเครื่องเดียวกัน
3. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
ในขั้นตอนแรก ระบบจะเริ่มวนวัตถุดิบที่ค้างในถังจากนั้นจึงเติมน้ ายาเข้าระบบแล้วท าการผสมกับ น้ ายาผ่าน
ระบบหัวฉีดเข้าท าความสะอาดในถังน้ ามันแล้วจะท าการเดินปั้มหมุนเวียนโดยระบบการดูดได้ออกแบบให้มีชุดถังพัก
และใช้ระบบ Vacuum ดูดสารให้เข้ามาโดยมีการใช้ Level Control เพื่อให้แน่ใจว่ามีสารผ่านมายังชุดปั้มในขณะที่ปั้ม
ท างาน
หลังจากนั้น ปั้มก็จะส่งแรงดันผ่านเข้าระบบ ในกรณีที่น้ ามันที่อยู่ในถังที่มีความหนืดสูงเช่น น้ ามันดิบ
น้ ามันเครื่อง ระบบก็จะมีชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) เพื่อลดความหนืด จากนั้นก็จะผ่านต่อไปยังชุด
ตกตะกอน (Cyclone)เพื่อแยกมวลสารเบาและมวลสารหนัก ที่ด้านล่างของ Cyclone จะสามารถน าสารที่ต้องการก าจัด
ออกทิ้งได้ ส่วน product ที่ออกด้านบนก็จะผ่านเข้าไปยังระบบกรอง Skimmer เพื่อแยกตะกอนอีกครั้ง ตะกอนก็จะตกรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2554
ลงที่ด้านล่างก็จะน าไปก าจัดต่อไป ขณะที่ระบบหมุนเวียน (Circulating)ก็จะสามารถวัดค่า VOC และ LEL ซึ่งจะมี
ปริมาณลดลงจนเข้าสู่ค่ามาตราฐาน ซึ่งระหว่างการวนระบบก็จะมีการเก็บตัวอย่างจากช่องเก็บตัวอย่างเพื่อน ามาวัด
ค่าที่ได้จากการล้างเพื่อจดบันทึกและประมวลผลจากการล้าง เมื่อค่า VOC และ LEL ตกลงจนเข้าค่ามาตราฐานเจ้าของ
ถังจะสามารถอนุญาตให้เปิดถังเพื่อส ารวจสภาพภายในถังต่อไป

##นาย เมธาวี แม้นศรีสม ชั้น ม.5/2 เลขที่ 9

 

รูปภาพของ Teerapong Bualapha

ธีรพงศ์ บัวละภา ม.5/2 เลขที่ 11
           เทคโนโลยี มีความหมายค่อนข้างกว้างโดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลายๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลายๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์นำความรู้จากธรรมชาติวิทยามาคิดค้นและดัดแปลงธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิต ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นระดับพื้นฐานอาทิ การเพาะปลูก การชลประทาน การก่อสร้าง การทำเครื่องมือเครื่องใช้ การทำเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า เป็นต้น ปัจจัยการเพิ่มจำนวนของประชากร ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการนำและการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น
            เครื่องกล หมายถึงอุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น งานในการยกของหนัก เครื่องกลจะช่วยให้ยกได้โดยใช้แรงที่น้อยลง เป็นต้น เครื่องกลพื้นฐานที่จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่าย มี 6 อย่างได้แก่ คาน ลิ่ม รอก พื้นเอียง สกรู และล้อกับเพลา การอธิบายว่าเครื่องกลต่างๆ ช่วยให้ใช้แรงน้อยลงหรือทำงานได้สะดวกขึ้นนั้น อาจอาศัยหลักการของงาน เนื่องจากงานและพลังงานเป็นปริมาณที่คงตัว เครื่องกล จะไม่ช่วยให้เราทำงานได้มากกว่าที่เราทำงานให้กับเครื่องกล แต่อาจสูญเสียพลังงานไปเล็กน้อย
            ดังนั้นเทคโนโลยีเครื่องกลจะกลายเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Technology) ปรัชญาของหลักสูตรโดยยึดหลักมาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทฤษฎี และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุมออกแบบ ซ่อมบำรุงและการบริหารงานเครื่องจักรกล ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรรม หลักสูตรมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลจากชุมชนสู่ชุมชนและประเทศชาติ ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/
      : http://dict.longdo.com/

 

ชื่อน.ส.ทรรศน์มน คูณขุนทด ชั้นม.5/2 เลขที่ 22

เทคโนโลยี มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม

เครื่องกล หมายถึง  เครื่องจักร, เครื่องกล หรือ เครื่องจักรกล (หรืออาจเรียกเพียง เครื่อง) หมายถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น และบ่อยครั้งก็ถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์ อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องจักรอยู่  เครื่องกลอย่างง่าย เป็นอุปกรณ์ที่แปลงทิศทางหรือขนาดของแรงได้โดยง่าย เช่น รอก คาน พื้นเอียง ในขณะที่เครื่องจักรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็มีมากมายเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ยานพาหนะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรโมเลกุล เป็นอาทิ

วิศวกรรมเครื่องกล (อังกฤษ: Mechanical engineering) เป็นวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุด

การศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหภูมิ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี วิศวกรเครื่องกลนั้นสามารถใช้หลักการพื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่นๆในงานภาคสนามเพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทำความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

เทคโนโลยีเครื่องกล หมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้เพื่อ คิดค้น ออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย เหมาะกับยุคสมัย เพื่อที่จะทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้น จนมีการพัฒนาต่อยอดด้วยเพิ่มหลักสูตรในการศึกษาในปัจจุบัน โดยในหลักสูตรจะมุ่งเน้นการปฏิบัติ ทฤษฎี และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลิตนักเทคโนโลยีเครื่องกลที่จะสามารถปฏิบัติ คิดค้น ออกแบบ ซ่อมแซมเครื่องกลหรือเครื่องจักรเก่าและการบริหารในด้านเครื่องจักรกล การควบคุมต่อยอดระบบต่างๆ ของเครื่องกล และสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก..

ที่มา : 

http://th.wikipedia.org/wiki/

เทคโนโลยีเครื่องกล

วัตถุประสงค์ของวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

   1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพที่ยอมรับของท้องถิ่น
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่คุณธรรม และดำเนินชีวิตที่เหมาะสมอยู่ในสังคม
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมุ่งเ้น้นที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
   4. เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. เพื่อให้ได้บัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันกับกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และตรงกับความต้องการของสังคม

 หลักสูตร

     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรม การออกแบบและเขียนแบบคอมพิวเตอร์ในงานเครื่องกล ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ การถ่ายเทความร้อน ต้นกำลังโรงจักร การควบคุมอัตโนมัติ ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ วิศวกรรมยานยนต์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลและเครื่องมือกลด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ

วิศวะกรรมเครื่องกล

     วิศวกรรมเครื่องกล (อังกฤษ: Mechanical engineering) เป็นวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบ ข่ายกว้างขวางที่สุด

     การศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจำเป็นต้องมีความ เข้าใจในหลักการพื้นฐาน ของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี วิศวกรเครื่องกลนั้นสามารถใช้หลักการณ์พื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่นๆในงาน ภาคสนามเพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทำความ ร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :

http://51010371015g20.blogspot.com/

http://president.tru.ac.th/web_president/tabian/education52/ITEC/skg.html

http://itec.vru.ac.th/วิชาการ_หลักสูตร_เครื่องกล.htm

 

สรุปข้อมูล

     ในด้านหลักสูตรของวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลได้มีการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางด้านงานอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรม การออกแบบ เขียนแบบคอมพิวเตอร์ในงานเครื่องกล ระบบทำความเย็น ปรับอากาศ การถ่ายเทความร้อน ต้นกำลังโรงจักร การควบคุมอัตโนมัติ ไฮดรอลิกส์ นิวแมติกส์ วิศวกรรมยานยนต์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลและอุปกรณ์เครื่องมือกลด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆได้อีกด้วยในส่วนของวัตถุประสงค์นั้นเน้นในเรื่องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเพื่อไปพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

จัดทำโดย

นางสาว ณัฎฐินันท์ ยาประยงค์ ม.5/2 เลขที่ 42

เทคโนโลยีเครื่องกล

                ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์   (micro-electromechanical systems:MEMS) เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่มีขนาดเล็กในระดับไมโครเมตร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า และระบบกลไกเชิงกล ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารกึ่งตัวนำหรือเซมิคอนดัคเตอร์ (semiconductor) แบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตวงจรรวมหรือไอซี (integrated circuit:IC) แต่อุปกรณ์เมมส์จะแตกต่างไปจากอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ตรงที่เมมส์สามารถทำงานเชิงกลได้ ตัวอย่างของเมมส์เช่น การทำงานร่วมกันระหว่างเซ็นเซอร์ และแอคชูเอเตอร์ (ที่มีขนาดในระดับไมโครเมตร) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สามารถจะทำงานในลักษณะที่เป็นงานเชิงกลได้  และอุปกรณ์เมมส์มีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม   และอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

               โดยในอนาคตอีกไม่นานนี้  มีแนวโน้มว่าอุปกรณ์เมมส์กำลังจะถูกย่อส่วน  หรือถูกออกแบบการสร้างให้มีโครงสร้างขนาดเล็กลงจนถึงระดับนาโน (ต่ำกว่า 100 นาโนเมตรลงไป) ให้ได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการสังเคราะห์หรือสร้างอุปกรณ์เชิงกลที่เล็กระดับนาโนได้แล้ว    นั่นก็คือการเริ่มต้นของยุคระบบเครื่องกลไฟฟ้านาโนหรือเนมส์ (nanoelectromechanical systems:NEMS) ที่คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ หรือส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาการแขนงอื่นๆ เช่น  ทางด้านการแพทย์  การโทรคมนาคมขนส่ง  เทคโนโลยีอวกาศ  อีกต่อไปในอนาคต

 สรุป : ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่มีขนาดเล็กในระดับไมโครเมตร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า และระบบกลไกเชิงกล ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารกึ่งตัวนำ แบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตวงจรรวมหรือไอซี  แต่อุปกรณ์เมมส์จะแตกต่างไปจากอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ตรงที่เมมส์สามารถทำงานเชิงกลได้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สามารถจะทำงานในลักษณะที่เป็นงานเชิงกลได้  และอุปกรณ์เมมส์มีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าอุปกรณ์เมมส์กำลังจะถูกย่อส่วน  หรือถูกออกแบบการสร้างให้มีโครงสร้างขนาดเล็กลงจนถึงระดับนาโน ที่จะเพิ่มความสะดอกสะบายให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้น

ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit6-5.html

นาย จิรวัฒน์          ชูแสง  ม.5/2 เลขที่ 1

วรรณิดา ศรีประทุม ชั้นม.5/2 เลขที่ 23

เทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทฤษฎี และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุมออกแบบ ซ่อมบำรุงและการบริหารงานเครื่องจักรกล ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรรม หลักสูตรมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลจากชุมชนสู่ชุมชนและประเทศชาติ ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุม ออกแบบ ซ่อมบำรุง และการบริหารงานเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการดำเนินงานด้านเครื่องจักรกลและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับงานด้านเครื่องจักรกลได้อย่างดี
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีเครื่องกลของคณาจารย์ให้มีความรู้ทัดเทียมกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเครื่องกล
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีความศรัทธา และมีคุณธรรม ในอาชีพทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกล

สรุป : เทคโนโลยีเครื่องกลง ถือเป็นสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอุตสาหกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนการการสอนในด้านการควบคุมออกแบบ ซ่อมบำรุงและการบริหารงานเครื่องจักรกล ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรรม
โดยมีหลักสูตรของการเรียน เพื่อผลิตบุคคลที่สามารถปฏิบัติด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และเครื่องกล เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลจากชุมชนสู่ชุมชนและประเทศชาติ ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ที่มา : http://regis.nsru.ac.th/info/academic/course49/05_MechanicalTechnology.html#1._ชื่อหลักสูตร
: http://www.mech-ksc.org/?option=List&type=7&id=40&to=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%...

ชื่อ นางสาว ธนาภรณ์ ธรรมชีวัน
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 26
_________________________________

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์