มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคืออะไร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นแขนงวิชาหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการติดตามตรวจสอบ ดูแล บำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และลดปัญหามลพิษที่อาจส่งผทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเรียนเกี่ยวกับอะไร
 
โดยทั่วไป นักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจะศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ำที่เพียงพอ สะอาดและปลอดภัยเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การทิ้ง และ/หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่ของสิ่งเหลือใช้การเกษตร อุตสาหกรรมและครัวเรือน การควบคุมมลภาวะทางน้ำ ดิน และอากาศ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ หรือแม้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโลก อาทิเช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก การลดลงของชั้นโอโซน และฝนกรด เป็นต้น
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง
 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร แบ่งเป็นสองสายวิชาย่อยได้แก่ สายวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื้อหาวิชาที่เรียนจะครอบคลุมถึงแนวคิด และการออกแบบกระบวนการย่อย เพื่อนำมาประกอบกัน สำหรับบรรเทาและแก้ไขปัญหามลภาวะในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่เรียนจบในสายวิทย์-คณิต เนื่องจากรายวิชาที่ศึกษาจะมุ่งเน้นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกแบบและควบคุมระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รายวิชาที่เรียนจะครอบคลุมความรู้ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นแก่นักศึกษา ในการประกอบอาชีพทางการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป ผู้ที่จะเรียนในสายวิชานี้อาจเป็นผู้เรียนในสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณก็ได้
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
งานด้านการปรึกษาแนะนำและออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและบำบัดมลภาวะทางน้ำ อากาศ สิ่งปฏิกูลและสิ่งมีพิษ ด้านการพัฒนาแนวทางที่จำเป็นแก่การป้องกันและการลดปริมาณของเสีย งานวิเคราะห์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการศึกษาป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นต้น
เรียนจบแล้วสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง
นักศึกษาในหลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ในหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นในกระทรวงที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ บริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการด้านสิ่งแวดล้อม หรือบริษัทเอกชนทั่วไปที่ต้องมีการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกับองค์กรอิสระอื่น ๆ ทั้งในการให้คำปรึกษา และค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์