ก.พ.รับเด็กไทยไปซัมเมอร์อังกฤษ

         โครงการศึกษาภาษาอังกฤษ ภาตฤดูร้อน ประจำปี 2552 ที่ประเทศอังกฤศ โดยสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ(ส.ศ.ร.) องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ (ก.พ.) เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
         
สิ่งที่จะได้รับ
          1.สถานศึกษาที่มีมาตรฐานสูง 20-30 แห่งรองรับ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์สูงในการดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละราย
          2.สามารถเลือกหลักสูตรได้หลากหลายตั้งแต่ การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเข้มข้น หรือหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ หรือเลือกเรียนภาษาได้สัปดาห์ละ 15-27 ชั่วโมง
          3.ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอังกฤษและมีโอกาสฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์บังคับ ได้พำนักกับครอบครัวชาวอังกฤษที่เลือกสรรอย่างดีเพียง 1 คนต่อครอบครัว
          4.มีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางพร้มกับกลุ่มทั้งไป-กลับ และมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในกรุงลอนดอนเพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
        
  คุณสมบัติผู้สมัคร
          เป็นนักเรียนอายุ 10 ปีถึงระดับปริญญาตรี
         
เอกสารประกอบการขอวีซ่า
          1.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป(พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน)
          2.หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าเพื่อใส่ข้อมูลวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าแรกเล่มล่าสุด 4 ชุดและหนังสิอเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
          3.สำเนาสูติบัตร (นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี) หรือสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
          4.หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่
          5.หนังสือรับรองจากผู้ปกครองระบุเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการไปศึกษาครั้งนี้ โดยระบุความสัมพันธ์เช่นบิดา มารดา เป็นต้น
          6.หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลายเซ็นของทั้งบิดาและมารดา
          7.หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครองเช่น สำเนาบัญชี เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนโดยถ่ายเอกสารหน้าแรกที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีถึงหน้าสุดท้าย (ยอดเงินล่าสุด) จำนวน 2 ชุด และ/หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครองจากหน่วยงาน พร้อมสำเนา 2 ชุด
          ค่าใช้จ่าย รวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และกิจกรรมพิเศษ เริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 230-626 ปอนด์
          สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ โทร.0-2281-3333 ต่อ 2103,2131,2192,2108,2312 หรือที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สยามสแควร์ ซอย 7 (ข้างสถานีย่อยตำรวจปทุมวัน) โทร.0-2252-9737-8 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105721 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 402 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์