ม.หอการค้าไทย คัดเรียน CEO MBA

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร CEO MBA ระดับปริญญาโทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2551
         
คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี
          2.เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
          3.สําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มีพื้นความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ (Non-business) ในระดับปริญญาตรี จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ
         
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
          1.ใบสมัครและระเบียบการ (ชุดละ 300 บาท) สามารถ download จาก website, ค่าสมัคร 600 บาท
          2.สำเนาใบปริญญา 2 ชุด
          3.สำเนา Transcript 2 ชุด ฉบับสมบูรณ์
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
          5.รูปถ่ายขนาด 1 ¼ นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
          6.หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างโดยใช้ฟอร์มของบริษัท(ฉบับจริง)
          7.หนังสือรับรองคุณสมบัติโดยรับรองจากผู้น่าเชื่อถือ 3 ฉบับ (สามารถ download จาก website)
          8.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ


          หากนักศึกษาท่านใดเรียนภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL ให้นำใบผลการเรียนมาแนบ เพื่อขอยกเว้นวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
          หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สมัครทาง Website ให้ Print ใบสมัคร แล้วนำมาติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอรับระเบียบการและชำระเงิน
          ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี 8 เดือน (5 เทอม)
          สนใจดูรายละเอียดได้ที่
www.utcc.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105725 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 402 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์