เทคโนโลยีทางการแพทย์

รูปภาพของ Anussara Renpanil

 

ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ HYBRID OR ด้วยเทคโนโลยี Flexmove

 

ห้องผ่าตัดไฮบริดเหมาะกับการรักษาแบบใด ?

ห้อง ผ่าตัดไฮบริด เหมาะสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีสายสวนทางหลอดเลือด และมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด เช่น
•  การใช้สายสวนรักษาเส้นเลือดใหญ่โป่งพอง Endovascular aneurysmoraphy EVAR ซึ่งลดผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้มาก
•  การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยการใช้สายสวน Tran Arterial Valvular Implantation (TAVI) โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหัวใจ สาหรับผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดใหญ่
•  การรักษาที่ต้องใช้การรักษาร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เช่น การรักษาการเต้นของหัวใจผิดปกติ Electrophysiology เป็นต้น

ห้องผ่าตัดไฮบริดให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าการผ่าตัดทั่วไปอย่างไร ?

1. กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาเกิดขึ้นได้ในครั้งเดียวกัน (one visit)
2. หัตถการปลอดภัย (safer procedures)
3. ระยะเวลาทำหัตถการสั้นลง (shorter procedures)
4. ได้ภาพทางรังสีระหว่างหัตถการ (faster imaging)
5. ผลลัพธ์การรักษาดี (better outcomes)
6. พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเวลาสั้นลง (shorter hospital stays)
7. เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคซับซ้อนและมีภาวะเสี่ยงสูง

Hybrid Operating Room ถูกออกแบบรองรับการผ่าตัดอย่างไร ?

1. ห้องจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
2. Hybrid Operating Room เป็นห้องปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด
3. อุปกรณ์ในห้องผ่าตัดออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกไม่ขัดขวางการผ่าตัดโดยทั่วไป
4. เทคโนโลยี Flexmove ที่สามารถถ่ายภาพเอกซ์เรย์ได้ 360 องศา ช่วยให้แพทย์ทาการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยซับซ้อนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น
5. เตียงผ่าตัดสามารถปรับองศาได้ ช่วยให้การผ่าตัดรักษามีความหลากหลายมากขึ้น

เทคโนโลยีครบวงจรอย่างไร ?

อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องผ่าตัดไฮบริดจะต้องประกอบด้วย

1. อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดโดยทั่วไป

  • เตียงผ่าตัด
  • เครื่องมือผ่าตัด
  • เครื่องดมยาสลบ
  • ไฟส่องผ่าตัด

2. อุปกรณ์สาหรับการทำหัตถการใช้สายสวนหลอดเลือดผ่านผิวหนัง

  • อุปกรณ์เอกซเรย์ประสิทธิภาพสูงสามารถสร้างภาพที่ละเอียดได้ทันที
  • อุปกรณ์สาหรับวัดความดันเลือดจากสายสวนทันที

3. การทำงานร่วมกับระบบเอกซเรย์

สามารถ รู้ขนาดและตำแหน่งของอวัยวะ เพื่อสร้างภาพสามมิติทำให้วางแผนการรักษาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสามารถส่งสัญญาณภาพพร้อมเสียง สื่อสารโต้ตอบกันได้จากห้องผ่าตัดไปยังห้องประชุม เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ในอนาคต และการทำงานร่วมกันระหว่างเตียงผ่าตัด

ห้องผ่าตัดไฮบริดเหมาะสำหรับผู้ป่วยประเภทใด

ผู้ ป่วยกลุ่มโรคซับซ้อนที่ใช้การรักษาผ่านทางสายสวนร่วมระหว่างการผ่าตัดด้วย หรือมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด ได้แก่

1. กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardio Vascular Thoracic Surgery)

1.1 coronary artery bypass surgery, CABG ร่วมกับ coronary angiogram
1.2 ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย stent grafts ในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงโป่งฟอง (Thoracic Aorta Aneurysm)
1.3 การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนหลอดเลือด (Tran Arterial Valvular Implantation :TAVI)

2. กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (Vascular Surgery)

2.1 การใช้สายสวนรักษาเส้นเลือดใหญ่โป่งพอง Endovascular aneurysmoraphy (EVAR) ซึ่งลดผล แทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้มาก

3. กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง (Neurosurgery)

3.1 ผิดปกติของหลอดเลือดแดงและดา เป็นการต่อกันของเส้นเลือดดาและแดงไม่สมบูรณ์ ทาให้การเดินเลือดไม่ปกติ เกิดปมเหมือนลูกโป่งที่โป่งขึ้นเรื่อยๆ และแตกในที่สุดเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดมาแต่กาเนิด ทาให้เกิดอาการชัก (Arteriovenous malformation)
3.2 เส้นเลือดโป่งพองในสมอง หรือ Cerebral aneurysm เราไม่ทราบสาเหตุการเกิดแน่ชัดแต่พบว่าชั้นของเส้นเลือดในสมองที่โป่งพองมี ความยืดหยุ่นน้อยกว่า และในชั้นกลางมีกล้ามเนื้อน้อยกว่า ส่วนมากเส้นเลือดที่โป่งพองจะอยู่ตรงที่เส้นเลือดมีการโค้ง อยู่ตรงมุมที่เส้นเลือดมีการแยกแขนงการเสื่อมของเส้นเลือด ร่วมกับความดันโลหิตสูงอาจเป็นปัจจัยที่เสริมในการเกิดร่วมกับเส้นเลือดที่ ผิดปกติแต่กาเนิด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีก เช่น จากอุบัติเหตุการติดเชื้อ

แหล่งที่มา : http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/2/64/630/th

นางสาวอณุสรา  รื่นพานิชย์ ชั้นม.5/7 เลขที่ 12

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์