ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ไฟฟ้าศักย์ (Electric Potential) : ว่าด้วยเรื่องของค่าแรงดึงดูดในแต่ละงานต่างๆ มีหน่วยเป็นโวลต์

ไฟฟ้ากระแส (Electric Current) : ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของการไหลในกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์

ไฟฟ้าแม่เหล็ก (Electric Field) : ว่าด้วยผลที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่พยายามออกแรงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง

ไฟฟ้าพลังงาน (Electric Energy) : ว่าด้วยพลังงานที่มีโดยเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่กระทำต่อสื่อไฟฟ้าต่างๆ

ไฟฟ้ากำลัง (Electric Power) : ว่าด้วยขนาดของพลังงานไฟฟ้าที่ไปทำการเปลี่ยนแปลงหรือมาจากพลังงานอื่นๆ เช่น แสง , ความร้อนหรือพลังงานของเครื่องกล ไฟฟ้าประจุ (Electric Charge) : ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรดั้งเดิมของส่วนที่เล็กกว่าอะตอม ซึ่งเป็นตัวที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน

ไฟฟ้าคืออะไร

ในสมัย เบนจามิน แฟรงคลิน บรรดานักวิทยาศาสาตร์ทั้งหลายพากันเชื่อว่าไฟฟ้าเป็นของไหล ชนิดหนึ่งที่สามารถมีสถานะทางไฟฟ้าทั้งบวกและลบ แต่ในปัจจุบันนี้ พวกเขากลับเชื่อกันว่า ไฟฟ้าเกิดจากอนุภาคเล็กจิ๋วที่เรียกว่า อีเลคตรอน (electron) และ โปรตรอน (Proton) อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนไม่อาจมองเห็น แต่วัสดุทุกชนิดต้องมีอนุภาคเหล่านี้อยู่

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า คือแรงดันไฟฟ้าเหนึ่ยวนำ (Induced Emf.) ที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนค่าในหนึ่งหน่วยตามสมการไฟฟ้าต่อไปนี้

 

ดังนั้นถ้าทำให้เส้นแรงแม่เหล็ก จำนวน 1 เวเบอร์ เกิดการเปลี่ยนค่าในเวลา 1 นาที จะให้กำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1 โวลต์

 

การเปลี่ยนค่าสนามแม่เหล็ก ด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetec Induction) นั้น กระทำได้ 2 วิธี คือ ให้ขดลวดหมุนในสนามแม่เหล็ก (Moving Coil) และสนามแม่เหล็กหมุนในขดลวด (Rotating Field หรือ Moving Field)

 

 

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูสมชาย น่วมกลิ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 195 คน กำลังออนไลน์