สุขภาพกาย สุขภาพจิต

สุขภาพกายSmile

สุขภาพกายความหมายของคำว่าสุขภาพกายคือ  สภาวะที่ร่างกายมีความสมบรูณ์แข็งแรงเจริญเติบโตอย่างปกติ  ระบบต่างๆของร่างกายสามรถทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ  ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

สุขภาพจิตSmile

สุขภาพจิตความหมายของคำว่าสุขภาพจิตคือ  สภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นปกติสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีและปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสน ภายในจิตใจ

ความสำคัญสุขภาพกายและสุขภาพจิต  Smile

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป้นที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกชีวิต  การที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติคือ การทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  จิตใจมีความสุข  ความพอใจ  ความหวังทั้งตนเองและผู้อื่น  ผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  จะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันไม่ว่าเป็นการเรียนหรือการทำงานเป็นไปด้วยดี

ลักษณะของผู้ที่มีสภาวะสุขภาพกายที่ดี

1.  สภาพร่างกายมีความสบูรณ์แข็งแรง

2.  อวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ

3.  ร่างกายไม่ทุพพลภาย

4.  ความเจริญทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ

5.  ร่างกายได้รับกาพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ลักษณะของผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ดี

1.  มีอารมณ์มั่นคงและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

2.  มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำงาน  ไม่ย่อท้อเหนื่อยหย่ายหรือหมดหวังในชีวิต

3.  มีความสดชื่น  เบิกบาน  แจ่มใส  ไม่เครียด  ไม่มีความวิตกกังวลใจจนเกินไปมีอารมณ์ขันบ้างตามสมควร

4.  รู้จักตนเองดีและมีความเข้าใจผู้อื่นดีเสมอ

5.  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์