ทุนอบต.ภาคอีสานคัดเรียนม.ขอนแก่น


          มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษสำหรับนักเรียนที่ขอทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 4 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทย
          2.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์
          3.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET A-NET โดยมีคะแนนสอบกลุ่มสาระวิชา 01-05 และกลุ่มสาระวิชา 13 14 15
          4.ต้องผ่านการคัดเลือกพร้อมได้รับทุนการศึกษาจากอบต.ตลอดหลักสูตรการศึกษา
          5.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
          6.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
          7.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอด 5 ภาคการศึกษา (รบ.1ป.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.หลักฐานการรับทุนจากอบต. ในภูมิลำเนาเขต 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรอกตามแบบฟอร์มอบต.1)
          5.สำเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET A-NET พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          สนใจขอข้อมูลใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://ams.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105767 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์