เกษตรศาสตร์คัดต่อป.โท

          โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง(ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2552 รอบสองทั้งแผนก และแผนข เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง19 เมษายน 2552
          ผู้สมัครเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา 
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัคร
          2.สำเนาใบปริญญาบัตรจำนวน 1 ใบ
          3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
          4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          6.สำเนาทะเบียนบ้าน
          สนใจให้ดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.apcm.soc.ku.ac.th หรือ www.soc.ku.ac.th แล้วสมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 101 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร.0-2561-3480 ต่อ 302,446,508
          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105764 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์