Singha Biz Course

          สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดโครงการ “Singha Biz Course” รับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่จำกัดสาขาวิชา จากทุกสถาบันทั่วประเทศ มาสัมผัสประสบการณ์จริง และบทเรียนทางธุรกิจของจริงแบบเข้มข้น จากการเรียนรู้งานด้านการบริหารกับผู้บริหารสิงห์และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต
          นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า โครงการ “Singha Biz Course” เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศให้เข้ามาเรียนรู้การทำงาน การบริหารงานกับทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับเกียรติจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เข้ามาช่วยเป็นประธาน   ที่ปรึกษาโครงการกิตติมศักดิ์ ร่วมกันสร้างหลักสูตรของโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากับตัวนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความพร้อมในการทำงานและมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น 
          “Singha Biz Course” ถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริงในโลกของการทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริงและแนวคิดในการบริหารงานในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริงจากผู้บริหารสิงห์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง 
          ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ไม่จำกัดสาขาวิชา เมื่อสมัครเข้ามาแล้วต้องผ่านการทดสอบ 3 ขั้นตอน คือ การสอบออนไลน์ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
          การสอบออนไลน์ ทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์
www.singhabizcourse.com เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะมีสิทธิ์เข้ารอบสองต่อไป การสอบคัดเลือกในรอบนี้เริ่มเปิดสอบตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2552 และประกาศผลผู้ผ่านรอบแรกจำนวน 400 คนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ทางเว็บไซต์ 
          การสอบข้อเขียน กำหนดสอบที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 100 คนที่จะมีสิทธิ์เข้าไปสอบสัมภาษณ์ในรอบต่อไป โดยประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ทางเว็บไซต์ และทางอี-เมล์ที่นักศึกษาแจ้งไว้ในใบสมัคร
          ในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน กำหนดสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2552 และประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 1 มีนาคม 2552 ทางเว็บไซต์ และอี-เมล์ที่นักศึกษาแจ้งไว้ในใบสมัคร และทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วย
          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Singha Biz Course” จะได้เข้ามาสัมผัสกับ “ประสบการณ์สิงห์” จากผู้บริหารสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้แก่ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการกลุ่มการตลาด คุณสันต์ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการกลุ่มการตลาดนอล-แอลกอฮอล์ คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการสายการตลาด คุณคมสัน แสงทอง ผู้อำนวยการสายการขาย และผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่าง ๆ ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น
          นอกจากนั้น ยังมีกูรูผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามาร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานในแต่ละสายงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมกันด้วย อาทิ คุณสิริลักษณ์ ตันศิริ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสร้างแรงบันดาลใจ คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจโฆษณาแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) รองบรรณาธิการบริหาร มติชนสุดสัปดาห์ ฯลฯ

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105784 แล้วส่ง SMS มาที่ 42264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.013 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์