สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ความหมายของสุขภาพกายและสุขภาพจิต

  Smile  สุขภาพกายหมายถึง สภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่างๆของร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพ

  Laughing  สุขภาพจิตหมายถึง สภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส และควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดีและปราศจาคความขัดแย้งหรือความสับสนภายในจิตใจ

ลักษณะของผู้มีสภาวะสุขภาพกายที่ดี

   1.สภาพร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง

   2.อวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ

   3.ร่างกายไม่ทุพพลภาพ

   4.ความเจริญทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ

   5.ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ลักษณะของผู้มีสภาวะสุขภาพจิตที่ดี

   1.มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุม อารมณ์ได้ดี

   2.มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

   3.มีความสดชื่น เบิกบาน แจ่มใส

   4.มีความรู้สึกต่อผู้อื่นในแง่ดี

   5.มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง อย่างมีเหตุผลLaughing

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์