เรื่องเล่าเร้าพลัง

เรื่องเล่าเร้าพลัง

ชื่อผู้เล่า  น.ส.ศิรประภา      เรืองสา          ม.4/8   เลขที่ 15

ชื่อเรื่อง  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน      สอดคล้องกับค่านิยมที่ 10

                ฉันได้อ่านบทความหนึ่งที่ทำให้ฉันประทับใจบุคคลท่านนี้มากเพราะท่านได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรประจำปี 2554 บุคคลท่านนี้คือ นายจันทร์ที    ประทุมภา   เรื่องราวของท่านนั้นได้เดินตามทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                แต่ก่อนท่านมีหนี้สินเป็นจำนวนมากและท่านต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดเท่าที่มีและนำที่ดินไปจำนอง  จนกระทั่งท่านต้องไปทำงานรับจ้างที่ประเทศมาเลเซีย  แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำงานหนักและอดออมเก็บหอมรอมริบ  ภายในเวลา 1 ปี จึงสามารถใช้หนี้และไถ่ถอนที่ดินคืนมาได้  ท่านจีงเริ่มต้นวิธีเกษตรผสมผสานตั้งแต่ปี 2534 ด้วยทุนที่มีเหลืออยู่กับตัว  ท่านจึงได้เริ่มดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ท่านจึงปลูกตั้งแต่พืชผักสวนครัว   ทุกสิ่งทุกอย่างที่กินและขายได้  นอกจากพืชผักสวนครัวแล้วยังมีไม้ผล   ไม้ยืนต้น   ไม้เศรษฐกิจ   และมีพืชที่สนใจของคนทั่วไป หลายๆคนบอกว่าปลูกป่าไม่ได้เพราะไม่มีหัวไร่ปลายนา แต่ท่านก็ทำเป็นตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ผลงานดีเด่นของท่านคือ เป็นบุคคลที่นำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่มาปรับใช้กับตนเองจนประสบความสำเร็จแล้ว และยังสามารถถ่ายทอดความรู้และขยายผลให้แก่ชาวบ้านจนประสบความสำเร็จด้วย  แปลงเกษตรแบบประณีตในพื้นที่ 1 ไร่

                ท่านได้รับการยอมรับให้เป็นปราชญ์อีสานที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป จากความมุ่งมั่นและจริงใจในการให้ความรู้   เนื่องจากท่านคิดว่า การที่รู้แล้วไม่ควรเก็บไว้เพียงผู้เดียวควรถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับชุมชน เพราะคิดว่าตนเองเคยตกทุกข์ได้ยากมา จึงรู้ว่าถ้าเราทำทุกอย่างถูกต้องจะทำให้สำเร็จ  ดังนั้นจึงต้องขยายความรู้ให้กับคนอื่นและชุมชนต่อไป

ข้อคิดที่ได้     เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี ทำให้พอมี พอใช้ ไม่มีภาระหนี้สิน  นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คือ ประหยัดอดออม  ใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์