ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ( Renaissance )

ยุฟื้ฟูศิวิ ( Renaissance )

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) คริสต์ศวรรษที่ 14 -กลางคริสต์ศวรรษที่ 17

    การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) หมายถึง การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของกรีกโรมัน โบราณ เป็นการฟื้นฟูแนวคิดมนุษยนิยมและธรรมชาตินิยม ยุคการฟื้นฟูนี้ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่

สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

1. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เกิดการค้าระหว่างดินแดนต่างๆมากขึ้น

2. ความเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาคริสต์

3. การล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ทำให้ยุโรปที่อพยพไปอยู่ไบแซนไทน์เดินทางกลับยุโรป และนำวิทยาการกรีก-โรมันมาด้วย

4. การประดิษฐ์แท่นพิมพ์เคลื่อนที่ได้ของจอร์น กูเดนเบิร์กชาวเยอรมัน ทำให้หนังสือราคาถูกลง ประชาชนหาซื้อได้ง่าย

แนวคิดใหม่ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

        คือ แนวคิดของลัทธิมนุษยนิยม ที่กล่าวว่าแท้จริงแล้วมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้ดีและมีคุณค่าขึ้นได้ ซึ่งต่างกับแนวคิดเดิมที่เชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะติดตัวมาแต่กำเนิดไม่สามารถพัฒนาได้ 
        บิดาแห่งมนุษยนิยม คือ ฟรานเซสโก เปตร์ก หรือ เปตร์กาชาวอิตาลี  
        เมื่อปี 1454 โยฮัน ยูเตนเบริ์ก ชาวเยอรมนี สามารถประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ ทำให้หนังสือมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก สามารถเผยแพร่ความรู้ต่างๆไปสู่ท้องถิ่นอื่นอย่างง่าย 
        ศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ นับเป็นการปฏิวัติอีกอย่างหนึ่ง คือหันกลับไปนิยมความงามแบบกรีก ที่เน้นความงานตามธรรมชาติ อีกทั้งยังคิดค้นเทคนิคใหม่ ในการวาดภาพ มีศิลปินที่สำคัญคือ ไมเคิลแองเจโล  เลโอนาโด ดาวินซี และราฟาเอล 
        ไมเคิลแองเจโล เป็นผู้สร้างประติมากรรมที่สวยงามเห็นส่วนของมนุษย์ชัดเจนสมส่วน โดยเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากมือของพระเจ้าที่ปั้นมาอย่างสวยงาม ผลงานที่สร้างชื่อ   รูปสลักของเดวิด ชายเปลือยกายและปิเอตา พระแม่มารีอุ้มพระเยซูที่ตัก 
        เลโอนาโด ดาวินซี  เป็นศิลปินและนักปราชญ์ที่มีความรู้ เป็นจิตรกรรมที่วาดภาพแฝงด้วยแนวคิดมนุษยนิยมที่ให้ความรู้สึก ภาพที่มีชื่อเสียงคือ อาหารมื้อสุดท้าย และ ภาพโมนาลิซา หญิงสาวที่มีรอยยิ้มพิศวง 
        ราฟาเอล ภาพมีความนิ่มนวลในรายละเอียด ภาพที่มีชื่อคือภาพพระแม่พระบุตร และจอห์น แบบติสต์
        งานประพันธ์ในยุคนี้มักมีร้อยแก้วและร้อยกรองที่เนื้อหาขัดแย้งกับความคิดในกรอบของศาสนา เช่น ซอนนิต บทเพลงรัก ของเปตราก  ดิแคเมอรอนของบอกคาซิโอ  ยูโทเปีย ของทอมัส มอร์ 
        งานด้านละคร มีนักประพันธ์คนสำคัญคือวิลเลียมเชคสเปียร์ ได้แก่เรื่องโรมิจูเลียด เวนิสวาณิช  คิงเลียร์ แมคเบท ฝันคืนกลางฤดูร้อน

สร้างโดย: 
นางสาวมณีรัตน์ จวิเสน ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
รูปภาพของ silavacharee

 

ตรวจแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี