ความมีระเบียบวินัย

รูปภาพของ ฐานิตา ไชยกาล

 
ความมีวินัย หมายถึง
            ความสามารถของบุคคลในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือความต้องการที่วางไว้

(Arthur,1985 ) พฤติกรรมที่ไม่ทำความยุ่งยากต่อตนเอง ไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อื่น ต่อระเบียบ กฏเกณฑ์ของสังคม และบุคคลนั้น
สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2543 )
                                            คติพจน์ของลูกเสือ
                                     คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป "เสียชีพอย่าเสียสัตย์ "

                                คติพจน์ของลูกเสือสำรอง " ทำดีที่สุด "

                                คติพจน์ของลูกเสือสามัญ " จงเตรียมพร้อม "

                                คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ " มองไกล "

                                คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ " บริการ "

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 302 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • john38iron
  • sss29806