ความมีระเบียบวินัย

รูปภาพของ ฐานิตา ไชยกาล

 
ความมีวินัย หมายถึง
            ความสามารถของบุคคลในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือความต้องการที่วางไว้

(Arthur,1985 ) พฤติกรรมที่ไม่ทำความยุ่งยากต่อตนเอง ไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อื่น ต่อระเบียบ กฏเกณฑ์ของสังคม และบุคคลนั้น
สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2543 )
                                            คติพจน์ของลูกเสือ
                                     คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป "เสียชีพอย่าเสียสัตย์ "

                                คติพจน์ของลูกเสือสำรอง " ทำดีที่สุด "

                                คติพจน์ของลูกเสือสามัญ " จงเตรียมพร้อม "

                                คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ " มองไกล "

                                คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ " บริการ "

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 206 คน กำลังออนไลน์