ม.ราชภัฏสวนสุนันทารับนักศึกษาพยาบาล

          วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายน 2552 จำนวน 80 คน
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.อายุมาต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
          2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
          3.เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณษตัดสินของคณะกรรมการ
          4.มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
          5.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุกหรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
          6.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
         
หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป ให้ติดที่ใบสมัคร 1 รูปติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป
          2.ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท
          3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ(แสดงเฉพาะผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไปและได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน)
           รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ วิทยลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 1
          สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 22 ชั้น 1 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2243-2240-7 ต่อ 151,131 กด 105 ,109 โทร.0-2668-9871-2
         
(ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105876 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


 ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.014 http://www.elearneasy.com/

อยากทราบว่าสามารถส่งเอกสารการสมัครไปทางไปรษณีย์ได้มั้ยคะ...คือบ้านไกลอ่ะค่ะ...ไม่มีสมัครทางอื่นแล้วหรือคะ....

อยากทราบว่าสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ไปได้มั้ยคะ...หรือต้องสมัครทางมหาลัยอย่างเดียวอ่ะคะ

แล้วค่าเรียนตลอดหลักสูตรเท่าไรค่ะ

ไหนตอนแรกบอกว่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปล่ะค่ะ

คุณให้นักเรียนไปยื่นใบสมัครถึงมหาลัยคิดบ้างมั้ยจะมีคนเดือดร้อนรึป่าวต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไหร่ (คนต่างจังหวัด) ถ้าเกิดบางคนเค้าไม่มีเงินพอที่จะใช้มาสมัคร เค้าคงหมดโอกาศสิ คุณน่าจะเปิดรับทางอื่นบ้างที่ไม่ใช่มายื่นใบสมัครถึงมหาลัย

ต้องใช้เกรดกี่เทอมค่ะ

ต้องใช่เกรดกี่เทอมค่ะ และ ต้องไปสมัครต้องที่นั่นเลยใช่ไหมค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์