ม.ราชภัฏสวนสุนันทารับนักศึกษาพยาบาล

          วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายน 2552 จำนวน 80 คน
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.อายุมาต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
          2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
          3.เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณษตัดสินของคณะกรรมการ
          4.มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
          5.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุกหรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
          6.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
         
หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป ให้ติดที่ใบสมัคร 1 รูปติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป
          2.ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท
          3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ(แสดงเฉพาะผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไปและได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน)
           รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ วิทยลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 1
          สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 22 ชั้น 1 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2243-2240-7 ต่อ 151,131 กด 105 ,109 โทร.0-2668-9871-2
         
(ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105876 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


 ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.014 http://www.elearneasy.com/

อยากทราบว่าสามารถส่งเอกสารการสมัครไปทางไปรษณีย์ได้มั้ยคะ...คือบ้านไกลอ่ะค่ะ...ไม่มีสมัครทางอื่นแล้วหรือคะ....

อยากทราบว่าสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ไปได้มั้ยคะ...หรือต้องสมัครทางมหาลัยอย่างเดียวอ่ะคะ

แล้วค่าเรียนตลอดหลักสูตรเท่าไรค่ะ

ไหนตอนแรกบอกว่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปล่ะค่ะ

คุณให้นักเรียนไปยื่นใบสมัครถึงมหาลัยคิดบ้างมั้ยจะมีคนเดือดร้อนรึป่าวต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไหร่ (คนต่างจังหวัด) ถ้าเกิดบางคนเค้าไม่มีเงินพอที่จะใช้มาสมัคร เค้าคงหมดโอกาศสิ คุณน่าจะเปิดรับทางอื่นบ้างที่ไม่ใช่มายื่นใบสมัครถึงมหาลัย

ต้องใช้เกรดกี่เทอมค่ะ

ต้องใช่เกรดกี่เทอมค่ะ และ ต้องไปสมัครต้องที่นั่นเลยใช่ไหมค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 299 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • john38iron
  • sss29806