ล้อมโลกโลกล้อม

รูปภาพของ sss29876

 

               แหล่งที่มา http://hilight.kapook.com/img_cms2/user/natthida/0_todayinfo/0605.png

 

 ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก


เกิดจากความตื่นกลัวในสิ่งแวดล้อมของโลกที่เริ่มขึ้นอย่างจริงจังเเละได้มีการเสนอต่อองค์การสหประชาชาติถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งประกอบด้วยวิกฤตต่าง ๆ เช่น ขาดแคลนอาหาร พลังงานที่หมดลงอย่ารวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร้วเเละมากขึ้น รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเเละสภาพเเวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งส่งผลต่อคนทั่วโลกจึงทำให้องค์การสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลสวีเดน จัดการประชุมที่เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้นานถึง 3 ปี เพื่อจัดการทำร่างข้อเสนอ รวมทั้งแผนการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 

 ปัยหาในครั้งนี้ทำให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเเวดล้อมซึ่งให้มีผู้ร่วมเข้าประชุมถึง1200คน จาก113 ประเทศ เเละยังมีผู้สนใจอีก1500คนที่คอยสังเกตสถานการณ์จากหน่อยงานรัฐ องค์การสหประชาชาติ สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ซึ่งผลการประชุมถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศทั่วโลก ได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมต้านตรายจากสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามโลก และมีข้อตกลงที่ต้องร่วมมือในด้านต่าง ๆในด้านสิ่งแวดล้อม

ที่สำคัญ  องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME) ขึ้น และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น จึงจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศนั้นๆ รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 รวมทั้งก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีเดียวกัน

 วันสิ่งแวดล้อมโลก : คือวันที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี โดยมีความรักห่วงใยในเรื่องของ ดิน น้ำ มลพิษทางอากาศ

เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล จึงได้กำหนดวิธีการไว้ ดังนี้คือ

 1. การสร้างความตื่นตัว
  คือการให้ความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป
 2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
  จัดให้มีการวิจัยเเละเผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
 3. ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 ทำให้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เเละต่อมาในปี พ.ส. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ

 1. กรมควบคุมมลพิษ
 2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=2mXtQKgc13Q

 

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก

จัดทำโดย

นางสาว ปรารถนา  เฟื่องฟูนุวัฒน์ 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2558

prattanast88@hotmail.com

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพของ sss29876

มั่วมา

รูปภาพของ sss29932

รักโลกเนอะ

รูปภาพของ sss29932

รักโลกเนอะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 122 คน กำลังออนไลน์