กลอนสุภาพ

กลอน ๘

หลัก

             ใน ๑ บท มีทั้งหมด ๔ วรรค ใน ๑ วรรคมีทั้งสิ้น ๗ - ๑๐ คำ หรือ ๗ - ๑๐ พยางค์ (นิยม ๘ - ๙ คำ หรือ ๘ - ๙ พยางค์) โดยที่มีสัมผัสนอกระหว่างวรรคในบทนั้นๆ ๓ สัมผัส ได้แก่
- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๒
- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓
- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๔

- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ บทถัดไป

                 สัมผัสที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งสัมผัสภายในบทและสัมผัสระหว่างบทนั้นเป็นฉันทลักษณ์ที่ถูกกำหนดไว้ว่าต้องมีในทุกบทกลอน ซึ่งสัมผัสเหล่านี้จะถูกเรียกว่า สัมผัสนอก แต่ยังมีสัมผัสอีกประเภทในกลอนแปดที่ไม่ได้ถูกบังคับไว้ในฉันทลักษณ์ ที่ผู้ประพันธ์บทกลอนมักจะประพันธ์ลงไปในบทกลอนนั้นๆ เพื่อเพิ่มความสละสลวย สัมผัสนั้นถูกเรียกว่า สัมผัสใน

                 สัมผัสในนั้น ก็คือสัมผัสภายในวรรค คือการสัมผัสคล้องจองของคำที่อยู่ในวรรคเดียวกัน จะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะไม่มีข้อบังคับไว้ แต่นิยมแต่งให้มีสัมผัสในเพราะจะช่วยให้กลอนไพเราะมากยิ่งขึ้น ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ

- สัมผัสเสียง คือการสัมผัสระหว่างเสียงสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น ตา - พา , รัด - มัด , ใจ - สัย เป็นต้น
- สัมผัสอักษร คือการสัมผัสระหว่างคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นตัวอักษรเดียวกัน เช่น เขียง - ไข , งง - ง่าย , อาจ - เอื้อม เป็นต้น

แผนผัง

ตัวอย่าง

 

 

                       กลอนแปดนั้นถือว่าเป็นขนบกวีนิพนธ์พื้นฐานที่นิยมที่สุดในวงการวรรณคดีไทย เหตุเพราะมีฉันทลักษณ์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลาย และคนทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อความได้ไม่ยาก รูปแบบของกลอนแปดที่ถือว่าพัฒนาได้ถึงขีดสุด คือ รูปแบบกลอนแปดของสุนทรภู่ ซึ่งปรับปรุงจากกลอนตลาดทั่วไปที่นิยมเล่นกันมาแต่ก่อน ให้มีความแพรวพราวด้วยสัมผัสในผสมผสานกันไป และขนบดังกล่าวนี้ก็ได้รับการสืบทอดต่อมาในงานกวีนิพนธ์ยุคหลังๆ กระทั่งปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
จุฑารัตน์ สิงห์ศิลปชัย

ดีมากๆๆค่ะ เข้าจัยง่าย

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายดีค่ะ

ชอบค่ะใช้สีอ่านง่ายไม่แสบตา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 191 คน กำลังออนไลน์