กลอนสุภาพ

กลอน ๘

หลัก

             ใน ๑ บท มีทั้งหมด ๔ วรรค ใน ๑ วรรคมีทั้งสิ้น ๗ - ๑๐ คำ หรือ ๗ - ๑๐ พยางค์ (นิยม ๘ - ๙ คำ หรือ ๘ - ๙ พยางค์) โดยที่มีสัมผัสนอกระหว่างวรรคในบทนั้นๆ ๓ สัมผัส ได้แก่
- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๒
- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓
- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๔

- คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ บทถัดไป

                 สัมผัสที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งสัมผัสภายในบทและสัมผัสระหว่างบทนั้นเป็นฉันทลักษณ์ที่ถูกกำหนดไว้ว่าต้องมีในทุกบทกลอน ซึ่งสัมผัสเหล่านี้จะถูกเรียกว่า สัมผัสนอก แต่ยังมีสัมผัสอีกประเภทในกลอนแปดที่ไม่ได้ถูกบังคับไว้ในฉันทลักษณ์ ที่ผู้ประพันธ์บทกลอนมักจะประพันธ์ลงไปในบทกลอนนั้นๆ เพื่อเพิ่มความสละสลวย สัมผัสนั้นถูกเรียกว่า สัมผัสใน

                 สัมผัสในนั้น ก็คือสัมผัสภายในวรรค คือการสัมผัสคล้องจองของคำที่อยู่ในวรรคเดียวกัน จะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะไม่มีข้อบังคับไว้ แต่นิยมแต่งให้มีสัมผัสในเพราะจะช่วยให้กลอนไพเราะมากยิ่งขึ้น ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ

- สัมผัสเสียง คือการสัมผัสระหว่างเสียงสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น ตา - พา , รัด - มัด , ใจ - สัย เป็นต้น
- สัมผัสอักษร คือการสัมผัสระหว่างคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นตัวอักษรเดียวกัน เช่น เขียง - ไข , งง - ง่าย , อาจ - เอื้อม เป็นต้น

แผนผัง

ตัวอย่าง

 

 

                       กลอนแปดนั้นถือว่าเป็นขนบกวีนิพนธ์พื้นฐานที่นิยมที่สุดในวงการวรรณคดีไทย เหตุเพราะมีฉันทลักษณ์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลาย และคนทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อความได้ไม่ยาก รูปแบบของกลอนแปดที่ถือว่าพัฒนาได้ถึงขีดสุด คือ รูปแบบกลอนแปดของสุนทรภู่ ซึ่งปรับปรุงจากกลอนตลาดทั่วไปที่นิยมเล่นกันมาแต่ก่อน ให้มีความแพรวพราวด้วยสัมผัสในผสมผสานกันไป และขนบดังกล่าวนี้ก็ได้รับการสืบทอดต่อมาในงานกวีนิพนธ์ยุคหลังๆ กระทั่งปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
จุฑารัตน์ สิงห์ศิลปชัย

ดีมากๆๆค่ะ เข้าจัยง่าย

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายดีค่ะ

ชอบค่ะใช้สีอ่านง่ายไม่แสบตา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์