การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)

ยุโรปสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ     

     การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) หมายถึงการเกิดใหม่ของการศึกษา การฟื้นฟูอุดมคติ ศิลปะและวรรณกรรมของกรีกและโรมัน เป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอบเขตของมนุษย์ ของมนุษย์ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสต์ศาสนา ยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 และสิ้นสุดลงในกึ่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17  โดยถือว่าเป็นจุดเชื่อต่อของประวัติศาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่

แนวคิดสำคัญ   มนุษย์นิยม ธรรมชาตินิยม รวมกับแนวคิดของศาสนาตริสต์

ศิลปินคนสำคัญ-ศิลปินยุคที่มีความสามารถหลายด้านที่มีชื่อเสียงอย่างมากได้แก่ลีโอนาโด ดาวินชีไมเคิล แองเจลโล

สถาปัตยกรรม   วิหารเซนต์ปิเตอร์  และวิหารเซนต์ปอลประติมากรรม-ที่โดดเด่น ได้แก่ ผลงานของไมเคิล แองเจลโล คือ      รูปสลักเดวิด   :   รูปชายหนุ่มเปลือยกาย    รูปสลักลาปิเอตา   :   รูปพระแม่ประครองพระเยซู

จิตรกรรม-  เริ่มมีการเขียนภาพสามมิติ ( Perspective )-  ที่สำคัญได้แก่ ผลงานของ1.ไมเคิลแองเจลโล ได้แก่ ภาพ การตัดสินครั้งสุดท้าย( The last judgement )2. ลีโอนาโด ดาร์วินชี ได้แก่ ภาพ โมนาลิซา และ อาหารมื้อสุดท้าย(The last super)3. ราฟาเอล ได้แก่ ภาพพระแม่ พระบุตรและจอห์น แบบติสต์ แสดงความรักต่อแม่ที่มีต่อบุตร เป็นภาพเหมือนจริงที่มีชีวิตจิตใจ

วรรณกรรม1.      เน้นแนวมนุษยนิยม ใช้ภาษาท้องถิ่นแทนภาษาละติน2.      วรรณกรรมสำคัญ ได้แก่-          เจ้าผู้ครองนคร ( The prince ) ของ นิโคไล มาเคียเวลลี บรรยายถึงศิลปะการปกครองของเจ้านคร-          Utopia ของ โทมัสมอร์ กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ปราศจากความเลวร้าย-          คัมภีร์ไบเบิลใหม่ของ อีรัสมุส แห่งรอตเตอร์ดัม-          บทละครของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ ได้แก่ โรมีโอและจูเลียต เวนิสวาณิช คิงเลียร์ แมคเบท ฝันคืนกลางฤดูร้อน เป็นต้น ซึ่งบทละครเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ อุปนิสัย และการตัดสินใจของมนุษย์ในภาวการณ์ต่างๆกัน   

สร้างโดย: 
น.ส.อุมาพันธุ์ รชตเวศน์ เลขที่ 11 ชั้นม.6/1
รูปภาพของ silavacharee

เนื้อหาน้อยไปหรือเปล่า ลองทำใหม่ซิจ๊ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี