โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบสื่อออนไลน์
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552 
เวลา 12.00-16.00 น.
อบรมฟรี สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

-----------------------------

 • วันเวลา
  วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552 
  เวลา 12.00-16.00 น.
 • สถานที่อบรม
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
  มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบสื่อออนไลน์
  มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows การใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • วิทยากร ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล และคณะ
 • ค่าใช้จ่าย 
     ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
  40 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
  สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ www.thaigoodview.com ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
  สมัครออนไลน์
  ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
  -วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
  -หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม

 • รูปภาพของ dspnatthanan

  เรียนคุณครูพูนศักดิ์
  ตามที่คุณครูได้ตอบคำถามของ ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กทม. ว่าการอบรมนี้เหมือนกับที่ ม.ศรีปทุม ดิฉันจึงขอสละสิทธิ์ในการอบรมครั้งนี้ เนื่องจากได้อบรมที่ ม.ศรีปทุมแล้ว แต่จะไปอบรมในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

  ดิฉันเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์พูนศักดิ์ จากบ้านหมี่ ลพบุรี และสนใจที่จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปสื่อออนไลน์ ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและผู้ที่สนใจได้บ้าง

  รูปภาพของ ssspoonsak

  ตอนนี้สมัคร 9 คนแล้วครับ ยังสมัครเพิ่มได้อีก 31 คน ครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  สมัครอบรมคะ....นส.วีรวรรณ วิรัชลาภ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถม 1 - 6 โรงเรียนประชาสงเคราะห์
  หมายเลขโทรศัพท์ 081-0085228, 034-649413

  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านนายผล โทร 084-2811812

  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านนายผล 086-1382390

  รูปภาพของ ssspoonsak

  ตอนนี้สมัคร 6 คนแล้วครับ ยังสมัครเพิ่มได้อีก 34 คน ครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  ชื่อ ณิชกานต์ นิลพัฒน์ สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
  โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 085-1893736

  สมัครเข้าอบรม

  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์ ) เขตบางบอน กทม.
  โทร 02-4503664 หรือ 083-1236480

  สมัครอบรมค่ะ นางสาวมาณี คุสิตา ช่วงชั้นที่ 3-4 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 087-1460049

  สนใจเข้ารับการอบรมค่ะ สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ติดต่อ 0899149504

  มีความสนใจค่ะ และขอสมัครเข้ารับการอบรมด้วยคนค่ะ ติดต่อที่อีเมลสะดวกสุดค่ะ เบอร์โทรฯมีแต่ไม่ค่อยได้เปิดเครื่องนะค่ะ จะเปิดเฉพาะตอนเย็น ๆ หลังเลิกเรียนก็ประมาณ 17.30เป็นต้นไปค่ะ หรือฝากข้อความเป็นmssageก็ได้ค่ะ แล้วดิฉันโทรฯกลับได้ค่ะ สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

  สวัสดีค่ะ อาจารย์
  ดิฉันเป็นครูที่นำเด็กเข้า แคมป์ใหญ่ที่ นนทบุรี แต่ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย ดิฉันลองสร้างสื่ออิเลคทรอนิกส่งเข้าประกวดโครงการของอาจารย์ด้วย แต่รู้ตัวว่าทำไม่ดีเลย คงไม่ผ่าน แน่นอน ดิฉันชื่อ นางฝาริดะ หมื่นชล สอนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140 สอนวิชาคอมพิวเตอร์และการงาน ห้อง ป.1-ม.3 อยากสร้างสื่อที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง ขอสมัครเข้ารบรมด้วยคนนะคะ (หมายเลขโทรศัพท์ 0810956166 (074-799235) ขอขอบพระคุณค่ะ

  สมัครเข้าอบรมครับ
  ชื่อ ว่าที่ พ.ต.นิวัฒน์ มาตย์นอก
  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 3
  โทรศัพท์ 084-5945469

  รูปภาพของ silavacharee

  อ.พูนศักดิ์คะ อบรมเหมือนกับที่เคยจัดที่ศรีปทุมหรือเปล่าคะ ถ้าไม่เหมือนของสมัครด้ยวคนค่ะ

    นางวัชรี  กมลเสรีรัตน์  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กทม. สอนสังคมศึกษา ฯ ระดับชั้นม.ปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 )  โทร  025852901 ต่อ 116  029133764 ,  0818121184 

  ถ้าเหมือนที่ศรีปทุมขอสละสิทธิ์ให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าอบรมค่ะ

  รูปภาพของ ssspoonsak

  เหมือนครับผม

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  รูปภาพของ ssspoonsak

  ลงชื่อที่นี่ครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  เรียน คุณครูพูนศักดิ์ ที่เคารพ
  วุฒิบัตร ที่อบรมที่ ม.ศรีปทุม เมื่อเดือน ตุลาคม 2551 ยังไม่ได้รับเลยครับ จะขอรับได้ที่ไหนครับ
  และผมขอสมัครอบรม ในวันที่ 31 มกราคม 2552 ด้วยครับ
  ชื่อ ว่าที่ พ.ต.นิวัฒน์ มาตย์นอก
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 3
  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  e-mail : niwat_mat@ymail.com โทรศัพท์ 084-5945469
  รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคคล ระดับเหรียญทองแดง รับได้ที่ไหนครับ

  เรียน คุณครูพูนศักดิ์ ที่เคารพ
  สมัครเข้ารับการอบรม ทั้ง 2 หลักสูตรครับ วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
  1. ว่าที่ พ.ต.นิวัฒน์ มาตย์นอก
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 3
  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  e-mail : niwat_mat@ymail.com โทรศัพท์ 084-5945469
  2. นายมัย เอ็งเส็ง
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1-2
  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด
  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  e-mail : kontrang@in.com โทรศัพท์ 085-7260331

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์