งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1/2558 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1/2558

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทอาหารนานาชาติ 
 1. เลือกแหล่งเรียนรู้ประเภทอาหารนานาชาติที่น่าสนใจในแต่ละประเทศ ให้เลือกคนละอย่างน้อย 1 ประเทศ ห้ามซ้ำกันในห้อง
 2. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือกนั้น เช่น ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้จัดทำลงใน Blog ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า
 4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
 5. เนื้อหาประกอบด้วย ให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) ในแต่ละหัวข้อ
  1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้ประเภทอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก  และ QR Code URL ที่จัดทำ
  2. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก
  3. ลักษณะและประเภทของอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก
  4. ส่วนประกอบ วิธีการทำของอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก
  5. ความสำคัญทางเศรฐกิจของอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก
  6. ประโยชน์และโทษ พร้อมคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก
  7. Clip Video เกี่ยวกับของอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก
  8. สถานที่ตั้งของสวนหรือแหล่งของอาหารนานาชาติในประเทศที่เลือก แผนที่ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
  9. แหล่งอ้างอิง อย่างน้อย 5 แหล่ง
  10. ผู้จัดทำ บอกเฉพาะชื่อ-นามสกุล โรงเรียน อีเมล์
 6. ทุกหน้าประกอบด้วย
  1. Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น
  2. เนื้อหา ภาพประกอบที่ตกแต่งแล้ว  แหล่งที่มาของรูปภาพไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ
  3. เส้นคั่นสวยงาม
  4. ปุ่มหัวข้อสวยงาม
 7. จะตรวจความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 8. อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 9. ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
  1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

การตรวจงาน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

รูปภาพของ sss31349

http://www.thaigoodview.com/node/195912

รูปภาพของ sss29740

มาส่งเเล้วค่าาาา

http://www.thaigoodview.com/node/195922

รูปภาพของ sss29745

ส่งงานค่ะคุณครู 

http://www.thaigoodview.com/node/195921

รูปภาพของ sss30025

http://www.thaigoodview.com/node/195917

รูปภาพของ sss31346

http://www.thaigoodview.com/node/195911

แก้ใหม่แล้วค่ะ ตรวจให้หนูด้วยนาคา

รูปภาพของ sss31355

http://www.thaigoodview.com/node/196722

 

รูปภาพของ sss30004

เส็จแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/196505?page=0,0

รูปภาพของ ssspoonsak

นักเรียนที่ไม่แจ้งส่งงาน

 • 31355 http://www.thaigoodview.com/node/196722
รูปภาพของ sss31372

http://www.thaigoodview.com/node/197197

รูปภาพของ sss31357

http://www.thaigoodview.com/node/197258

รูปภาพของ sss29992

http://www.thaigoodview.com/node/197217

รูปภาพของ sss31345

http://www.thaigoodview.com/node/195937

รูปภาพของ sss30004

http://www.thaigoodview.com/node/196505

รูปภาพของ sss31356

http://www.thaigoodview.com/node/195935

รูปภาพของ sss29864

http://www.thaigoodview.com/node/195934

รูปภาพของ sss30024

http://www.thaigoodview.com/node/195933

รูปภาพของ sss29890

http://www.thaigoodview.com/node/195932

รูปภาพของ sss29862

http://www.thaigoodview.com/node/195931

รูปภาพของ sss29883

http://www.thaigoodview.com/node/195930

รูปภาพของ sss31353

http://www.thaigoodview.com/node/195928

รูปภาพของ sss29806

http://www.thaigoodview.com/node/195927

รูปภาพของ sss29745

http://www.thaigoodview.com/node/195921

รูปภาพของ sss29778

http://www.thaigoodview.com/node/195925

รูปภาพของ sss31317

http://www.thaigoodview.com/node/195923

รูปภาพของ sss29809

http://www.thaigoodview.com/node/195926

รูปภาพของ sss29740

http://www.thaigoodview.com/node/195922

รูปภาพของ sss31344

http://www.thaigoodview.com/node/195924

รูปภาพของ sss29785

http://www.thaigoodview.com/node/195914

รูปภาพของ sss31362

http://www.thaigoodview.com/node/195920

รูปภาพของ sss31348

http://www.thaigoodview.com/node/195915

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์