งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 1/2558 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 1/2558

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทภาพยนต์
 1. เลือกแหล่งเรียนรู้ประเภทภาพยนต์ที่น่าสนใจ คนละอย่างน้อย 1 เรื่อง ห้ามซ้ำกันในห้อง
 2. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทภาพยนต์นั้น เช่น ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้จัดทำลงใน Blog ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า
 4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
 5. เนื้อหาประกอบด้วย ให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) ในแต่ละหัวข้อ
  1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้ประเภทภาพยนต์ที่เลือก  และ QR Code URL ที่จัดทำ
  2. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของภาพยนต์ที่เลือก
  3. ผู้แสดงและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างภาพยนต์ที่เลือก
  4. เนื้อเรื่องของภาพยนต์ที่เลือก
  5. แนะนำตัวละครของภาพยนต์ที่เลือก
  6. ประโยชน์และโทษ จากการชมภาพยนต์ที่เลือก
  7. Clip Video เกี่ยวกับของภาพยนต์ที่เลือก
  8. สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ที่เลือก แผนที่ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
  9. แหล่งอ้างอิง อย่างน้อย 5 แหล่ง
  10. ผู้จัดทำ บอกเฉพาะชื่อ-นามสกุล โรงเรียน อีเมล์
 6. ทุกหน้าประกอบด้วย
  1. Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น
  2. เนื้อหา ภาพประกอบที่ตกแต่งแล้ว แหล่งที่มาของรูปภาพไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ
  3. เส้นคั่นสวยงาม
  4. ปุ่มหัวข้อสวยงาม
 7. จะตรวจความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 8. อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 9. ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
  1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

การตรวจงาน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

รูปภาพของ sss29954

http://www.thaigoodview.com/node/195835

รูปภาพของ sss29962

http://www.thaigoodview.com/node/195834

รูปภาพของ sss29961

http://www.thaigoodview.com/node/195836

รูปภาพของ sss29951

http://www.thaigoodview.com/node/195315

รูปภาพของ sss29989

http://thaigoodview.com/node/196699

รูปภาพของ sss29726

http://www.thaigoodview.com/node/196698

รูปภาพของ sss29876

http://www.thaigoodview.com/node/195316

รูปภาพของ sss29984

http://www.thaigoodview.com/node/195314

รูปภาพของ sss30948

http://www.thaigoodview.com/node/196700

รูปภาพของ sss29986

http://www.thaigoodview.com/node/195304

รูปภาพของ sss29950

http://www.thaigoodview.com/node/195324

รูปภาพของ sss29949

http://thaigoodview.com/node/195832

รูปภาพของ sss29755

http://www.thaigoodview.com/node/195310

รูปภาพของ sss29692

http://www.thaigoodview.com/node/195309

รูปภาพของ sss29690

http://www.thaigoodview.com/node/195295

รูปภาพของ sss29757

http://thaigoodview.com/node/195291

รูปภาพของ sss29969

http://www.thaigoodview.com/node/195294

รูปภาพของ sss29932

http://www.thaigoodview.com/node/195321

รูปภาพของ sss29851

http://www.thaigoodview.com/node/195323

รูปภาพของ sss29959

http://www.thaigoodview.com/node/195318

รูปภาพของ sss29660

http://www.thaigoodview.com/node/195322

รูปภาพของ sss29709

http://www.thaigoodview.com/node/195307

รูปภาพของ sss30947

http://www.thaigoodview.com/node/195313

รูปภาพของ sss29934

http://www.thaigoodview.com/node/195298

รูปภาพของ sss29798

http://www.thaigoodview.com/node/195311

รูปภาพของ sss29978

http://www.thaigoodview.com/node/195312

รูปภาพของ sss29939

http://www.thaigoodview.com/node/195292

รูปภาพของ sss29873

 

http://www.thaigoodview.com/node/195301

รูปภาพของ sss29955

http://www.thaigoodview.com/node/195296

รูปภาพของ sss30950

http://www.thaigoodview.com/node/195306

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 147 คน กำลังออนไลน์