พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

รูปภาพของ sss29675

ประวัติความเป็นมา 

                    เมื่อเอ่ยถึงบางรัก ชวนให้นึกถึงย่านธุรกิจการค้า ที่ที่ผู้คนต่างชาติต่างภาษา ทั้งไทย จีน แขก ฝรั่ง เข้ามาตั้งชุมชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันดังสะท้อนให้เห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์คริสต์หรือวัดแขก จวบจนปัจจุบันบางรักยังไม่คลายเสน่ห์ คงคลาคล่ำด้วยผู้คนมากน่าหลายตาจากนานาอารยะประเทศ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกชวนให้ลองไปค้นหาเรื่องราวของชาวบางรัก และสัมผัสชีวิตชาวบางกอกเมื่อ พ.ศ. 2480

                    "จุดเริ่มของการทำพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก คือ อยากให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ในกรุงเทพฯ ความที่เป็นคนรักต้นไม้ เป็นนักปลูกต้นไม้" อ.วราพร สุรวดี ผู้ริเริ่มพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบอกกล่าวถึงที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อีกทั้งได้สั่งสมประสบการณ์จากการไปชมพิพิธภัณฑ์กับคุณแม่เมื่อครั้งเยาว์วัย จึงทำให้คุ้นเคยกับพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างดีผนวกกับความชอบไปชมแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เนืองๆ เมื่อมีโอกาสได้ไปเห็นบ้านเห็นเมืองในที่ต่างๆ ทำให้ย้อนคิดว่าเราก็มีเช่นที่คนอื่นมี แต่ทำไมบ้านเรามีแต่เรื่อง "เจ้ากับชาวสลัม" "ชนชั้นกลาง" อย่างเราขาดหายไป จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเล่าเรื่องของชาวบ้าน เรื่องครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมในยุคนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มดำเนินการเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ อิน-สารท-สอาง

                  ที่มาภาพ : http://www.thailandexhibition.com/Eat-Travel/623

 

                     ในพื้นที่ขนาด 300 ตารางวา ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง หลบเร้นในหมู่แมกไม้ อาคารหลังแรกเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ทรงปั้นหยาหลังคามุงกระเบื้องว่าวสีแดง ฝีมือช่างชาวจีน อายุกว่า 60 ปี มีเค้าโครงทางสถาปัตยกรรมที่รับอิทธิพลตะวันตก ข้าวของในห้องหับส่วนใหญ่ยังคงตกแต่งจัดวางเหมือนเมื่อครั้งที่คุณสอางค์ คุณแม่ของ อ.วราพร ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่โดดเด่น คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งตู้โต๊ะตั่งเตียง ที่มีสไตล์การออกแบบได้ประณีตและมีความล้ำสมัยอยู่เสมอ

                    อาคารไม้ 2 ชั้นหลังที่ 2 สร้างในปี พ.ศ. 2472 เดิมนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งมหาเมฆ คุณหมอฟรานซิส คริสเตียน ชาวอินเดียซึ่งจบวิชาการแพทย์จากประเทศอังกฤษ สามีคุณสอางค์มีดำริจะทำคลีนิครักษาคนไข้ที่ชั้นล่างและใช้ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย แต่ต้องมาเสียชีวิตก่อนเข้าอยู่ จึงได้เปิดเป็นบ้านให้เช่า ต่อมาได้ผาติกรรมมาอยู่บริเวณเดียวกันแต่ลดส่วนลง ความน่าสนใจของอาคารหลังนี้อยู่ที่เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลเพราะนอกจากอรรถประโยชน์แล้วยังแฝงความงามไว้ด้วย

                    และอาคารหลังที่ 3 เดิมเป็นตึกแถวเปิดให้เช่าขนาด 8 คูหา ต่อมาได้ยกเลิกสัญญาปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดง 2 ชั้น และมีโครงการที่จะจัดทำห้องสมุดไว้ให้บริการแก่คนในชุมชนอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานครมีแผนจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยมีโครงการนำร่อง 4 แห่ง และ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ก็ได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นที่หนึ่งในโครงการนำร่องนี้ เรียกว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

                    เมื่อได้โอนย้ายให้กรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคือ ส่วนนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวชาวบางรักซึ่งจัดแสดงอยู่ที่ชั้นบนของอาคารหลังที่ 3 โดยมีเนื้อหาการจัดแสดง 9 หัวข้อ คือ 1. ภาพรวมกรุงเทพมหานคร 2. ลักษณะทางกายภาพเขตบางรัก 3. สายสัมพันธ์ไทย-ตะวันตก 4. อิทธิพลสนธิสัญญาเบาว์ริงต่อประเทศไทย 5. ชุมชนนาชาติ 6. บทบาทบทบาทของชุมชนตะวันตกที่มีต่อการปฏิรูปประเทศ 7. สถานที่สำคัญของบางรัก 8.แรกมีในสยาม แรกมีในบางรัก และ 9. คนเด่นบางรัก

 

ที่มาภาพ : http://www.thailandexhibition.com/Eat-Travel/623                    ชั้นล่างเป็นการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน มีทั้งเครื่องครัว เครื่องเขียน เครื่องมือช่าง เครื่องมือเครื่องใช้ในงานหัตถกรรม ฯลฯ

                    อ.วราพร บอกกล่าวกับเราว่าวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของใช้ที่ได้รับตกทอดกันมาไม่ได้เกิดจากเจตนาในการสะสม อาจจะมีบ้างบางช่วงที่เก็บอย่างเช่นแสตมป์แต่พอระยะหนึ่งก็เลิกไป และสำหรับคนทำพิพิธภัณฑ์แล้วคงจะละเลยเรื่องการทำทะเบียนวัตถุไปไม่ได้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีระบบการทำทะเบียนวัตถุได้น่าสนใจ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลวัตถุทำให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย และความสนุกสนานน่าประทับใจก็อยู่ที่เนื้อหาส่วนของประวัติวัตถุ ซึ่งอ.วราพรได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นด้วยสำนวนภาษาที่สื่อให้เห็นภาพ เห็นความทรงจำของผู้ที่เคยอาศัยอยู่ ณ บ้านแห่งนี้ ประหนึ่งว่าเรากำลังนั่งชมละครย้อนยุคเสียนี่กระไร

                   หากไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วพบว่าปิดประตูไว้นั่นเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ผู้ดำเนินการเลือกใช้ให้สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แม้ประตูบ้านจะปิดงับไว้แต่เต็มใจให้ทุกท่านไปเยือน

ข้อมูลจาก: 
1. การสำรวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
2.เอกสารประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

 

รศ.วราพร สุรวดี

          คุณวุฒิ

  •           - ปริญญาตรี วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  •           - คบ.
  •           - ปริญญาโท MAT. (Biology ( Indiana University)
  •           - Dip. In Marine Science (University of Oslo)

          ประสบการณ์

  •           - อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  •           - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  •           - ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  •           - ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน "พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก"
  •           - นักแปลสำนักพิมพ์ "คบไฟ"

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์