แชร์บอล

รูปภาพของ sss29776

 

    ประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล Innocent

     การเล่นแชร์บอลทุกชนิดทุกประเภทมีประโยชน์ทั้งนั้น เพราะทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กีฬาแชร์บอลจึง

     เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ด้านอื่น อีกดังนี้

    1. ทักษะพื้นฐานต่างๆ จากการฝึกและการเล่นแชร์บอล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เล่นกับกีฬาชนิดอื่นได้

    2. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

    3. ทำให้ผู้เล่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

    4. ทำให้ผู้เล่นมีความคล่องแคล่ว ว่องไว และมีความอดทนเป็นอย่างดี

    5. ทำให้ผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

    6.ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

    7. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีจิตใจหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างยิ่งขึ้น

    8. นำความรู้และทักษะ ต่าง ๆ ไปเล่นเพื่อออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพในเวลาว่างได้

    9.เป็นสื่อกลางก่อให้เกิดสังคม ความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  

                                                       

รูปภาพของ ssspoonsak

งานไม่ก้าวหน้าเลยจ้า

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์