ร.ร.ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับนักเรียน

           โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างฯ ในหลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2551 ผู้จบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ และผู้ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
         
นักเรียนช่าง  
          -เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2535-31 มีนาคม 2537 เท่านั้น
          -เป็นโสด มีสัญชาติไทย
          -จบชั้นม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2550 และ 2551 เท่านั้น
          -ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 46 กก. และต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
          -ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
          -สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง หรือบอดสี
          -ไม่กลัวความสูง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
          -ยินดีที่จะไปปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาคได้
          ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ ตรงข้ามเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำกลางคลองเปรม) เลขที่ 200 ถนนงานวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2590-5598-9 ขายใบสมัครระหว่างวันที่ 2-20 มีนาคม 2552 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) รับสมัครวันที่ 16-20 มีนาคม 2552 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.00-15.00 น. (รถประจำทางที่ผ่าน สาย 24, 63, 69, 104, 112, 114, 126, ปอ.134, ปอ.509, ปอ.522) 
      
    (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106008 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.016 www.elearneasy.com