โรงเรียนพระดาบสรับนักเรียนใหม่


           โรงเรียนพระดาบส สังกัดมูลนิธิพระดาบส กำลังเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจจริง และมีความพากเพียรขวนขวายใฝ่หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน เข้าเป็นศิษย์รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรวิชาชีพไฟฟ้า ช่างอิเลกทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง เคหบริบาล และวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2552
           จำนวนที่เปิดรับ
           1.ช่างไฟฟ้า จำนวน 25 คนเวลาเรียน 12 เดือน
           2.ช่างอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 20 คนเวลาเรียน 12 เดือน
           3.ช่างยนต์ จำนวน 25 คนเวลาเรียน 12 เดือน
           4.ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 20 คน เวลาเรียน12 เดือน
           5.การเกษตรพอเพียง (เฉพาะชาย) จำนวน 20 คน เวลาเรียน 12 เดือน
           6.เคหบริบาล(เฉพาะหญิง) จำนวน 20 คน เวลาเรียน 9 เดือน
           7.ช่างไม้เครื่องเรือน(เฉพาะชาย) จำนวน 20 คน เวลาเรียน 12  เดือน
          
คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.เป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์
           2.อายุ 18-25 ปี เพศชาย-หญิงตามกำหนดแต่ละหลักสูตร
           3.สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและบวก ลบ คูณ หารได้
           4.เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมแบบอยู่ประจำตลอดหลักสูตร 1 ปี และไม่มีภาระผูกพันกับทางบ้าน หรือการอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่ติดภาระการเกณฑ์ทหาร
           5.ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้น
           6.เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา
          
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
           1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
           2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
           3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(หรือเอกสารอื่นที่แสดงความเป็นคนไทย) 2 ฉบับ
           4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
           5.เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล และอื่น ๆ (ถ้ามี)
           การรับสมัคร
           1.สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครที่สำนักงานโรงเรียนพระดาบส ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร 0-2282-7000,0-2281-0377
           2.สมัครผ่านทางหน่วยงานราชการ คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อส่งต่อให้โรงเรียนพระดาบสคัดเลือก
           3.สมัครทางไปรษณีย์ได้ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2552
           หมายเหตุ ในระหว่างศึกษาศิษย์พระดาบสจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นทุนการศึกษาที่รวมถึงค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหาร ที่พักอาศัย
          สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานโรงเรียนพระดาบส ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร 0-2282-7000,0-2281-0377
        
   (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106013 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.016 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์