รู้จักกีฬาแฮนด์บอล

รูปภาพของ sss29917

 

ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางพลศึกษา และมุ่งพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ประโยชน์ทางด้านร่างกาย

ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

เสริมสร้างความคล่องแคล่ว ความอ่อนตัว ความอดทน

เสริมสร้างระบบประสาท การประสานงานร่วมกับกล้ามเนื้อ

ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย

ช่วยการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบการใช้พลังงาน

ประโยชน์ทางด้านจิตใจ

ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง หนักแน่น

รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ส่งเสริมจิตใจให้เป็นผู้มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว

ส่งเสริมความสุขุมเยือกเย็น และรอบคอบ

ประโยชน์ทางด้านสังคม

ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา

ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม

มีความมั่นใจในตนเองและสามารถวางตัวได้ถูกต้องเมื่ออยู่กับผู้อื่น

ส่งเสริมมิตรภาพที่ดี ทั้งผู้ดู ผู้เล่นและโค้ด

หากทีความสามารถในระดับการแข่งขันต่างๆ ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและครอบครัว รวมทั้งสังคม ประเทศชาติได้อีกด้วย

 


รูปภาพของ ssspoonsak

แจ้งส่งงานช้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์