เซนต์หลุยส์รับนักศึกษาพยาบาล

          วิทยาลัยเซนต์หลุยส์กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สายศิลป์ หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
          -คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไปยกเว้นการสอบข้อเขียน หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขั้นไปยกเว้นการสอบข้อเขียน
          -คณะศิลปศาสตร์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ และสายศิลป์หรือเทียบเท่า ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไปยกเว้นการสอบข้อเขียน
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา  จิตวิทยาองค์กร ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโทที่เปิดรับสมัคร
          -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รับผู้จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
          -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง/การพยาบาลเฉพาะทาง รับผู้จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
          -หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาสุขภาพและชุมชน กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  รับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
          สนใจสมัครที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โทร.0-2675-5304-12 หรือ
www.slc.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106093 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉ.406 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์