10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)