รับสมัครครูอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลย่านสะพานใหม่ ถนนพหลโยธินกำลังรับสมัครครูสอนอนุบาล หญิง อายุ 24-30 ปี ,มีใบประกอบวิชาชีพหรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อด่วน 02-9935459

สนใจสมัครครูอนุบาลค่ะ ชื่อนางสาวนารถยา ราชบุรี อายุ 26 ปี จบป. ตรี จากม. รัตนบัณฑิต (RBAC) สาขาบริการ เอกเทคโนโลยีสารสนเทศคอม เกรดเฉลี่ย 3.22  ชอบเด็ก อยากสอนเด็ก สนใจติดต่อ : 0833647012 ปัจจุบันทำงานผู้จัดการร้านอาหารค่ะ

ชื่อ นางสาวอาจรีย์  สราญชาติ อายุ 25 ปี

น้ำหนัก 40  / ส่วนสูง 160

วัน/เดือน/ปีเกิด  22/11/2527

 จบเอกการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประสบการณ์ด้านงานสอนชั้นอนุบาล 3 ปี

สนใจสมัครงานตำแหน่งครูอนุบาล

ที่อยู่ จ.ปทุมธานี เบอร์ติดต่อ 080 9959159 / 02 9766292

นางสาวกนกวรรณ แก้วกาญจน์ อายุ 29 ปี

มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์สอนระดับชั้นปฐมวัย 3 ปี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมวัย ผ่านการตรวจจาก สมศ.

ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน และครูประจำชั้นระดับอนุบาล

0856111637

ชื่อนางสาวทัศนีย์ อายุ26 ปี โสด
จบการศึกษาปริญญาตรี สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดีพอสมควร
ปัจจุบันประกอบอาชีพ ครูผู้ช่วยอนุบาล (ยังคงทำอยู่)
ระยะเวลาการทำงาน 2ปี
สนใจกรุณาติดต่อกลับ 08-65639983

ชื่อ น.ส. อัมพวัน จันทนา
เรียนจบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.81
มีความต้องการจะสมัครเป็นครูอนุบาล
บุคลิกดี จิตใจดี รักเด็ก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ติดต่อ โทร 089-8304515

ชื่อ นางสาว รอซีดะ กูโน จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตปัตตานี
คณะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชา อิสลามศึกษา วิชาโท พัฒนาสังคม
เบอร์สามารถติดต่อได้ 086-9651544

ดิฉันชื่อ นางสาวสุชาดา สมฤทธิ์ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คบ.5 ปี ได้ฝึกสอนมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ต้องการที่จะเป็นครู และรักในอาชีพครู สนใจติดต่อได้ที่นี่ค่ะ 0876533847

ข้าพเจ้าจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เอกการศึกษาปฐมวัย
ได้ฝึกสอนที่โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็นเวลา 1ปี เกรดเฉลี่ย 2.92 อายุ 24 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน พหลโยธิน 63/1 APW อพาต์เม้น ถนน พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขต บางเขน กทม
มีความสนใจที่จะสมัครเป็นครูปฐมวัย เพราะมีใจรักในวิชาชีพครูและรักในตัวเด็ก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้วยอุปนิสัยที่ยิ้มแย้ม ร่าเริง
ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ รำไทย ดนตรีไทย กีฑา คอมพิวเตอร์ เช่น MS Word , MS Power Point ,
MS Excel
ขอให้รับข้าพเจ้าไปพิจารณาด้วยค่ะ
ด้วยความนับถือ
นางสาว สุภลักษณ์ เจริญสุข
เบอร์ติดต่อ 089-1528522

เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เกรดเฉลี่ย 3.45
เกียรติประวัติและผลงาน ...
- ประธานโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (ASP – Associate School Project)
- เยาวชนดีเด่น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2546
- ทูตตาวิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547
- แกนนำเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก (เด็กรัก พิด’โลก)
- รองประธานเครือข่ายแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดพิษณุโลก
- แกนนำเยาวชน โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง (Child Watch)
- แกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก ในนามกลุ่ม วัยใสไร้แอกอฮอล์ (YAA – Youth Anti Alcohol)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก
- กรรมการสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 - 2550 (2 ปีซ้อน)
- องค์ปาฐก (ตัวแทนเด็กและเยาวชน แห่งประเทศไทย) ขึ้นกล่าวปาฐกถา “การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกับการสร้าง
สุขภาวะผ่านสมัชชาสุขภาวะแห่งชาติ” ในพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแอส แคปฮอล์ล
อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 (ถ่ายทอดรายการสดทาง ช่อง 9 อสมท.)
....
สนใจติดต่อมาที่ โทรศัพท์ 086-2132788 หรือ haleluya_654@hotmail.com

ดิฉัน ชื่อ นส. สุมิตรา แสงสว่าง
จบการศึกษาสวนดุสิตสาขา บริหารการตลาด เกรด 2.27
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ CDG Systems Ltd.อยู่แผนก training ค่ะ
แต่อยากเปลี่ยนงานและลองทำเป็นครูเด็กอนุบาล

ดิฉัน ศึกษาอยู่ที่ ม ราชภัฎสวนดุสิตชั้นปี ที่ 5 เกรดเฉลี่ยล่าสุด 4.00 เกรดเฉลี่ยสะสม ปี 1 ถึง ปี 5 3.53 ขณะนี้กำลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล มณีรัตน์ และจะฝึกสอนเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 52 ขณะนี้กำลังสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งครูปฐมวัย หากทางโรงเรียนสนใจจะรับพิจารณา กรุณาติดต่อกลับได้ที่เบอร์ 0814953585 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 378 คน กำลังออนไลน์