รับสมัครครูอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลย่านสะพานใหม่ ถนนพหลโยธินกำลังรับสมัครครูสอนอนุบาล หญิง อายุ 24-30 ปี ,มีใบประกอบวิชาชีพหรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อด่วน 02-9935459

สนใจสมัครครูอนุบาลค่ะ ชื่อนางสาวนารถยา ราชบุรี อายุ 26 ปี จบป. ตรี จากม. รัตนบัณฑิต (RBAC) สาขาบริการ เอกเทคโนโลยีสารสนเทศคอม เกรดเฉลี่ย 3.22  ชอบเด็ก อยากสอนเด็ก สนใจติดต่อ : 0833647012 ปัจจุบันทำงานผู้จัดการร้านอาหารค่ะ

ชื่อ นางสาวอาจรีย์  สราญชาติ อายุ 25 ปี

น้ำหนัก 40  / ส่วนสูง 160

วัน/เดือน/ปีเกิด  22/11/2527

 จบเอกการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประสบการณ์ด้านงานสอนชั้นอนุบาล 3 ปี

สนใจสมัครงานตำแหน่งครูอนุบาล

ที่อยู่ จ.ปทุมธานี เบอร์ติดต่อ 080 9959159 / 02 9766292

นางสาวกนกวรรณ แก้วกาญจน์ อายุ 29 ปี

มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์สอนระดับชั้นปฐมวัย 3 ปี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมวัย ผ่านการตรวจจาก สมศ.

ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน และครูประจำชั้นระดับอนุบาล

0856111637

ชื่อนางสาวทัศนีย์ อายุ26 ปี โสด
จบการศึกษาปริญญาตรี สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดีพอสมควร
ปัจจุบันประกอบอาชีพ ครูผู้ช่วยอนุบาล (ยังคงทำอยู่)
ระยะเวลาการทำงาน 2ปี
สนใจกรุณาติดต่อกลับ 08-65639983

ชื่อ น.ส. อัมพวัน จันทนา
เรียนจบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.81
มีความต้องการจะสมัครเป็นครูอนุบาล
บุคลิกดี จิตใจดี รักเด็ก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ติดต่อ โทร 089-8304515

ชื่อ นางสาว รอซีดะ กูโน จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตปัตตานี
คณะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชา อิสลามศึกษา วิชาโท พัฒนาสังคม
เบอร์สามารถติดต่อได้ 086-9651544

ดิฉันชื่อ นางสาวสุชาดา สมฤทธิ์ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คบ.5 ปี ได้ฝึกสอนมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ต้องการที่จะเป็นครู และรักในอาชีพครู สนใจติดต่อได้ที่นี่ค่ะ 0876533847

ข้าพเจ้าจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เอกการศึกษาปฐมวัย
ได้ฝึกสอนที่โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็นเวลา 1ปี เกรดเฉลี่ย 2.92 อายุ 24 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน พหลโยธิน 63/1 APW อพาต์เม้น ถนน พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขต บางเขน กทม
มีความสนใจที่จะสมัครเป็นครูปฐมวัย เพราะมีใจรักในวิชาชีพครูและรักในตัวเด็ก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้วยอุปนิสัยที่ยิ้มแย้ม ร่าเริง
ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ รำไทย ดนตรีไทย กีฑา คอมพิวเตอร์ เช่น MS Word , MS Power Point ,
MS Excel
ขอให้รับข้าพเจ้าไปพิจารณาด้วยค่ะ
ด้วยความนับถือ
นางสาว สุภลักษณ์ เจริญสุข
เบอร์ติดต่อ 089-1528522

เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เกรดเฉลี่ย 3.45
เกียรติประวัติและผลงาน ...
- ประธานโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (ASP – Associate School Project)
- เยาวชนดีเด่น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2546
- ทูตตาวิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547
- แกนนำเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก (เด็กรัก พิด’โลก)
- รองประธานเครือข่ายแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดพิษณุโลก
- แกนนำเยาวชน โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง (Child Watch)
- แกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก ในนามกลุ่ม วัยใสไร้แอกอฮอล์ (YAA – Youth Anti Alcohol)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก
- กรรมการสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 - 2550 (2 ปีซ้อน)
- องค์ปาฐก (ตัวแทนเด็กและเยาวชน แห่งประเทศไทย) ขึ้นกล่าวปาฐกถา “การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกับการสร้าง
สุขภาวะผ่านสมัชชาสุขภาวะแห่งชาติ” ในพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแอส แคปฮอล์ล
อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 (ถ่ายทอดรายการสดทาง ช่อง 9 อสมท.)
....
สนใจติดต่อมาที่ โทรศัพท์ 086-2132788 หรือ haleluya_654@hotmail.com

ดิฉัน ชื่อ นส. สุมิตรา แสงสว่าง
จบการศึกษาสวนดุสิตสาขา บริหารการตลาด เกรด 2.27
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ CDG Systems Ltd.อยู่แผนก training ค่ะ
แต่อยากเปลี่ยนงานและลองทำเป็นครูเด็กอนุบาล

ดิฉัน ศึกษาอยู่ที่ ม ราชภัฎสวนดุสิตชั้นปี ที่ 5 เกรดเฉลี่ยล่าสุด 4.00 เกรดเฉลี่ยสะสม ปี 1 ถึง ปี 5 3.53 ขณะนี้กำลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล มณีรัตน์ และจะฝึกสอนเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 52 ขณะนี้กำลังสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งครูปฐมวัย หากทางโรงเรียนสนใจจะรับพิจารณา กรุณาติดต่อกลับได้ที่เบอร์ 0814953585 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 259 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • roxannems98
  • kruyaikaa