องค์การสหประชาชาติ

 องค์การสหประชาชาติ

ความเป็นมา  

          องค์การสหประชาชาติ (The United Nations Organization) ถือกำเนิดจากความคิดของรัฐบุรุษของชาติมหาอำนาจตะวันตก 2 ท่าน คือ แฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์  (Franklin D. Roosevelt) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา  และวินสตัน  เชอร์ชิล (Winston Churchill) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของสงครามโลกครั้งที่  2  (ค.ศ. 1939-1945) เพื่อรักษาสันติภาพของโลก

          ลำดับการประชุมจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ

          ผู้นำของชาติมหาอำนาจตะวันตกได้ประชุม  เพื่อจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

          1.  การประชุมบนเรือออกุสตา (Augusta)   ในมหาสมุทรแอตแลนติก  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1941

          2.  การประชุมที่กรุงมอสโก ในปี  ค.ศ. 1943

          3.  การประชุมที่คฤหาสน์ดัมบาร์ตันโอคส์ (Dumbarton Oaks) กรุงวอชิงตัน ค.ศ. 1944

          4.  การประชุมที่เมืองยัลตา (Yalta) แหลมไครเมีย  สหภาพโซเวียต เมื่อ ค.ศ. 1945

          5.  การประชุมที่ซานฟานซิลโก  สหรัฐอเมริกา  ค.ศ. 1945  ประเทศสมาชิกริเริ่มก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ  51  ประเทศ  ได้ร่วมลงนามรับรองกฎบัตรเมื่อวันที่  24  ตุลาคม 1945  จึงถือว่าเป็นวันกำเนินขององค์การสหประชาชาติ

          โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ

          สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ  (UN) ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ค  สหรัฐอเมริกา  มีองค์กรบริหาร  6  องค์กร  ดังนี้

          1.  สมัชชา (Genneral Assembly)  คือ  ที่ประชุมใหญ่ของผู้แทนประเทศสมาชิกทุกประเทศ  มีสิทธิ์ออกเสียงได้ประเทศละ  1  เสียง

          2.  คณะมนตรีความมั่นคง  (Security Council)  ประกอบด้วยสมาชิก  15 ประเทศ มีสมาชิกถาวร  5 ชาติ  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  รัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งอีก  10  ประเทศ และอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2  ปี  หน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคง  คือ การระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศ  และอาจใช้กำลังทหารเข้าระงับกรณีพิพาทได้

          3.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) มีจำนวนสมาชิก  54  ประเทศ อยู่ในตำแหน่งคราวละ  3 ปี  มีหน้าที่ประสานงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมาชิก

          4.  คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลการบริหารงานดินแดนที่อยู่ในภาวะทรัสตี หมายถึง  ดินแดนที่ยังปกครองตนเองไม่ได้

          5.  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court of Justice) ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด์  มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาททางกฎหมายระหว่างประเทศ  และให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่สมัชชาใหญ่  คณะมนตรีความมั่นคง  และองค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ  ศาลโลก  ประกอบด้วยผู้พิพากษา  15  ท่าน  โดยได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ร่วมกับคณะมนตรีความมั่นคง อยู่ในตำแหน่งวาระละ 9 ปี

          6.  สำนักงานเลขาธิการ  (The Secretariat) มีเลขาธิการ  เป็นผู้บริหารงานสำนักงาน  โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่  อยู่ในตำแหน่งวาระละ  5  ปี  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการด้านบริหารและธุรการขององค์กรต่างๆ ใน UN  และมีบทบาทโดยตรง ต่อการแก้ไขปัญหาการเมืองและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพของโลก

          เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

          1.  ทริกเว  ลี (Trygve Lie)  ชาวนอร์เวย์  ค.ศ. 1946 - 1953

          2.  ดัก  ฮัมมาโชลต์ (Dag Hammarsjold) ชาวสวีเดน  ค.ศ. 1953 - 1961

          3.  อูถั่น (U-Tan)  ชาวพม่า  ค.ศ. 1961 - 1971

          4.  เคิร์ต  วัลด์ไฮม์  (Kurt Waldheim) ชาวออสเตรีย  ค.ศ. 1972 - 1981

          5.  ฮาเวียร์  เปเรซ  เดอ  เควยาร์ (Javier Perez de Cuellar)  ชาวเปรู ค.ศ.1982 - 1991

          6.  บูทรอส  บูทรอส  กาลี (Butros Butros Gali) ชาวอียิปต์  ค.ศ.1992 - 1996

          7.  โคฟี อันนัน  (Kofi Annan) ชาวกานา (Ghana) ค.ศ. 1997 - ปัจจุบัน

          จำนวนประเทศสมาชิกองค์การ  UN  ในปัจจุบัน  

          ในปัจจุบัน  ประเทศสมาชิก UN  มีจำนวนทั้งสิ้น  189  ประเทศ นับถึงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2544  (ค.ศ. 2001)  ประเทศสมาชิกล่าสุด  คือ  สาธารณตูวาลู (Tuvalu) เป็นดินแดนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

สร้างโดย นางสาว.ภัทรพร บุญสืบมา เลขที่ 5 นางสาวณัฐกานต์ ธัญญชาติพัวพงษ์ เลขที่ 8 ม.4/4 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

แหล่งอ้างอิง: http://www.sopon.ac.th/social/srri2/Index/P05.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 238 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ingeborgabrahams