งานครั้งที่ 1 ม.5/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 5/8

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

http://www.thaigoodview.com/node/205083

นางสาวพิชญา ไชยสลี เลขที่23

เรื่อยงมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/205025

มารยาทในการใช้โทรศัพท์

นายศุภชัย      จำปา เลขที่3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

ส่งงานค่ะ เรื่องมารยาทในการต้อนรับ

นางสาวกัญญาณัฐ วิชัยวงศ์ ม.5/8 เลขที่32

 

http://www.thaigoodview.com/node/200266

ส่งงานค่ะ เรื่องมารายาทในงานบวช

นางสาวเกศยามล หยวน ม.5/8 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/200265

นาย ธนโชติ ปกจินะ ม.5/8 เลขที่ 7
เรื่อง มารยาทในการไปงาแต่งงานครับ
http://www.thaigoodview.com/node/200190

นายสรนันท์ แก้วดี เลขที่9 ม.5/8
เรื่องมารยาทในห้องเรียน
http://www.thaigoodview.com/node/200181

นางสาวจิรนันท์ สมานวรศักดิ์ ชั้น ม5/8 เลขที่ 19 ค่ะ
เรื่อง มารยาทในการฟัง
http://www.thaigoodview.com/node/200177

มารยาทในใช้ห้องสมุด

 ธีธัช จงเจริญ เลขที่ 1 ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/200172

 

 

มารยาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

นางสาว นัชพร ตาหงส์ เลขที่31 ชั้น ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/200153

มารยาทในการแสดงกริยาอาการ

นางสาว อติกานต์ สารันต์ ม.5/8 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/200109

  •  

มารยาทในการวางตัวต่อเพศตรงข้าม
นาย ณบวร สมิตินันทน์ เลขที่ 5 ม.5/8
http://www.thaigoodview.com/node/200103

มารยาทเรื่อง มารยาทในการเดิน

นางสาวสุวรรณา  ใจดี เลขที่ 36 ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/200091

น.ส. ภัทรานิษฐื สิทธิมณีกุล ม.5/8 เลขที่ 14
เรื่อง มารยาทในการเข้าร่มงานศพ

น.ส.แพรวพลอย รักษาพล ม.5/8 เลขที่ 12

เรื่อง มารยาทในการใช้คำพูดกับพระสงฆ์

http://www.thaigoodview.com/node/200084

มารยาทเรื่องมารยาทไทย-การทักทาย

นางสาว นลินรัตน์ โพธิ์ใหญ่ เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/200068

ใหม่ 

มารยาทในการถ่ายภาพ

นายศักย์ศรณ์ จันทร์โฉมศรี 5/8 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/200064

มารยาทเรื่อง มารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วย

นายฤทธิเกียรติ พาลีวัน ชั้นม.5/8 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/200063

มารยาทเรื่องการทำความเคารพ

นางสาว ดวงนภา เรือนเงิน เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/200060

ส่งงานมารยาท เรื่องมารยาทในการใช้ลิฟท์

นายอนุรักษ์   แสงสว่าง ชั้นม.5/8 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/200030

ส่งงานมารยาทไทย เรื่องมารยาทในการอ่าน

น.ส.อชิรญาณ์ วงศ์อำนวย ชั้นม.5/8 เลขที่ 22 

http://www.thaigoodview.com/node/200022

เรื่อง มารยาทในการรับของจากพระสงฆ์ นางสาวจันทกานติ์ รัมพณีนิล ม.5/8 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/199912

 

ส่งงานมารยาทไทย เรื่องมารยาทในการเข้าห้องสอบ

นายภาณุพล  ทัศเทียมพงษ์ ม.5/8 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/199879

ส่งงานเรื่องมารยาท 13 ประการบนเครื่องบิน มาเป็นผู้โดยสารที่น่ารักกันเถอะ!

นางสาวกัญญาภัทร สายลุน เลขที่27 ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/199793

มารยาททางใจ

น.ส.วริษา หลอดกระโทก ม.5/8 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/199767

มารยาทที่ควรปฏิบัติต่อผู้เป็นบุพการี

น.ส.กรกนก ตันติพิทักษ์วงศ์ ม.5/8 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/199672

http://www.thaigoodview.com/node/199669

น.ส.สรารัตน์ ช่วงโชติ ม.5/8 เลขที่21 
มารยาทเร ื่องการใช้ห้องน้ำ

ส่งงานมารยาท เรื่องมารยาททั่วไป การเข้าชม การแสดง ดนตรี

นางสาวญาณิศา อิ่มซะ เลขที่24 ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/199621

ส่งงานมารยาทไทยค่ะ เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร 

นางสาว ปิยะฉัตร  แสวงศรี  เลขที่ 35  ชั้น ม. 5/8 

http://www.thaigoodview.com/node/199609

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์