งานครั้งที่ 1 ม.6/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 6/4

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/199972

มารยาทการขับรถ

ปล.post ไว้นานแล้วนะครับอาจารณ์แต่เกิดการขัดข้องบางอย่างของระบบอินเตอร์เน็ต

นายปฏิพันธ์ สิทธิกุล ม.6/4 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/199972

มารยาทการขับรถ

ปล.post ไว้นานแล้วนะครับอาจารณ์แต่เกิดการขัดข้องบางอย่างของระบบอินเตอร์เน็ต

นายปฏิพันธ์ สิทธิกุล ม.6/4 เลขที่ 1

นางสาวศิณิดาร์ พลายจันทร์  เลขที่42 ม6/4

Laughingการเเต่งกายไปงวัดLaughing

การแต่งกายไปวัด มีความสำคัญอย่างไร?

     การแต่งกายให้ถูกต้อง และสุภาพไปวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ วัด เป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้แก่ประชาชนสำหรับไว้ต่อสู้ทำลายล้างกิเลส โดยมีพระภิกษุเป็นผู้แนะ ได้แก่ อบรมสั่งสอนชี้ทางถูก และผู้นำ ได้แก่ ประพฤติประพฤติชอบให้ดูเป็นตัวอย่าง

     วัด นอกจากเป็นแหล่งอบรมปลูกฝังพระธรรมแล้ว ยังเป็นจุดรวมให้ประชาชนเข้ามา วัด หรือสอบตัวเองว่าการให้ทาน รักษาศีล การเจริญภาวนาของตัวมีอยู่และถูกต้องหรือไม่ วัดกิริยามารยาท คุณสมบัติผู้ดี คุณธรรมต่างๆ ฯลฯ ของแต่ละคนว่าจะมีหรือไม่ จะมีมากหรือน้อยกว่ากันอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงให้มีและดียิ่งๆ ขึ้นไป

     วัด เมือ่เป็นสถานที่ปลูกฝังพระธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดแห่งชีวิต จึงนับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เมื่ออยู่วัด ทุกคนต้องระมัดระวังจนให้ คิด พูด ทำ แต่ในสิ่งที่สมควรเสมอ คือ ช่วยกันรักษาความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย ทั้งของตนเองและของวัดให้ดี ถ้าคนใดประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมภายในบริเวณวัด ก็จะเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และพระพุทธศาสนา
การแต่งกายของสุภาพชน ?

 

      ปกติการแต่งกายออกนอกบ้านของสุภาพชน ย่อมคำนึงถึงเหตุผล 3 ประการต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง และส่วนรวม คือ


ความสะอาด
ความสุภาพ
ความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะไป

เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายดังนี้


      1) เสื้อผ้าควรเป็นสีขาวทั้งชุด หรืออย่างน้อยก็เสื้อสีขาว ยกเว้นเครื่องแบบของข้าราชการ
      2) เนื้อผ้า ไม่ควรโปร่งบาง ประณีตมาก หรือหรูหราราคาแพงเกินไป
      3) การตัดเย็บควรให้หลวมพอสมควร ไม่รัดรูป เพื่อสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ(Meditation) ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือชะเวิกชะวากผ่าหน้าผ่าหลัง ควรนำผ้าคลุมเข่าไปด้วย เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ
      4) ทรงผม ผู้ชายควรตัดให้สั้น ถ้าไว้ยาวก็หวีให้เรียบร้อย ส่วนผู้หญิงอย่าแต่งผมประณีตเกินไป ผู้ผมเห็นจะได้ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน
      5) ไม่ควรใช้น้ำมันใส่ผม ถ้าจำเป็นต้องใช้ ควรเป็นชนิดที่มีกลิ่นอ่อนที่สุด จะได้ไม่รบกวนผู้อื่น
      6) น้ำหอม ควรเว้นเด็ดขาด
      7) การแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงาม ไม่ควรกระทำ
      8) เครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง หรือสร้อยทองคำเส้นโตๆ ฯลฯ ไม่ควรสวมใส่เด็ดขาด
 
การแต่งกายไปวัด

นางสาวศิณิดาร์ พลายจันทร์  เลขที่42 ม6/4

Laughingการเเต่งกายไปงวัดLaughing

การแต่งกายไปวัด มีความสำคัญอย่างไร?

     การแต่งกายให้ถูกต้อง และสุภาพไปวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ วัด เป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้แก่ประชาชนสำหรับไว้ต่อสู้ทำลายล้างกิเลส โดยมีพระภิกษุเป็นผู้แนะ ได้แก่ อบรมสั่งสอนชี้ทางถูก และผู้นำ ได้แก่ ประพฤติประพฤติชอบให้ดูเป็นตัวอย่าง

     วัด นอกจากเป็นแหล่งอบรมปลูกฝังพระธรรมแล้ว ยังเป็นจุดรวมให้ประชาชนเข้ามา วัด หรือสอบตัวเองว่าการให้ทาน รักษาศีล การเจริญภาวนาของตัวมีอยู่และถูกต้องหรือไม่ วัดกิริยามารยาท คุณสมบัติผู้ดี คุณธรรมต่างๆ ฯลฯ ของแต่ละคนว่าจะมีหรือไม่ จะมีมากหรือน้อยกว่ากันอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงให้มีและดียิ่งๆ ขึ้นไป

     วัด เมือ่เป็นสถานที่ปลูกฝังพระธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดแห่งชีวิต จึงนับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เมื่ออยู่วัด ทุกคนต้องระมัดระวังจนให้ คิด พูด ทำ แต่ในสิ่งที่สมควรเสมอ คือ ช่วยกันรักษาความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย ทั้งของตนเองและของวัดให้ดี ถ้าคนใดประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมภายในบริเวณวัด ก็จะเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และพระพุทธศาสนา
การแต่งกายของสุภาพชน ?

 

      ปกติการแต่งกายออกนอกบ้านของสุภาพชน ย่อมคำนึงถึงเหตุผล 3 ประการต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง และส่วนรวม คือ


ความสะอาด
ความสุภาพ
ความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะไป

เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายดังนี้


      1) เสื้อผ้าควรเป็นสีขาวทั้งชุด หรืออย่างน้อยก็เสื้อสีขาว ยกเว้นเครื่องแบบของข้าราชการ
      2) เนื้อผ้า ไม่ควรโปร่งบาง ประณีตมาก หรือหรูหราราคาแพงเกินไป
      3) การตัดเย็บควรให้หลวมพอสมควร ไม่รัดรูป เพื่อสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ(Meditation) ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือชะเวิกชะวากผ่าหน้าผ่าหลัง ควรนำผ้าคลุมเข่าไปด้วย เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ
      4) ทรงผม ผู้ชายควรตัดให้สั้น ถ้าไว้ยาวก็หวีให้เรียบร้อย ส่วนผู้หญิงอย่าแต่งผมประณีตเกินไป ผู้ผมเห็นจะได้ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน
      5) ไม่ควรใช้น้ำมันใส่ผม ถ้าจำเป็นต้องใช้ ควรเป็นชนิดที่มีกลิ่นอ่อนที่สุด จะได้ไม่รบกวนผู้อื่น
      6) น้ำหอม ควรเว้นเด็ดขาด
      7) การแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงาม ไม่ควรกระทำ
      8) เครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง หรือสร้อยทองคำเส้นโตๆ ฯลฯ ไม่ควรสวมใส่เด็ดขาด
 
การแต่งกายไปวัด

http://www.thaigoodview.com/node/200155

นางสาวกันตรัตน์ พิทักษ์ ชั้น ม.6/4 เลขที่ 23

เรื่อง มารยาทของการเข้าห้องสอบหรือการสอบตามสถานที่ต่างๆ

มารยาทการซื้อขาย

สุภัชชา ศรีวงษ์รักษ์   ม.6/4    เลขที่ 43

 

http://www.thaigoodview.com/node/200118

มารยาทในการแข่งขันกีฬา

http://www.thaigoodview.com/node/200144

นายชัยกูล  อินทะนิน ชั้น  ม. 6/4     เลขที่ 15 

พิสิฐชัย   ชัยชนะ  ม.6/4  เลขที่8

มารยาทการชมและการเล่นกรีฑา

http://www.thaigoodview.com/node/200111

นายณัฐกรณ์  บุญเย็น ชั้น ม.6/4 เลขที่ 16

มารยาทการไปยิม หรือฟิตเนส

http://www.thaigoodview.com/node/200105

http://www.thaigoodview.com/node/200055

นางสาวธตรฐ จงรุ่งเรืองไสว ชั้น ม.6/4 เลขที่ 25

เรื่่อง 8ข้อง่ายๆในการเป็นรูเมทที่ดีฉบับนักเรียนนอก

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/200051

นางสาวสุภาพร อินเสาร์ ชั้น ม.6/4 เลขที่ 44

ทำเรื่องมารยาทในการแต่งกาย เมื่อต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิวาห์

รูปภาพของ Mayuracat

มารยาทในการใช้บริการรถระจำทาง

http://www.thaigoodview.com/node/200047

นส.มยุรฉัตร วิชัยกุล เลขที่ 32 ม. 6/4

มารยาทในการเข้าร่วมประชุม

http://www.thaigoodview.com/node/199983

น.ส. ปรัชญา   อาษา   เลขที่ 19

มารยาทในการออกบัตรเชิญ

http://www.thaigoodview.com/node/200018

นางสาว นรินทร์รัตน์ รัตนะชัย ม.6/4 เลขที่ 40

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

http://www.thaigoodview.com/node/200017

นาย เตวิช มีทองวัฒนานนท์ ม.6/4 เลขที่ 6 

มารยาทในการใช้รถไฟฟ้า

http://www.thaigoodview.com/node/199962

นางสาวกฤตินี แสงแก้ว ม.6/4 เลขที่ 22

มารยาทในการไหว้

http://www.thaigoodview.com/node/199945

นาย ณัฐภัทร  ดาวทอง  เลขที่ 2

มารยาทในการรับของจากผู้ใหญ่และการส่งของให้ผู้ใหญ่

http://thaigoodview.com/node/199935

นางสาว ณัฐพร วิบูลย์ชาติ  ม.6/4 เลขที่39 

 

 

มารยาทในการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์

http://www.thaigoodview.com/node/199893

นางสาวจุฑามาศ สุนทร เลขที่ 27

มารยาทในการเข้าเฝ้าพระมหากษัตรย์

http://www.thaigoodview.com/node/199870

น.ส.ฐิติกานต์  โถทอง  เลขที่ 38

มารยาทในการเดิน

http://www.thaigoodview.com/node/199761

นาย นนท์ปวิธ ศิริชาติชัย ม.6/4 เลขที่ 13

 
มารยาทและวิธีใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย
 

http://www.thaigoodview.com/node/199757

 
นางสาวสุธิดา อุดมทรัพย์ ม.6/4 เลขที่37 

มารายาทในการแสดงความคิดเห็น
http://www.thaigoodview.com/node/199745
นางสาวพรนภา จันต๊ะสุรินทร์ ม. 6/4 เลขที่ 34

มารยาทในการใช้ลิฟต์

http://www.thaigoodview.com/node/199691

นางสาวพุธิตา  แป้นตุ้ม ม.6/4  เลขที่ 20

มารยาทในการเข้าวัด

http://www.thaigoodview.com/node/199677

น.ส.ธัญชนก ศรีสง่า ม.6/4 เลขที่33

มารยาทในการพูด

นางสาวสรัลดา   ค้ำชู   ม.6/4    เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/199657

http://www.thaigoodview.com/node/199606

น.ส.จุฑารัตน์ คงสตรี ชั้น ม.6/4 เลขที่ 31

มารยาทการเเต่งกายไปงานศพ

http://www.thaigoodview.com/node/199600

นางสาว วารุณี ปราบสูงเนิน เลขที่ 29

มารยาทในการใช้จราจร

http://www.thaigoodview.com/node/199575

นาย พรภัทร ขำเข็มแก้ว ม.6/4 เลขที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์