งานครั้งที่ 1 ม.6/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 6/7

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ eeearth

มารยาทในการฟัง

นายอคิราห์ ขันสาคร ม.6/7 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/204632

มารยาทในห้องเรียน

สรินณา เพ็ชรรุ่ง เลขที่8 ม6/7

http://www.thaigoodview.com/node/199081#comment-213239

                                                                         มารยาทในห้องเรียน

                           

มารยาทในห้องเรียนซึ่งมีวิธีปฏิบัติง่ายๆและหลายๆคนก็พอจะรู้จักและปฏิบัติได้ดังนี้           

1. ต้องตั้งใจเรียน เป็นการแย่มากๆหากว่าเราจับกลุ่มคุยแข่งกับอาจารย์ที่สอนอยู่หน้าชั้นเรียนหรือสนใจในการอ่านหนังสือการ์ตูนมากกว่าบทเรียนในชั่วโมงทุกคนลองคิดดูว่าอาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียวไม่สามารถตะเบ็งเสียงแข่งได้           

2. ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่น ถึงแม้เราจะเบื่อในวิชานั้นๆก็ไม่ควรไปชวนเพื่อนคุยหรือรบกวนใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรให้ยกมือถามอย่าไปถามเพื่อนขณะเรียนเพราะเพื่อนอาจเรียนไม่รู้เรื่องเพราะเรา           

3. เชื่อฟังคำตักเตือนของอาจารย์ บางครั้งที่เราทำผิดหรือเราอาจจะดื้อรั้นกับอาจารย์ที่สอนอยู่ อาจารย์อาจจะต่อว่า ตักเตือนหรือตีก็ไม่ควรทำอวดดีหรือโต้เถียงใดๆทั้งสิ้น           

4. แสดงน้ำใจต่อเพื่อนๆบ้าง บางครั้งเพื่อนของเรามาเรียนไม่ทันหรือขาดเรียนไปเราควรอธิบายวิชาที่เราพอจะสามารถอธิบายใหเพื่อนเราฟังได้ หรือเพื่อนขาดอุปกรณ์การเรียน ถ้าเรามีก็ควรจะแบ่งปัน เพราะในการเรียนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันเมื่อทำกิจกรรมต่างๆอยู่แล้ว          

 5 มีความรับผิดชอบ นอกจากการเรียนในวิชาต่างๆแล้วยังต้องมีแบบฝึกหัดให้เราทดลองและเราจะต้องมีความรับผิดชอบโดยการทำส่งให้ครบตามกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้มีนิสัยที่ไม่ดีติดตัว

  ระเบียบทั่วไป นักเรียนพึงประพฤติและปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้

            ๑.   มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ (ก่อนเวลา ๐๗.๔๕ น.)
            ๒.   นักเรียนคนใดไม่มีภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ไม่สามารถเข้าแถวเคารพธงชาติได้เมื่อได้ยินเพลงชาติ ให้หยุดปฏิบัติภารกิจแล้วยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติด้วยความสงบและภาคภูมิใจในความเป็นไทย หลังจากนั้นให้ปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
            ๓.   แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของนักเรียน
            ๔.   มีเครื่องเรียน แบบเรียน เครื่องใช้ต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียนกำหนด
            ๕.   เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู
            ๖.   ประพฤติตนให้เรียบร้อยกับสภาพและวัยของนักเรียน โดยการทำตนอยู่ในโอวาทเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูทุกท่าน
       
 แหล่งอ้างอิง: http://ubss.ac.th/webboard-show_22824
                                                                                   สรินณา เพ็ชรรุ่ง เลขที่8 ม6/7

http://www.thaigoodview.com/node/204051#comment-213207
นางสาวศศินา ปุ่นอนันต์ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 23
เรื่องมารยาทในการชมภาพยนต์

http://www.thaigoodview.com/node/203993
นางสาว พิมชนก พิทักษ์มงคล ม.6/7 เลขที่ 12

มารยาทในการนอน

http://www.thaigoodview.com/node/203955

นางสาว ณิชารีย์ พ่วงพลับ ม.6/7 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/203839

นางสาว ธิดารัตน์  ทองคำ เลขที่ 17 ม.6/7

http://www.thaigoodview.com/node/203768

น.ส พัชราภรณ์ บัวพงษ์ชน ม.6/7 เลขที่19

มารยาทการยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ 

http://www.thaigoodview.com/node/203741

นางสาววรรณิสา  ธงชัย  ม6/7  เลขที่  22.

http://www.thaigoodview.com/node/200248

นางสาวปนัดดา อ่อนถาวร ม.6/7 เลขที่ 9

มารยาทในการเดิน

http://www.thaigoodview.com/node/203726

 นางสาว ภรภัทร โครธานานนท์ ม.6/7 เลขที่ 13

.

รูปภาพของ tachapong kubola

มารยาทในการพูด

http://www.thaigoodview.com/node/200247

นาย ธัชพงศ์ กุโบลา ม.6/7 เลขที่6

รูปภาพของ korrawitgame

http://www.thaigoodview.com/node/200250

นาย กรวิชญ โชติช่วย ม.6/7 เลขที่3

มารยาทในการปฎิบัติเมื่อเข้าร่วมประชุม

http://www.thaigoodview.com/node/200289

นางสาวศิรินทิพย์ สนธินอก ชั้นม.6/7 เลขที่ 14

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

http://www.thaigoodview.com/node/200246

เสาวลักษณ์ มานะประสพโชค ม.6/7 เลขที่ 25

 

รูปภาพของ Anussara Renpanil
มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์  
 
http://www.thaigoodview.com/node/200289
 
นางสาวอณุสรา  รื่นพานิชย์ ชั้นม.6/7 เลขที่ 11
รูปภาพของ supakornchunim

มารยาทในฟิตเนส

นาย ศุภกร ชูนิ่ม ม.6/7 เลขที่4

http://www.thaigoodview.com/node/200108

มารยาทการกราบและการไหว้

http://www.thaigoodview.com/node/199965

น.ส.รัตนาพร แซ่เอี้ยว ชั้น ม.6/7 เลขที่ 21

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai