งานครั้งที่ 1 ม.5/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 5/4

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

http://www.thaigoodview.com/node/205112

นายพพัสสรร สกุณี ม.5/4 เลขที่1

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/200232

นาย เจษฏางค์   เบียดตะคุ ม.5/4 เลขที่ 2

มารยาทการใช้อินเทอร์เน็ต

นางสาวชมพูนุท พวงพี่ เลขที่26 ม.5/4 เรื่องมารยาทในการแต่งกายในงานแต่งงาน


http://www.thaigoodview.com/node/200185

นาย รัชชานนท์ จิตรากร  ม.5/4  เลขที่ 18

 

เรื่อง มารยาทสำหรังานเลี้ยง

 

http://www.thaigoodview.com/node/200180

นายอภิสิทธิ์  พรหมราช  เลขที่ 14

เรื่องมารยาทในการเยี่ยมไข้Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/200133

นาย จิรพัฒน์ ฟักน้อย ม.5/4 เลขที่ 12
มารยาทในการสนทนากับพระสงฆ์

http://www.thaigoodview.com/node/199733

  

  นาย ณัฐนนท์    ขันประมาณมาน ม5/4 เลขที่ 23

 

   มารยาทในการนอน

 

http://www.thaigoodview.com/node/200077

นางสาว วรพรรณ นรานันท์ภิรมย์ ม.5/4 เลขที่ 25

มารยาทในการรับประทานอาหาร

http://thaigoodview.com/node/199996

นาย ชัยพฤกษ์ จู๋กระจ่าง ม.5/4 เลขที่ 22

มารยาทในการแต่งกายที่พึงประสงค์
http://www.thaigoodview.com/node/199894


นาย ทศพร ศรีสังข์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 7

มารยาทในการประเคนของแด่พระสงฆ์และการรับของจากพระสงฆ์

http://www.thaigoodview.com/node/199890

 

นางสาว ณัฐณิชา การินตา ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 28Embarassed

มารยาทในการเข้าวัด
 
http://thaigoodview.com/node/199796

นาย วาริน สุคันธเมศ เลขที่ 4

เรื่อง มารยาทการกราบและไหว้

http://www.thaigoodview.com/node/199782

นายนัทธพงศ์  เปี่ยมสุขสัมพันธ์

มารยาทบนท้องถนน

http://www.thaigoodview.com/node/199777

รูปภาพของ Mr.Jirawat Phromthong

นาย จิรวัฒน์   พรหมทอง   ชั้น ม.5/4   เลขที่ 19

มารยาท ในการให้และรับบริการ

http://www.thaigoodview.com/node/199773

นาย ณัฐพงษ์ เวทายันต์  ม.5/4  เลขที่ 20

มารยาทในการแสดงกิริยาอาการ

http://www.thaigoodview.com/node/199776

นางสาวฟ้า  มูลสิติ ม 5/4 เลขที่ 27

มารยาทในการถ่ายภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/199722

นายชราวุธ พิมมะสร ม.5/4 เลขที่ 16

 มารยาทการเขียนข่าว

http://www.thaigoodview.com/node/199755

นายหฤษฎ์ ไพรสันต์ ม.5/4 เลขที่ 5 Laughing  Smile

มารยาทของผู้เล่นที่ดี

http://www.thaigoodview.com/node/199752

นาย จิรายุ  แก้วหนองคูณ ม.5/4 เลขที่ 6

มารยาทในที่สาธารณะ

http://www.thaigoodview.com/node/199736

 นายวงศธร วงษ์สุเทพ ม.5/4 เลขที่ 9

   มารยาทในการเข้าห้องสมุด 

http://www.thaigoodview.com/node/199688

Cryนาย พรพล เมืองเรืองวิทย์ เลขที่24 ห้อง5/4Cry

Cryเรื่อง มารยาทในกาารนั้้งCry

Cryhttp://www.thaigoodview.com/node/199690Cry

นาย ดนุชา   เพ็งรัศมี   ม.5/4   เลขที่ 3

มารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสาร

http://www.thaigoodview.com/node/199687

นาย กฤติพงษ์   ดวงศรี  ม.5/4  เลขที่ 11

มารยาทในการใช้ห้องน้ำ

http://www.thaigoodview.com/node/199686

นางสาวธารทิพย์ จัดนอก ม.5/4 เลขที่ 29

มารยาทในการเข้าร่วมงานศพ

http://www.thaigoodview.com/node/199681

 

นายธีระวัฒน์  ดินขาว  ม.5/4 เลขที่ 8

มารยาทในห้องประชุม

http://www.thaigoodview.com/node/199683

นาย  สัจจะ   สุขใจ  ม.5/4  เลขที่17 

เรื่องมารยาทการฟัง

http://www.thaigoodview.com/node/199680

รูปภาพของ naicaroy

นาย อภิสิทธิ์ เขตต์ชีวะ ม.5/4 เลขที่ 10Cool
 

เรื่องมารยาทในการพูด

http://thaigoodview.com/node/199673

รูปภาพของ nbr11829

นาย ธนวัฒน์ ธนิกสุนันนิธิมา ม.5/4 เลขที่ 15

มารยาทในการอ่าน คลิก

รูปภาพของ nunonty

Laughingมารยาทไทย เรื่องมารยาทในการเดิน
นาย นนทคุณ จิระประพันธ์
ม.5/4 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/199676

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์