งานครั้งที่ 1 ม.5/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 5/7

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

มารยาทการชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ นายกวิน บุญอารีย์ ม.5/7 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/200115

นางสาว กาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20 ส่งงาน มารยาทไทยการสนทนากับพระสงฆ์ ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/200104

นายธนวิน  รวยรื่น เลขที่ 3 ม.5/7

 

http://www.thaigoodview.com/node/200044

นายธนยศ รวยรื่น เลขที่ 2 ม.5/7

 

http://www.thaigoodview.com/node/200010

 

มารยาทในการปฎิบัติเมื่อมาประชุมหรือเข้าร่วมประชุม

น.ส.อังศุวีร์ บุญยะเสน ม.5/7 เลขที่ 12 

http://www.thaigoodview.com/node/199925

ส่งงานค่ะ มารยาทไทย มารยาทในการใช้ห้องสมุด นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร เลขที่14 ม.5/7

http://www.thaigoodview.com/node/199919

มารยาทในการเข้าเขตพระราชฐาน น.สอภิชญา ชัยมุงคุณ ม.5/7 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/199878

 

มารยาทในการทำธรกิจ น.ส.ศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์ ม.5/7 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/199873

น.ส.วสิกัญญา จันทุรัตน์ เลขที่ 18 เรื่องมารยาท การทักทาย

http://www.thaigoodview.com/node/199872

นางสาว วรินธร วงศประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22 *ส่งงานมารยาทไทย* (มารยาทในการใช่โทรศัพท์)

http://www.thaigoodview.com/node/199866

นางสาว จันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่ 16 มารยาทในการชมการแสดง

http://www.thaigoodview.com/node/199863

ส่งงานค่ะ มารยาทในการสนทนา นางสาว กัลทิมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/199811

 

มารยาทในการขับรถ น.ส. พิมพ์มาดา มงคลฤกษ์ ม.5/7 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/199766  

http://www.thaigoodview.com/node/199764

นาย ธนบดี ภิญโญ ม.5/7 เลขที่ 1

 

มารยาททางสังคม น.ส. ศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ชั้น ม5/7 เลขที่23 

http://www.thaigoodview.com/node/199756  

 

 

ส่งงานครับ นายวิษณุ พัชรธร ม.5/7เลขที่ 4  มารยาทในการให้และรับบริการ


http://www.thaigoodview.com/node/199758

รูปภาพของ Pucharnon Visut

 

ส่งงาน มารยาทในการให้เกียรติผู้อื่นแลักาลเทศะครับ

นายภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/199760

 ส่งงานครับ นาย เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว ม.5/7 เลขที่ 9  เรื่อง   มารยาทในการแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

http://www.thaigoodview.com/node/199744

 

ส่งงานคะ มารยาทในการรับส่งของผู้ใหญ่ น.ส.เกศินี จาดเมือง ม.5/7 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/199729

มารยาทในการรับประทานอาหาร 

นายนันทิพัฒน์ นามกา  ชั้น ม.5/7 เลขที่8 

http://www.thaigoodview.com/node/199718 

รูปภาพของ nbr11958

นางสาว รุ่งนภา ชัยลิ้นฟ้า ม.5/7 เลขที่ 21 ส่งงานมารยาทไทย <<การนั่งพับเพียบ>>

( ขอโทษน่ะคุณครูงานการนั่งพับเพียบอันที่แล้วหนูส่งผิดค่ะ *งานนี้ถูกต้องค่ะ* ขอโทษจริงๆค่ะ ^_^) 

http://www.thaigoodview.com/node/199715

 

นาย ภานรินทร์ ดาศรี ม.5/7 เลขที่ 5 ส่งงานมารยาทไทยเรื่อง << การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ >>

http://www.thaigoodview.com/node/199689

 

 

นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ ม.5/7 เลขที่ 7 ส่งงานมารยาทไทยเรื่อง <<การประเคนของและรับของจากพระสงฆ์>>

http://www.thaigoodview.com/node/199655

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์