งานครั้งที่ 1 ม.5/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 5/2

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

 

 

้มารยาท บนโต๊ะอาหาร

  ช้อนและส้อมเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการกินของคนไทยแล้ว การจัดโต๊ะอาหารแบบไทยจึงมีช้อนกับส้อมจะวางคู่กันทางขวามือของจาน โดยส้อมจะอยู่ซ้าย และช้อนจะอยู่มือขวา หรือจะวางสลับกันเพื่อคนที่ถนัดซ้ายก็ได้ ซึ่งการใช้ช้อนส้อมของคนไทยนั้นมีธรรมเนียมแตกต่างจากพวกยุโรปและอเมริกาตรงที่คนไทยจะใช้ช้อนในการตักข้าวเข้าปาก แต่สำหรับคนยุโรปจะใช้ส้อมตักข้าวแทน ซึ่งตรงนี้ดูแล้วรู้สึกว่าจะไม่เหมาะเพราะข้าวของไทยเราร่วนไม่เกาะติดกันเป็นก้อนแบบข้าวจีนหรือญี่ปุ่นที่เหมาะกับการใช้ตะเกียบคีบหรือการพุ้ยใส่ปาก

          การเสริฟอาหารแบบไทยจะมี 2 ลักษณะ คือ แบบแรกจะเป็นการจัดสำรับเฉพาะคน โดยต่างคนต่างมีชุดของตนเอง ไม่เกี่ยวกับใคร เพราะสมัยโบราณคนไทยมีครอบครัวใหญ่ มีคนเยอะ ลูกเยอะ ครัวเลยต้องใหญ่ตามไปด้วย แต่จะให้กินกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาคงจะยาก ในครัวเลยจัดสำรับส่งไปให้ตามที่พักของแต่ละคน เมื่อรับประทานเสร็จก็เก็บมา

          ลักษณะที่สอง จะเป็นแบบนั่งล้อมวงกัน โดยมีกับข้าวอยู่กลางโต๊ะ คนรับประทานจะมีจานข้าวของใครของมัน แต่กับข้าวนั้นจะตักใส่จานจนครบแล้วลงมือกิน แต่คนไทยเป็นชาติที่กินข้าวทีละคำ โดยมีการจัดวางกับข้าวที่ต้องการจะกินลงบนข้าวแล้วใช้ช้อนตักข้าวและกับนั้นด้วยปริมาณที่พอเหมาะ โดยมี “ส้อม” เป็นตัวช่วยเขี่ย แต่งให้ข้าวและกับที่ต้องการอยู่ในช้อนพอคำก่อนจะส่งเข้าปาก

          การจับช้อนส้อม ก็ไม่ต้องกำให้แน่นมาก การจับด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นหลัก โดยมีนิ้วที่เหลือเป็นตัวรองรับน้ำหนักช้อน โดยข้อศอกจะไม่ยกขึ้นมาวางบนโต๊ะซึ่งจะเหมือนกับมารยาทบนโต๊ะอาหารหลายๆ ชาติ

   เมื่อต้องการตักอาหารมาใส่จานตนเองจะใช้ช้อนกลางตัก ไม่ใช้ช้อนของตนตัก หรือถ้ามีแกงจืดที่ต้องการซดน้ำ ก็จะใช้ถ้วยแบ่งเล็กๆ ถ้าไม่มีก็ให้ใช้ช้อนกลางตักมาใส่ช้อนตัวเอง และที่สำคัญเวลาซดน้ำแกงต้องไม่มีเสียงดัง การเคี้ยวก็จะปิดปาก ไม่เคี้ยวอาหารให้มีเสียงดังแจ๊บๆ หรือพูดคุยขณะอาหารอยู่ในปาก หรืออ้าปากโดยที่ผู้อื่นมองเห็นอาหารในปาก การคายก้างหรือเศษอาหารในปาก จะคายลงช้อนก่อน แล้วนำวางไว้ที่ขอบจาน หากมีเศษอาหารที่ไม่ต้องการรับประทานหลงเหลืออยู่ในจานเมื่อรับประทานเสร็จก็ใช้ช้อนส้อมกวาดมากองไว้รวมกัน

          เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จบด้วยการรวบช้อนและส้อมเข้าหากัน โดยวางคู่กันในจานคล้ายเลขสิบเอ็ด ซึ่งจะหมายถึงเรารับประทานเสร็จแล้ว ถ้าหากไปงานเลี้ยงแล้วพนักงานเสริฟคอยตักข้าวเติมให้ตลอด ทั้งๆที่อิ่มแล้ว ก็มองดูในจานข้าวว่าช้อนส้อมว่างยังไง

 

นาย ธนภัทร ภักดีศุภผล ม.6/2 เลขที่ 12

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ สนมะเริง  ม.5/2 เลขที่ 13

มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือ

http://www.thaigoodview.com/node/200114

น.ส.ธรรญชนก กลิ่นกล่อม ม.5/2 เลขที่18  เรื่อง มารยาทในการใช้ลิฟต์ 

http://www.thaigoodview.com/node/200058

น.ส.ดาริณี พรหมบุตร ม.5/2 เลขที่17

มารยาทในการนั่ง

http://www.thaigoodview.com/node/200066

น.ส สุดารัตน์ คุ้มสมบัติ เลขที่ 36 ม.5/2

เรื่อง มารยาทและจรรยาบรรณที่ดีในการขายสินค้า

http://www.thaigoodview.com/node/200040

 

รูปภาพของ nbr11767

ของ นางสาวแสงทิพย์  หล่อสิทธิวงศ์  ม.5/2 เลขที่ 24 ค่ะ

เรื่อง บัญญัติ26ประการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

http://www.thaigoodview.com/node/200014

นางสาว  สนิทพิมพ์ ปี่ทอง ม.5/2 เลขที่14

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

http://www.thaigoodview.com/node/200008

 

ขออภัยครับ...ทำผิด

นาย วัชรวีร์ พลอยวาณิชย์ ม.5/2 เลขที่ 6

เรื่อง มารยาทในการเรียน

http://www.thaigoodview.com/node/200006

นางสาว สุภาพร คำตา ม.5/2 เลขที่31

มารยาทผู้โดยสารบนเครื่องบิน

http://www.thaigoodview.com/node/199999

นางสาว กุลรัตน์  กีรติวิบูลย์   ม.5/2  เลขที่  38

เรื่อง มารยาทในการอยู่โรงพยาบาล

http://www.thaigoodview.com/node/199980

นางสาว กรกนก คำแก้ว ม.5/2 เลขที่ 37 

เรื่อง การทูลเกล้าฯ ถวายของและรับพระราชทานของ

http://www.thaigoodview.com/node/199975

นางสาวสุนิสา    รุณทรัพย์   ชั้น ม.5/2  เลขที่ 23

เรื่อง มารยาทในการไหว้

http://www.thaigoodview.com/node/199950

 

นางสาวณัฐิดา  นิ่มเจริญ  ม.5/2  เลขที่ 8

เรื่อง  มารยาทในการเยี่ยมไข้

 

http://www.thaigoodview.com/node/199947

น.ส.กัญญารัตน์ ศักดิ์ธรรมเจริญ เลขที่ 11 ม.5/2

มารยาทในการแนะนำตัว

 

http://www.thaigoodview.com/node/199942

แก้ไข

มารยาทในการไปงานศพ


นางสาว จิตวดี พึ่งเสือ ม.5/2 เลขที่29


http://www.thaigoodview.com/node/199914

นางสาว ชลลดา  มะลิหวล ชั้น ม.5/2 เลขที่ 35

เรื่อง มารยาทการกราบ

http://www.thaigoodview.com/node/199911

นายนพดล นุชนาท ม.5/2 เลขที่5


เรื่องมารยาทในที่สาธารณะ


http://www.thaigoodview.com/node/199887

http://www.thaigoodview.com/node/199889

นส เป็นปลื้ม เตชะโต ม5/2 เลขที่ 34 

มารยาทในการเข้าร่วมงานวิวาห์

.

นางสาวนภัสวรรณ อินทร์จันทร์ ม.5/2 เลขที่ 39

เรื่อง มารยาทการใช้ห้องสมุด

http://www.thaigoodview.com/node/199883

นางสาวนพวรรณ จงคำนึง เลขที่19


เรื่อง มารยาทในห้องเรียน


http://www.thaigoodview.com/node/199881

นางสาวนพวรรณ จงคำนึง เลขที่19


เรื่อง มารยาทในห้องเรียน


http://www.thaigoodview.com/node/199881

นายนิธิ ศรีไพบูลย์ เลขที่ 2 ม.5/2


เรื่องมารยาทการทักทาย 


http://www.thaigoodview.com/node/199800/

นางสาวพิมพ์ชนก กิจเจริญค้า ม.5/2 เลขที่ 9

เรื่อง มารยาทในการเขียนจดหมายกิจธุระ

http://www.thaigoodview.com/node/199820

น.ส.จิณห์นิภา   อยู่พูน ม.5/2 เลขที่ 27

เรื่องมารยาทในการแต่งกาย

http://www.thaigoodview.com/node/199818

นางสาวภาวรินทร์ แซ่จึง ม5/2 เลขที่ 20 

มารยาทในการฟัง 

http://www.thaigoodview.com/node/199809

น.ส. ญาณิชศา ชี้แจง ม. 5/2 เลขที่ 16

มารยาทการพูด

http://www.thaigoodview.com/node/199801
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์